ระบบขับเคลื่อน และเพลา

ระบบขับเคลื่อนในรถยนต์ทั่วๆ ไปที่ขับเคลื่อนล้อหลัง ประกอบ ด้วยเพลาส่งกำลังขับ ข้อต่ออ่อน ชุดเฟืองท้าย และเพลาท้าย สำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า ห้องเกียร์จะติดตั้งอยู่ข้างเครื่องยนต์ตามแนวขวาง ชิ้นส่วนขับเคลื่อนส่วนมากอยู่ภายในชุดเพลาร่วม และมี เพลาสั้นต่อไปยังล้อขับเคลื่อน รถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าบางคันมีเครื่องยนต์ตั้งอยู่ในแนวตามยาวและมีห้องส่งกำลังติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของเครื่องยนต์และด้านหน้าของห้องส่งกำลังจะต่อกับเฟืองท้าย และมีเพลาต่อออกจากเฟืองท้ายไปยังล้อขับเคลื่อน
เพลา
รูปแสดงระบบขับเคลื่อนในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังใช้สปริงขดในระบบกันสะเทือน เพลาส่งกำลังขับส่วนมากมักไม่มีแบริ่งกลาง แต่มักจะเป็นเพลาชิ้นเดียวกันตลอดโดยมีข้อต่ออ่อนที่ปลายทั้งสองของเพลาส่งกำลังขับ
ข้อต่ออ่อนคืออะไร ?
มีความจำเป็นอย่างยงที่จะต้องมีข้อต่ออ่อนที่ปลายทั้งสองของเพลาส่งกำลังขับซึ่งต่อกับห้องเกียร์และเฟืองท้าย ถ้าเพลาส่งกำลังขับมีสองตอนก็จะมีข้อต่ออ่อนอีกหนึ่งอันเชื่อมเพลาทั้งสองข้อต่ออ่อนเหล่านี้มีความจำเป็นมากเพราะว่าห้องเกียร์ และเฟืองท้ายไม่อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันตลอดเวลา จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเสมอเมื่อรถยนต์กำลังเคลื่อนที่ข้อต่ออ่อนจะทำหน้าที่ส่งทอดการหมุนโดยไม่เกิดการเสียหายที่เพลาส่งกำลังขับทั้งสอง ในรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้าก็มีข้อต่ออ่อนต่ออยู่ที่ปลายของเพลาที่ใช้ขับเคลื่อนล้อหน้า มันทำหน้าที่ส่งผ่านการหมุนจากห้องเกียร์ไปยังล้อซึ่งมีการเคลื่อนที่ขึ้นและลงตลอดเวลา เนื่องจากโครงสร้างของข้อต่ออ่อนโดยทั่วไปจำเป็นต้องให้การหล่อลื่นเป็นครั้งคราวเมื่อใช้งานไปเป็นระยะทาง 32,000 กิโลเมตรหรือเร็วกว่านี้ถ้ารถยนต์ถูกใช้งานหนักมากกว่าปกติ รถยนต์บางคันอาจไม่มีข้อต่ออ่อนแต่ก็ไม่ค่อยพบบ่อยนัก
เมื่อวันก่อนผมนำรถยนต์ของผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและอัดจารบีใหม่ ผมบอกช่างเครื่องให้อัดจารบีที่ข้อต่ออ่อนด้วย ปรากฏว่าผมต้องจ่ายเงินมากกว่าปกติเป็นสองเท่า ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
ข้อต่ออ่อนบางอันมีที่อัดจารบีเช่นเดียวกับระบบพวงมาลัยและระบบกันสะเทือน ซึ่งสามารถอัดจารบีด้วยเวลาเพียง 10 วินาทีเท่านั้น แต่มีรถยนต์จำนวนมากทีเดียว ที่ใช้ข้อต่ออ่อนซึ่งจำเป็นต้องถอดออกมาเป็นชิ้นๆ ก่อนที่จะอัดจารบีใหม่ ซึ่งงานนี้จะต้องรวมถึงการถอดเพลาส่งกำลังขับออกจากรถยนต์ แล้วถอดข้อต่ออ่อน แต่ละอันเป็นชิ้นๆ อัดจารบี และประกอบทุกอย่างกลับเข้าตำแหน่งเดิม จะเห็นได้ว่าการอัดจารบีข้อต่ออ่อนของท่านต้องทำงานหลายขั้นตอนซึ่งต้องใช้เวลาใช้แรงงานมากกว่าปกติ ท่านจึงต้องจ่ายเงินมากกว่าปกตินั่นเอง คราวต่อไปถ้าท่านให้ช่างเครื่องอัดจารบีใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ควรเปลี่ยนข้อต่ออ่อนเสียใหม่ โดยใช้ชนิดที่มีช่องอัดจารบีซึ่งไม่จำเป็นต้องถอดเพลาส่งกำลังขับออกอีกต่อไป ข้อต่ออ่อนอันใหม่ไม่แพงเท่าใดนักและสามารถประหยัดเวลาและเงินของท่านในภายหลังถ้าท่านยังคงใช้รถยนต์คันนี้ต่อไป โดยทั่วไปแล้วผู้ผลิตรถยนต์มักจะไม่ผลิตข้อต่ออ่อนที่มีช่องอัดจารบีดังที่ได้กล่าวในตอนต้นเพราะต้องการลดต้นทุนการผลิตให้น้อยที่สุด
ผมได้ยินดังกุ๊กๆ ผสมกับเสียงโลหะกระทบกันซึ่งดูเหมือนจะมาจากใต้ท้องรถยนต์ช่วงพื้นรถตอนหน้า และเสียงจะดังมากขึ้นเมื่ออัตราเร็วเพิ่มขึ้น ผมควรจะเพิกเฉยต่อเสียงนั้นหรือไม่ ?
ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าโรคปวดฟัน เสียงดังอาจมาจากการเสียศูนย์ของเพลาส่งกำลังขับ ข้อต่ออ่อนบกพร่อง ลูกปืนของเพลาที่ออกมาจากห้องเกียร์เสีย และอาจเป็นไปได้ที่ลูกปืนเพลากลางซึ่งช่วยยึดเพลาส่งกำลังขับเสียหายถ้ารถยนต์ของท่านมีเพลาส่งกำลังขับแบบสองตอน อย่าใช้รถยนต์มากก่อนที่ท่านจะค้นพบว่ามีอะไรบกพร่องและซ่อมแซมให้เรียบร้อยเสียก่อน
ผมมีรถยนต์ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลัง ผมอยากทราบว่าเพลาท้ายจะหมุนได้อย่างไรถ้ามีเพลาส่งกำลังขับและสปริงท้ายยึดติดอยู่กับมัน ?
ท่านอาจจะสับสนเกี่ยวกับเพลาท้ายและเสื้อหุ้มเพลาท้ายซึ่งท่านมองเห็นจากด้านท้ายของรถยนต์ จริงๆ แล้วเสื้อหุ้มเพลาท้ายจะกลวง และบริเวณ
เฟืองท้าย
รูปแสดงส่วนท้ายของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลัง รูปบนแสดงเพลาท้ายซึ่งอยู่ภายในเสื้อหุ้มเพลาของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหลังทั่วๆ ไป รูปล่างแสดงเพลาท้ายเปลือยไม่มีเสื้อหุ้มเพลาท้าย และมีแหนบตอนท้ายเพียงชุดเดียว ระบบขับเคลื่อนใช้ข้อต่ออ่อนหกตัว ระบบแบบนี้ พบในรถยนต์บางประเภท

ตอนกลางโป่งออก มีฟันเฟืองและส่วนประกอบอื่นๆ ของเฟืองท้ายอยู่ภายใน และด้านข้างทั้งสองของเฟืองท้ายมีเพลาซึ่งทำด้วยเหล็กกล้าข้างละอันอยู่ภายในเช่นกัน ปลายทั้งสองของเพลาแต่ละอันต่อกับเฟืองท้ายและล้อขับเคลื่อน ในขณะที่เพลาส่งกำลังขับหมุนเฟืองท้าย เพลาท้ายภายในเสื้อหุ้มเพลาก็จะหมุนไปพร้อมๆ กับมีการหล่อลื่น จึงทำให้ล้อหมุนตามเช่นเดียวกัน ส่วนสปริงและโช๊คอัพ จะติดกับส่วนนอกของเสื้อหุ้มเพลาและทั้งหมดนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นและลงพร้อมกัน ตามความขรุขระของถนนและการขับเคลื่อน ไม่มีอะไรที่จะขัดขวางการหมุนของ เพลาท้ายซึ่งยึดติดอยู่กับมัน
ผมก้มมองใต้ท้องรถยนต์ของผมและเห็นมีคราบดูเหมือนจะเป็นน้ำมันหล่อลื่นหรือจารบีไหลออกมาจากเสื้อหุ้มเพลาตรงจุดที่เพลาส่งกำลงขับ ต่อกับเสื้อหุ้มเฟืองท้าย และบริเวณนั้นรู้สึกว่ามีคราบน้ำมันมากกว่าปกติ อาการเช่นนี้เป็นอาการปกติโดยทั่วไปหรือไม่ ?
ไม่ปกติ ซีลของเฟืองท้ายอาจเสื่อมสภาพ น้ำมันหล่อลื่นจึงไหลออกมาได้และอาจเป็นเหตุให้เฟืองท้ายและลูกปีนของเพลาท้ายเสียหายได้ถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไป ควรให้ช่างเครื่องหาสาเหตุการรั่วของซีลและซ่อมให้เรียบร้อย ถ้าเปลี่ยนซีลใหม่ ทันทีโดยไม่หาสาเหตุการรั่วไหลก่อน ท่านอาจเสียเงินเปล่า ควรเติมนํ้ามันเฟืองท้ายให้ได้ระดับเท่าเดิมเพื่อทดแทนส่วนที่รั่วออกไปจนกว่าจะได้มีการซ่อมแซม เรียบร้อยแล้ว
เมื่อผมยกเท้าออกจากขาคันเร่งในขณะที่กำลังขับรถยนต์ ผมได้ยินเสียงครางซึ่งดูเหมือนจะดังมาจากด้านหลังของรถยนต์ เสียงครางนี้จะหายไป เมื่อผมเหยียบคันเร่งอีกครั้งหนึ่ง อะไรเป็นสาเหตุของอาการนี้ ?
