ระบบกันสะเทือนล้อหน้า

Posted on : 12-11-2012 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

ข้อสำคัญของระบบกันสะเทือนล้อหน้าก็คือ ล้อจะต้อง เบนเลี้ยวได้ ในขณะเดยวกันก็ต้องกระโดดขึ้น-กระโดดลงได้ ระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบคานท่อนเดียวรองรับด้วยแหนบนั้น มีข้อเสียคือเมื่อล้อด้านหนึ่งขึ้นไปบนเนินหรือตกลงไปในหลุมจะทำให้รถเกิดอาการเอียง ดูรูปที่ 14 เราจึงนิยมใช้ระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบอิสระแทนสำหรับล้อหน้าทั้งสองด้าน เนื่องจากระบบกันสะเทือนแบบอิสระบังคับเลี้ยวทิศทางได้สะดวกกว่า นอกจากนี้ระบบกันสะเทือนแบบอิสระยังทำให้รถวิ่งได้แบบนุ่มนวลกว่าแบบใช้คานท่อนเดียวรองรับด้วยแหนบด้วย

ส่วนประกอบของระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบอิสระ จะยึดติดกับคานปีกนกซึ่งอาจจะเป็นชนิดอันเดียวหรือคู่ก็ได้ และมีคอยล์สปริงติดกับปีกนกนี้ไปต่อกับโครงรถอีกทีหนึ่ง ล้อทั้งสองข้างของระบบกันสะเทือนแบบอิสระนี้จะมีเหล็กกันโคลงต่อถึงกัน โดยการติดปลายของเหล็กกันโคลง เข้ากับปีกนกอันล่างทั้งสองข้าง ตรงกลางของเหล็กกันโคลงไปแขวนติดไว้กับแชสซีส์ (chassis) เพื่อป้องกันรถเอียงเวลาที่รถเลี้ยวตรงทางโค้ง

ระบบกันสะเทือนอิสระแบบปีกนก (Double wish­bone)

ระบบกันสะเทือนอิสระที่ใช้กับล้อหน้ารถยนส์แบบที่ง่าย ๆ ก็คือ แบบปีกนกคู่ เหตุที่เรียกว่า ปีกนก ก็เพราะว่า

มันมีลักษณะคล้ายปีกนก ดูรูปที่ 15 ประกอบ ปลายทางด้าน กว้างของปีกนกทั้งอันบนและอันล่าง จะไปแขวนติดไว้กับล้อ ส่วนปลายทางอีกด้านหนึ่งของปีกนกทั้งสองจะไปยึดติดไว้กับสเตียริ่งสวิฟวีล (steering swivel) ระหว่างปีกนกอันบน และล่างจะมีคอยล์สปริงยึดติดกับปีกนกอันล่าง ไปยึดติดกับโครงรถ เวลาที่รถยนต์แล่นไปตกหลุมตกบ่อ ล้อรถจะกระโดดขึ้น-กระโดดลง ทำให้ปีกนกกระดกขึ้น-กระดกลงตามล้อ คอยส์สปริงจะเป็นตัวส่งผ่านอาการกระโดดขึ้น-กระโดดลง ไปที่ตัวรถ ให้เกิดการกระเด้งขึ้น-กระเด้งลงอย่างนิ่มนวล โดยไม่เกิดอาการกระแทกอย่างแรง นอกจากนี้ระบบกันสะเทือนอิสระแบบปีกนกคู่ ยังสามารถทำให้ล้อตั้งอยู่ในแนวดิ่งตลอดเวลา ถึงแม้จะเกิดอาการกระโดดขึ้น-กระโดดลงของล้อทั้งสองข้างของรถไม่พร้อมเพรียงกันก็ตาม เมื่อเราออกแบบให้ปีกนกอันบนและปีกนกอันล่างยาวเท่ากัน และติดตั้งขนานกัน เวลาที่รถเลี้ยวตรงทางโค้งหรือกระโดดขึ้น-กระโดดลงตามหลุมบ่อ ล้อรถจะยังคงตั้งอยู่ในแนวดิ่งเสมอ ซึ่งเป็นผลดีในการทรงตัวของรถยนต์

ในการออกแบบระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่นี้ เราจะให้ปีกนกอันบนสั้นกว่าอันล่างเล็กน้อย และวางปีกนกให้ขนานกัน เพื่อเวลาที่รถวิ่งเลี้ยวตรงทางโค้ง ล้อทางด้านนอกจะรับน้ำหนักมากกว่าล้อทางด้านใน ดังนั้นล้อทางด้านนอกจะถูกกด ทำให้ล้อทางด้านนอกเอียงออกจะทำให้รถทรงตัวได้ดีขึ้นเวลาที่เลี้ยวโค้งด้วยความเร็วสูง

ระบบกันสะเทือนแบบแมคเฟอร์สัน( Macpherson)

มีลักษณะคล้ายกับระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่ เพียงแต่เราใช้เพียงอันเดียวแทนที่จะใช้ปีกนก 2 อัน ดูรูปที่ 20 ลักษณะการติดตั้งก็คล้ายคลึงกับแบบปีกนกคู่ คือ ปลายทางด้านกว้างไปแขวนกับตัวโครงรถ ส่วนอีกปลายหนึ่งของปีกไปยึดติดดุมล้อ ปีกนกอันนี้จะรองรับไว้ด้วยคอยล์สปริงอีกทีหนึ่ง  เมื่อเวลาที่ล้อกระโดยขึ้น-ลง จะไปดันคอยล์สปริงให้กระเด้งขึ้น-ลง ภายในคอยล์สปริงยังมีโช๊คอัพติดไว้ด้วย

ระบบกันสะเทือนแบบแมคเฟอร์สันนี้ มีข้อดีหลายอย่างด้วยกัน คือ เป็นระบบกันสะเทือนที่ใช้กลไกง่ายๆ เมื่อเวลาที่ล้อกระโดดขึ้น-ลง ล้อจะเอียงไปจากแนวดิ่งเพียงเล็กน้อย

รูปที่ 21 แสดงระบบกันสะเทือนแบบแมคเฟอร์สัน เมื่อเวลาที่ล้อกระโดดขึ้น-ลงล้อจะเอียงไปเล็กน้อย

รูปที่ 23 แสดงการทำงานของเหล็กกันโคลงเมื่อเวลาที่รถเลี้ยวด้วยความเร็ว จะเกิดแรงหนีศูนย์กลาง ทำให้ล้อที่อยู่ทางด้านนอกรับน้ำหนักมากกว่าล้อทางด้านในคอยล์สปริงที่ติดกับล้อด้านนอกจะถูกกด ทำให้รถเอียงไปแต่ถ้ามีเหล็กกันโคลง เมื่อเวลาที่รถเอียงไปเหล็กกันโคลงจะบิด ทำให้เกิดแรงต้านทานที่จะทำให้รถกลับมาอยู่ในแนวเดิม

รูปที่ 25 ระบบกันสะเทือนแบบเพลา 2 ท่อนมาต่อกัน ล้อแต่ละล้อยึดติดกับเพลาซึ่งยาวเพียงครึ่งเดียว แล้วยึดเพลาติดกับบริเวณกลางตัวรถโดยใช้สลัก

ที่มา: นนทศักดิ์  ศิริโภค

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2-electrecal-equipment%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b9%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599-refrigerator%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179