ระบบกรองอากาศของเครื่องยนต์

Posted on : 29-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบกรองอากาศ

การกรองอากาศ คือการทำให้อากาศบริสุทธิ์ปราศจากฝุ่นละอองหรือสกปรก เพื่อให้อากาศที่บริสุทธิ์เข้าไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการเผาไหม้ (น้ำมัน 1 ส่วนต่ออากาศ 14 ส่วน) ดังนั้นเครื่องยนต์ทุกชนิดจะต้องมีระบบกรองอากาศอยู่เสมอ ซึ่งมีอยู่ 2 อย่างด้วยกัน คือ

1.  ระบบกรองอากาศแบบแห้ง การกรองอากาศแบบนี้ใช้ผ้าหรือกระดาษเป็นไส้กรองดักฝุ่น ไส้กรองแบบนี้ควรระมังไส้กรองตัน  เพราะมีฝุ่นละอองมากหรืออาจฉีกขาดได้ การทำความสะอาดก็ควรถอดออกแล้วใช้วิธีเคาะให้ฝุ่นละอองออก แต่ถ้าหากว่ามีรอยฉีกขาดหรือมีฝุ่นจับติดอยู่มากก็ควรเปลี่ยนเสีใหม่

2.  ระบบกรองอากาศแบบเปียก คือใช้น้ำมันเครื่องใส่ไว้ที่ก้นอ่างหม้อกรอง แล้วมีทางบังคับให้อากาศเดินผ่านน้ำมันเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงในท่อไอดีเพื่อการเผาไหม้ ดังนั้นควรบริการตามหลักของการบริการ

เมื่อเครื่องยนต์ชนิดใดไม่มีกรองอากาศ หรือหม้อกรองเสียก็จะมีฝุ่นละอองซึ่งมีโอกาสเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิงทำให้เครื่องยนต์เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ขึ้น เครื่องยนต์กำลังตกและสึกหรอได้เร็วกว่าธรรมดา

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.