การป้องกันการขโมยรถยนต์

Posted on : 29-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

โจรกรรมรถยนต์

การขโมยรถยนต์ในปัจจุบันมีระดับสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางเขตของตัวเมือง นักโจรกรรมรถยนต์อาจเริ่มจากมือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพ ซึ่งทำงานร่วมกันเป็นแก๊งและทำงานในบางพื้นที่
นักโจรกรรมอาจขโมยสิ่งของมีค่าที่อยู่ในรถยนต์ซึ่งไม่ได้ล็อกประตู จนถึงมืออาชีพที่งัดแงะประตูเพื่อขโมยวิทยุและสิ่งของมีค่าอื่นๆ
เมื่อรถยนต์ของคุณถูกขโมยหรือถูกงัด ถ้านับเป็นการโชคร้ายน้อยหน่อยก็คือทำให้คุณไม่สะดวกและที่ถึอว่าแย่ที่สุดก็คือทำให้คุณเดือดร้อน แม้ระบบกันขโมยที่มีคุณภาพตํ่าก็ยังช่วยทำให้นักงัดแงะต้องเสียเวลานาน แต่ถ้าระบบกันขโมยมีประสิทธิภาพสูง และมีอุปกรณ์เสริมหลายอย่างในการป้องกันพวกหัวขโมยมักไม่ค่อยจะยุ่งเกี่ยวด้วย
ในที่นี้จะกล่าวถึงการป้องกันรถยนต์ของคุณเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่ถูกโจรกรรม
การป้องกันรถยนต์ไม่ให้ถูกโจรกรรม
ถ้าคุณไม่ต้องการให้รถถูกขโมย ควรปฏิบัติดังนี้
-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันขโมย ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ยึดต่างๆ
-จอดในโรงรถยนต์ที่มีความปลอดภัยยามค่ำคืน
-ใช้อุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นได้ เช่น อุปกรณ์ล็อกพวงมาลัย อุปกรณ์ล็อกล้อ หรือล็อกเบรกมือ
การจอดรถยนต์
หลีกเลี่ยงการจอดรถยนต์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้าเป็นเวลายาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มืดซึ่งมีความเสี่ยงสูง

ทุกครั้งที่จอดรถยนต์ทิ้งไว้
-ให้ล็อกประตู
-นำกุญแจออกจากรถยนต์
-ล็อกพวงมาลัย
-เปิดสัญญาณกันขโมย ถ้ามี
-ปิดหน้าต่างทั้งหมด แต่อย่าปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในรถยนต์โดยปิดหน้าต่างสนิท สัตว์เลี้ยงจะขาดอากาศหายใจ
-นำสิ่งของมีค่าออกไปจากรถยนต์ หรือเก็บไว้ให้พ้นสายตา เช่น อย่าวางกระเป๋าถือไว้ในรถยนต์ถึงแม้ว่าไม่มีของมีค่าในกระเป๋าก็ตาม เพราะจะเป็นสิ่งจูงใจให้มีการโจรกรรมเกิดขึ้น
-อย่าทิ้งเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ไว้ในรถยนต์
ก่อนจะเดินจากรถยนต์ไป ให้ถามตัวเองว่า คุณได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อความปลอดภัย และบริเวณนั้น จะมีไฟแสงสว่างหรือไม่ เมื่อเริ่มมืด
ข้อควรจำ
ล็อกรถก่อนที่จะไม่มีรถให้ล็อก
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.