ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:พัดลมไฟฟ้า

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ซึ่งติดตั้งตามแนวขวางที่ด้านหน้ามักใช้พัดลมไฟฟ้า ซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้า (ดูรูปที่ 8.12) การทำงานของมอเตอร์ควบคุมด้วยอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นซึ่งมีผลต่อการทำงานของสวิตช์ความร้อน เช่น มอเตอร์จะทำงานเมื่ออุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นสูงถึงประมาณ 89 ถึง 97°c (193 ถึง 207°F) และจะหยุดทำงานเมื่ออุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นตํ่ากว่านี้

พัดลมไฟฟ้าเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศมักมีสวิตช์ความร้อนต่อโดยตรงกับสวิตช์ของเครื่องปรับอากาศคือ มอเตอร์พัดลมจะหมุนตลอดเวลาที่เปิดเครื่องปรับอากาศ

ข้อดีของพัดลมไฟฟ้าคือ ประหยัดกำลังเครื่องยนต์และลดเสียงดังของพัดลม นอกจากนี้พัดลมไฟฟ้าไม่มีสายพาน จึงตัดปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบ การปรับ และการเปลี่ยนสายพานออกไปได้

ยังมีวิธีอื่นที่สามารถใช้ถ่ายทอดกำลังจากพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ติดตั้งตามแนวขวางไปยังพูลเลย์พัดลมหม้อนํ้าได้โดยใช้สายพาน ในกรณีนี้หม้อนํ้าติดตั้งตามปกติคือ อยู่ด้านหน้ารถยนต์และพัดลมอยู่ด้านหลังหม้อน้ำ แต่เครื่องยนต์ติดตั้งตามแนวขวาง จึงทำให้พูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงเอียงทำมุมกับพูลเลย์พัดลมหม้อนํ้า 90 องศา ดังนั้นจะต้องใช้พูลเลย์พา (idler pulley) ซึ่งติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถเปลี่ยนทิศทางของสายพานไปได้ 90 องศา

ข้อสังเกต พัดลมหม้อนํ้าบางอันสามารถหมุนได้ทุกเวลาถึงแม้ว่าจะปิดสวิตช์กุญแจแล้ว เพราะว่าพัดลมควบคุมด้วยอุณหภูมิของนํ้าหล่อเย็นเท่านั้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.