พัดลมเครื่องยนต์

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

สำหรับเครื่องยนต์ติดตั้งตามยาว พัดลมมักติดตั้งบนเพลาของปั๊มนํ้า ดังนั้นพัดลมถูกขับเคลื่อนด้วยสายพานเดียวกันกับสายพานซึ่งขับเคลื่อนปั๊มนํ้าและอัลเทอร์เนเตอร์ (alternator) ดังแสดงในรูปที่ 8.7 ปั๊มนํ้าและพัดลมถูกขับเคลื่อนด้วยสายพานจากพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงซึ่งเป็นเส้นเดียวกันกับสายพานที่ขับเคลื่อนอัลเทอร์เนเตอร์ เครื่องยนต์บางแบบมีสายพานมากขึ้นสำหรับขับเคลื่อนคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ และปั๊มอากาศ แต่เครื่องยนต์ ติดตั้งตามขวางนั้น พัดลมจะติดตั้งอยู่ด้านหลังหม้อนํ้าและถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

พัดลมเครื่องยนต์

จุดประสงค์ของพัดลมเพื่อดึงอากาศให้ไหลผ่านหม้อนํ้า ซึ่งช่วยขจัดความร้อนออกจากหม้อนํ้า สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหล่อเย็นในขณะที่เครื่องยนต์เดินเบาหรือรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็วตํ่า แต่ถ้ารถยนต์มีอัตราเร็วสูงขึ้น (สูงกว่าประมาณ 65 km/h) อากาศที่พัดผ่านหม้อนำ เนื่องจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์เพียงพอกับความต้องการในการระบายความร้อน

พัดลมมักมีใบพัดจำนวน 4 ถึง 6 ใบ ซึ่งสามารถดึงอากาศผ่านหม้อนํ้าในขณะที่พัดลมหมุน พัดลมบางอันมีระยะห่างของใบพัดไม่เท่ากันทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อต้องการลดเสียงดังในขณะหมุน รถยนต์จำนวนมากมีกำบังลม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของพัดลม ทำให้แน่ใจได้ว่าอากาศทั้งหมดที่ถูกพัดลมดูดจะไหลผ่านหม้อนํ้า

พัดลมปรับอัตราเร็วได้

เครื่องยนต์บางแบบมีพัดลมซึ่งสามารถเปลี่ยนอัตราเร็วได้ พัดลมแบบนี้อัตราเร็วที่หมุน ไม่เกินอัตราเร็วที่ตั้งเอาไว้หรือจะหมุนเร็วเท่าที่ต้องการเพื่อป้องกันเครื่องยนต์ร้อนจัดเกินไป ชุดควบคุมพัดลม ได้แก่ คัปปลิงของไหลหรือบางครั้งเทอร์โมสตัด

ลักษณะของพัดลมชนิดนี้แสดงดังรูปที่ 8.8 และรูปที่ 8.9 พัดลมมีดัปปลิงของไหลซึ่งบรรจุซิลิโคนพิเศษเล็กน้อย เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้น ความร้อนจะทำให้ขดโลหะคู่ (bimetallic coil) บนตัวขับขยายตัว การขยายตัวของขดโลหะคู่นี้จะทำให้เพลาที่ศูนย์กลางของตัวขับหมุนไปเล็กน้อย สิ่งนี้ช่วยให้นํ้ามันเข้าสู่คัปปลิงมากขึ้น ซึ่งจะทำให้พัดลมเริ่มหมุน แต่เมื่อเครื่องยนต์เย็น คัปปลิงจะเกิดการลื่นไถล พัดลมจะเป็นอิสระ ทำให้ลดเสียงดังและประหยัดกำลังของเครื่องยนต์ ซึ่งมีผลทำให้ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิง

ส่วนแบบอื่นของพัดลมที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิคือ แบบที่ใช้แผ่นโลหะคู่แทนขดโลหะคู่ ปลายทั้งสองของแผ่นโลหะคู่ยึดติดกับผิวหน้าของตัวขับศูนย์กลางของแผ่นโลหะคู่ยึดกับลูกสูบที่ศูนย์กลางของตัวขับ เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แผ่นโลหะคู่จะขยายตัวและโก่งตัวออกซึ่งจะทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออก นํ้ามันจึงไหลเข้าคัปปลิงมากขึ้นซึ่งทำให้พัดลมหมุนเร็วขึ้น

พัดลมยึดติดกับตัวขับด้วยสลักเกลียว และยึดด้วยสลักเกลียวผ่านพูลเลย์ไปยังดุมของปั๊มน้ำพูลเลย์ (ซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพานจากเพลาข้อเหวี่ยง) จะหมุนเมื่อเครื่องยนต์หมุน แต่ไม่มีการเชื่อมต่อกันผ่านคัปปลิงของไหลโดยตรง ก่อนที่เสื้อด้านนอกของตัวขับจะหมุนคัปปลิงจะต้องบรรจุด้วยนํ้ามันซึ่งจะทำให้พัดลมหมุนตามไปด้วย

พัดลมใบปรับได้

วิธีอื่น ๆ ที่ช่วยลดกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์และช่วยลดเสียงดังของพัดลมคือ ใช้พัดลมพร้อมด้วยใบพัดพลาสติกซึ่งอ่อนตัวได้ ดังแสดงในรูปที่ 8.10

เมื่อพัดลมหมุนด้วยอัตราเร็วสูงขึ้น ใบพัดจะเปลี่ยนมุมโค้งได้เอง โดยมีแนวโน้มที่จะยืดตัวแบนมากขึ้นเนื่องมาจากแรงหนีศูนย์กลาง ใบพัดของพัดลมจึงกินลมน้อยลง ปริมาณการไหลของอากาศจึงลดลงเช่นกัน ทำให้ประหยัดกำลังและลดเสียงดังของพัดลม

ข้อควรระวัง เมื่อใบพัดของพัดลมหักอาจถูกเหวี่ยงออกมาภายนอก ซึ่งจะเป็นอันตรายได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ไม่ควรยืนในทิศทางการหมุนพัดลม และอย่ายื่นมือ หรือเครื่องมือ หรือเสื้อผ้าเข้าไปใกล้พัดลมหรือสายพาน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25a5%25e0%25b9%258c-service-valve%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-the-thermometer%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2Frefrigeration-oil%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b9-screw-type-compressor%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179