พัดลมที่ใช้ในระบบเครื่องปรับอากาศรถยนต์

Posted on : 29-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การปรับอากาศรถยนต์ ทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานหนักขึ้นเพราะต้องมีการระบายความร้อนผ่านรังผึ้งหม้อน้ำ และระบายความร้อนจากแผงคอนเด็นเซอร์เพื่อระบายความร้อนสารทำความเย็นให้มีอุณหภูมิลดลง
ดังนั้นพัดลมจึงต้องใช้พัดลมชนิดที่สามารถดูดอากาศได้ปริมาณสูง การเลือกใช้พัดลมควรทำตามคำแนะนำบริษัทผู้ผลิต
พัดลมที่ใช้กันทั่วไปในระบบระบายความร้อนสำหรับรถยนต์ติดเครื่องปรับอากาศ คือพัดลมตั้งแต่ 6 ใบขึ้นไป ใบพัดลมปัจจุบันทำด้วยพลาสติคแข็งและเหนียวแต่มีนำหนักเบา ซึ่งเป็นผลดีต่อเครื่องยนต์เพราะไม่ต้องสูญเสียแรงในการรับน้ำหนักพัดลม
ลักษณะพัดลมที่ดี
ลักษณะพัดลมที่ดีใบพัดควรเป็นมุม 25 องศา มีใบพัดอย่างน้อย 6 ใบขึ้นไป น้ำหนักเบา และสามารถดูดปริมาณอากาศได้เร็วสัมพันธ์กับความเร็วของเครื่องยนต์ หมายความว่า เครื่องยนต์มีความเร็วสูงขึ้นก็ควรจะเพิ่มปริมาณการดูดอากาศมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ยิ่งใบพัดที่มีปริมาณการดูดอากาศเร็วเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบของพัดลมแต่ละชนิด
ภาพข้างล่างแสดงลักษณะตัวอย่าง และกราฟแสดงความสัมพันธ์ของใบพัดสำหรับการระบายความร้อนรถยนต์ที่ติดเครื่องปรับอากาศระหว่างความเร็วเครื่องยนต์และปริมาณอากาศที่ถูกพัดลมพัดผ่าน มีหน่วยวัดเป็นคิวบิคนิ้ว


A.     1 ขอบใบพัดบิดไปด้านหน้า 1 1/16″

2 ด้านมีเครื่องหมายการค้าเป็นที่หันเข้าหาเครื่องยนต์
3 ด้านขอบใบพัดบิด-ไปด้านหลัง 7/8″
4 ความกว้างรวมของใบพัด
B.    ลักษณะพัดลม 6 ใบ


C.     กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของเครื่องยนต์และปริมาณอากาศที่พัดระบายความร้อน
สาเหตุข้อขัดข้องและการแก้ไขเครื่องปรับอากาศรถยนต์ความดันต่ำและด้านสูงผิดปกติ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.