ระดับการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

นํ้ามันหล่อลื่นสามารถกำหนดระดับด้วยความหนืดตามที่ได้กล่าวมาแล้ว และสามารถกำหนดระดับการใช้งาน ซึ่งจะเป็นตัวชี้ถึงชนิดของนํ้ามันหล่อลื่นที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน สำหรับเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ระดับการใช้งานแบ่งออกเป็น 6 ระดับ ซึ่งได้แก่

1. SA เป็นนํ้ามันหล่อลื่นที่ปราศจากสารเสริม (อาจมีสารเสริมขจัดฟอง) ในสมัยก่อนใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลภายใต้สภาพการทำงานเบามาก นํ้ามันหล่อลื่นชนิดนี้จะไม่ใช้กับเครื่องยนต์ถ้าผู้ผลิตไม่ได้แนะนำ

2. SB เป็นนํ้ามันหล่อลื่นที่มีสารเสริมป้องกันออกซิเดชันและการขูดขีด ในสมัยก่อนใช้กับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนงานเบา และไม่ใช้กับเครื่องยนต์ถ้าผู้ผลิตไม่ได้แนะนำ

3. SC เป็นนํ้ามันหล่อลื่นที่เป็นไปตามความต้องการสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ในรถยนต์โดยสารและรถยนต์บรรทุกปี พ.ศ. 2507 ถึง 2510 มีสารเติมแต่งควบคุมการเกิดเมือก และวาร์นิชที่อุณหภูมิสูงและตํ่า ควบคุมการสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อนในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

4. SD เป็นนํ้ามันหล่อลื่นที่เป็นไปตามความต้องการสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ในรถยนต์โดยสารและรถยนต์บรรทุกปี พ.ศ. 2511 ถึง 2514 มีสารเสริมซึ่งสามารถป้องกันการเกิดเมือกและวาร์นิชที่อุณหภูมิสูงและตํ่า การสึกหรอ การเกิดสนิม และการกัดกร่อนได้ดีกว่า นํ้ามันหล่อลื่น SC อาจใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่แนะนำให้ใช้กับนํ้ามันหล่อลื่น SC

5. SE เป็นนํ้ามันหล่อลื่นซึ่งเป็นไปตามความต้องการสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ในรถยนต์โดยสารและรถยนต์บรรทุกปี พ.ศ. 2515 ถึง 2522 มีความสามารถในการป้องกันการเกิดออกซิเดชัน การเกิดเมือกและวาร์นิชที่อุณหภูมิต่ำและสูง การเกิดสนิม และการกัดกร่อน ได้ดีกว่านํ้ามันหล่อลื่น SC และ SD อาจใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่แนะนำให้ใช้นํ้ามันหล่อลื่น SC

6. SF เป็นนํ้ามันหล่อลื่นซึ่งเป็นไปตามความต้องการสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่ใช้ในรถยนต์โดยสารและรถยนต์บรรทุกปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา มีความสามารถในการป้องกันการเกิดเมือกและวาร์นิช การเกิดสนิม การกัดกร่อน การเกิดออกซิเดชัน และการสึกหรอได้ดีกว่านํ้ามันหล่อลื่น SE อาจใช้ในเครื่องยนต์ที่แนะนำให้ใช้นํ้ามันหล่อลื่น SC, SD หรือ SE

ระดับการใช้งานของนำมันหล่อลื่นเป็นอนุกรมเปิด เมื่อผู้ผลิตเครื่องยนต์และนํ้ามันหล่อลื่น เห็นว่าระดับการใช้งานต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม ก็จะกำหนดระดับการใช้งานเป็นนํ้ามันหล่อลื่น SG และ SH ต่อไป สำหรับเครื่องยนต์ส่วนมากไม่แนะนำให้ใช้นํ้ามันหล่อลื่น SA และ SB เพราะเป็นนํ้ามันหล่อลื่นที่ไม่มีสารเสริมสำหรับทำความสะอาด

นํ้ามันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลมีคุณสมบัติแตกต่างจากนํ้ามันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน นํ้ามันหล่อลื่นดีเซลมีระดับการใช้งานดังนี้ CA, CB, CC และ CD ซึ่งระดับการใช้งานดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามความหนักของการใช้งาน นํ้ามันหล่อลื่นดีเซล CA สำหรับงานเบา ส่วนนํ้ามันหล่อลื่นดีเซล CD สำหรับงานหนัก ซึ่งได้แก่ เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ เครื่องยนต์ดีเซลสำหรับรถยนต์มักใช้ระดับการใช้งานผสม เช่น SF/CC หรือ SF/CD

ข้อสังเกต เกรดแสดงค่าความหนืดแตกต่างจากระดับการใช้งาน นํ้ามันหล่อลื่นที่มีความหนืดสูงไม่จำเป็นต้องหมายถึงนํ้ามันหล่อลื่นงานหนักเสมอไป เกรดแสดงค่าความหนืดมีความสัมพันธ์กับความหนาของฟิล์มนํ้ามันหล่อลื่น ความหนาของฟิล์มนํ้ามันหล่อลื่นไม่ได้เป็นตัววัดคุณภาพการทำงานหนัก ดังนั้นนํ้ามันหล่อลื่นจึงแบ่งแยกระหว่างความหนืดกับการใช้งาน เช่น นํ้ามันหล่อลื่น SAE 40 อาจมีระดับการใช้งานเป็น SC, SD, SE หรือ SF สำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีนก็ได้

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.