อาจเป็นไปได้ว่าภายในเสื้อหุ้มเพลาท้ายขาดนํ้ามันหล่อลื่น มีสิ่งบกพร่องที่ข้อต่ออ่อน เฟืองท้ายไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ลูกปืนของเฟืองเดือยหมูหรือลูกปืนอื่นๆ  ภายในเฟืองท้ายสึกมาก หรือลูกปีนเพลาท้ายเสีย สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้คือใช้ยางล้อหลังผิดไปจากมาตรฐานที่กำหนดไว้
ผมจอดรถยนต์ห่างจากขอบถนนมากและล้อหลังข้างหนึ่งตกลงไปในหล่ม ที่มีโคลนเต็มไปหมด ส่วนล้อหลังอีกข้างหนึ่งอยู่บนที่แห้งริมถนน เมื่อผมเร่งเครื่องยนต์ ล้อข้างที่ตกลงในหล่มจะหมุนเร็วมาก แต่ล้ออีกข้างหนึ่งไม่หมุนเลย ทำไมมันจึงไม่ยอมหมุน ?
เพราะว่าเป็นไปตามหลักการออกแบบของเฟืองท้ายในการแบ่งแรงบิดให้เท่าๆ กัน ทั้งสองข้าง เมื่อล้อข้างหนึ่งตกลงในหล่มโคลนซึ่งไม่มีความฝืดจึงทำให้แรงบิดข้างนั้นน้อยมาก และเป็นเหตุให้แรงบิดของล้ออีกข้างหนึ่งน้อยตามไปด้วย เฟืองท้ายของรถยนต์บางชนิดได้รับการออกแบบเป็นพิเศษให้มีตัวล็อกเพลาท้ายข้างที่ตกหล่ม จึงเกิดแรงบิดสูงข้างที่ไม่ได้ตกหล่มซึ่งทำให้สามารถไต่ขึ้นจากหล่มได้ แต่เฟืองท้ายแบบนี้จะมีราคาแพงและบางครั้งอาจก่อให้เกิดปัญหาของมันเองก็ได้
เมื่อผมนำรถยนต์ไปอัดฉีดและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกับเปลี่ยนไส้กรอง ผมควรเปลี่ยนน้ำมันเฟืองท้ายด้วยหรือไม่ ?
ไม่จำเป็น เพียงแต่ตรวจระดับนํ้ามันเฟืองท้ายและเติมให้ครบตามระดับถ้ามันพร่องไปบ้าง ถ้ารถยนต์ของท่านมีเฟืองท้ายที่ออกแบบเป็นพิเศษตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น มันต้องการนํ้ามันเฟืองท้ายแบบพิเศษ จงตรวจให้แน่ใจว่าเติมน้ำมันเฟืองท้ายไม่ผิดไปจากชนิดที่กำหนดให้ใช้
มีข้อจำกัดอะไรหรือไม่ในการฉุดลากรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า ?
มีแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัติ จงตรวจสอบกับหนังสือคู่มือให้แน่นอนก่อนที่ท่านจะให้เขาลากรถยนต์ของท่านไป ก่อนการลากจะต้องดูให้แน่นอนว่าจะไม่ทำความเสียหายให้แก่ระบบต่างๆ ตอนหน้า เพราะว่าคนควบคุมการลากอาจทำให้เพลาหน้าคดได้ หรือก่อให้เกิดความเสียหายที่ยางกันฝุ่น สปริง กันสะเทือน กันชน หรือถังนํ้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งยังมิได้รวมถึงห้องส่งกำลัง โช๊คอัพ และตัวถังรถยนต์
ผมมีรถยนต์หรูคันใหญ่ซึ่งขับเคลื่อนล้อหน้า ช่างเครื่องบอกผมว่าชุดขับ เคลื่อนล้อหน้าควรได้รับการซ่อมใหม่ทั้งหมด แต่เขาคิดราคาผมแพงมาก จนผมไม่สามารถทำได้ ผมจะทำดีหรือไม่?
ไม่จำเป็น ชุดขับเคลื่อนล้อหน้าที่ไม่ใช่ชุดเพลาร่วมจะมีราคาแพงมากในการซ่อมแซมใหม่ทั้งหมดหรือเปลี่ยนใหม่ และอะไหล่บางชิ้นก็หายากมาก เพื่อหลีกเลี่ยงรายจ่ายสูงในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ส่วนมากเจ้าของรถยนต์ก็มักจะไปหาของเก่าที่ยังมีสภาพดีอยู่ตามแหล่งสะสมรถยนต์เก่าที่ใช้ไม่ได้และสักวันหนึ่งคงจะพบ
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a9%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b1%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259e%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a8%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%25a7-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%2589%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25b0%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%25ab%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179