ผลึกแร่ในระบบรถยนต์

Posted on : 09-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ผลึกแร่ (piezoelectric element) คือ ผลึกที่ทำจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ มีอยู่ 2 แบบคือ
1. แบบค่าความต้านทานเปลี่ยนนปลงไป ทำงานเมื่อแรงดันกระทำบนแผ่นซิลิคอนของผลึกแร่ แผ่นซิลิคอนก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปทรง และค่าความต้านทานก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามมุมการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของแผ่นซิลิคอน ค่าความต้านทานที่เปลี่ยนแปลงนี้จะถูกทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณแรงดันไฟฟ้าโดยไอซีชึ่งติดตั้งอยู่ภายในตัวตรวจจับสัญญาณสุญญากาศในระบบฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงด้วย อิเล็กทรอนิกส์แบบ D ดังรูปที่ 1.33


รูปที่ 1.33 ผลึกแร่แบบค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับแรงดันหรือแรงดึง
2. แบบผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาได้ ทำงานเมื่อเกิดการสั่นสะเทือน จะเปลี่ยนแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าออกมาใช้เป็นตัวตรวจจับสัญญาณการเคาะของเครื่องยนต์ดังรูปที่ 1.34


รูปที่ 1.34 ผลึกแร่แบบผลิตแรงดันไฟฟ้าออกมาได้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.