ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

รถยนต์ที่ติดตั้งระบบควบคุมไอนํ้ามันจะมีฝาปิดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษ ฝาปิดมีวาล์ว 2 ทิศทางซึ่งทำงานภายใต้ความดันและสุญญากาศ ในขณะที่นํ้ามันเชื้อเพลิงถูกดูดไปใช้งาน ภายในถังนํ้ามันจะเป็นสุญญากาศ ดังนั้นวาล์วสุญญากาศจะเปิดออกเพื่อให้อากาศไหลเข้าไปได้ และในทางกลับกันถ้าความดันในถังเพิ่มขึ้น วาล์วความดันจะเปิดออกเพื่อให้ความดันส่วนเกินระบายออกไป แต่โดยทั่วไปแล้ว ความดันส่วนเกินนี้มักไม่เกิดขึ้นเพราะความดันมักระบายออกจากถังผ่านระบบควบคุมไอนํ้ามัน ดังแสดงในรูปที่ 11.5

ฝาปิดถังน้ำมัน

ฝาปิดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงดังรูปที่ 11.5 มีวาล์วทางเดียวสำหรับป้องกันไม่ให้นํ้ามันไหลออกจากถังในกรณีที่รถยนต์พลิกควํ่า กล่าวคือ เมื่อรถยนต์พลิกหงายท้องอยู่ข้างถนน ลูกปืนจะกลิ้งเข้าอุดรูน้ำมัน ซึ่งตำแหน่งของลูกปืนดังรูปที่ 11.5 เป็นตำแหน่งที่ลูกปืนกลิ้งเข้าอุดรูนํ้ามัน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.