เครื่องมือทดสอบเครื่องยนต์:มาตรอัตรารอบ

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

มาตรอัตรารอบมักต่อกับระบบจุดระเบิดและทำงานด้วยระบบไฟฟ้า (ดูรูปที่ 20.1) ทำหน้าที่วัดอัตราเร็วรอบของเครื่องยนต์เป็นรอบต่อนาที โดยนับจำนวนครั้งต่อวินาทีที่วงจรปฐมภูมิ ถูกรบกวน มาตรอัตรารอบมักมีปุ่มเลือกตามจำนวนกระบอกสูบของเครื่องยนต์ มาตรอัดรารอบ มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ใช้ในการตั้งรอบเดินเบา หรือใช้ในการทดสอบบางอย่างที่กำหนดรอบเครื่องยนต์โดยเฉพาะ

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนั้นไม่มีระบบจุดระเบิดไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องใช้มาตรอัตรารอบที่แตกต่างกันออกไป บางแบบใช้การกระตุ้นด้วยแม่เหล็กบนเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งส่งสัญญาณออกมา โดยต่อขั้วแม่เหล็ก ดังรูปที่ 20.2

รถยนต์บางคันมีมาตรอัตรารอบติดตั้งบนแผงหน้าปัด (ดูรูปที่ 20.3) ทำให้ผู้ขับขี่ทราบอัตราเร็วของเครื่องยนต์ตลอดเวลาการขับขี่ และสามารถใช้อัตราเร็วให้เหมาะสมได้ มาตรอัตรารอบ ส่วนมากมีเส้นแดงใกล้กับบริเวณรอบสูงสุด เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบว่าอย่าเร่งเครื่องยนต์จนรอบเพิ่มขึ้นถึงเส้นแดง

มาตรอัตรารอบบางแบบเป็นกลไกทางกลแทนการใช้ไฟฟ้า ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเฟืองบนเพลาจานจ่าย การทำงานคล้ายกับมาตรอัตราเร็ว (speedometer)

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.