ระบบคลัชของเครื่องยนต์

Posted on : 30-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบคลัช

การบริการคลัช(Clutch)

1.  ตรวจดูแลจัดระยะฟรี ของคันเหยียบคลัชให้ได้ระยะตามหนังสือคู่มือประจำรถ (ประมาณ 1”-3/4”)

2.  ตรวจดูการทำงานของสปริง ดึงคันเหยียบคลัชทำงานได้ดีอยู่เสมอ

3.  อัดน้ำมันจาระบี หรือหยอดน้ำมันเครื่อง(ถ้ามี) ให้ถูกต้องตามหลักบริการเสมอ

การตั้งระยะของผ้าคลัช

เมื่อถอดผ้าคลัชออกเปลี่ยนใหม่ หรือซ่อมแซมก็จะต้องจัดระยะเสียใหม่อีกครั้งหนึ่ง

วิธีตั้งผ้าคลัช คือ โดยการวัดความหนาของผ้าคลัชทั้งชุดที่ประกบกันอยู่ที่แผ่นคลัช แล้วบังคับให้สปริงกดจานคลัชบังคับคลัชให้โผล่ออกมาทำงานประมาณ ½ – 1/3 ของความหนาของผ้าคลัชนั้นๆ

คลัชเสีย คือ

(1)มีเสียงดังออกมาจากห้องคลัช

ก.  มีเสียงดังตลอดเวลาเครื่องยนต์หมุน อาจเกิดจากชิ้นส่วนประกอบหลุด และเสียอยู่กับระบบคลัชที่หมุน

ข.  มีเสียงดังตอนเหยียบคลัช อาจเกิดจาก

1.  ลูกปืนคลัชเสื่อมหรือเสียมีเสียงดังกิ้งๆ

2.  ผ้าคลัชสึกหรอมาก อาจมีส่วนหนึ่งส่วนใดเสียดสีกัน

3.  ส่วนประกอบระบบคลัชหลวมตัว

ค.  มีเสียงดังเมื่อคลัชทำงานแล้วเบาเครื่องเกิดจาก

1.  หน้าสัมผัสคลัชลื่น หรือทำงานไม่เต็มหน้า

2.  ชิ้นส่วนที่ประกอบหลวมตัว

(2)คลัชไม่ทำงาน

ก.  คลัชที่ประกอบใหม่เกิดจาก

1.  ตั้งจานกดคลัชไม่ถูกต้องหรือหน้าสัมผัสไม่เรียบ

2.  สปริงจานกดคลัชอ่อนตัวกว่าที่กำหนดไว้

3.  ตั้งคันเหยียบคลัช ไม่ถูกต้องโดยสูงมากเกินไป ทำให้มีลักษณะคล้ายๆ การเหยียบกดดันคลัชอยู่ตลอดเวลา

ข.  มีกลิ่นเหม็นไหม้ออกมาทางห้องคลัชเกิดจาก

1.  ผ้าคลัชหมด

2.  หน้าของผ้าคลัชลื่นเป็นมัน

(3)เหยียบคันเหยียบคลัชแล้ว แต่คลัชไม่จากกันเกิดจาก

ก.  เกิดจากระบบคันเหยียบคลัชไม่ทำงาน เช่น

1.  เกิดจากระยะคันเหยียบคลัช ต่ำเกินไป

2.  สายหลุดหรือขาด

3.  แม่ปั๊มพ์อาจเสียหรือน้ำมันหมด (แบบใช้แม่ปั๊มพ์)

ข.  เกิดจากคันกระเดื่องดึงจานคลัชหลวมตัว หรือไม่ทำงาน

ค.  เกิดจากการจับตัวระหว่างผ้าคลัชกับพุลเล่ของเครื่องยนต์  เนื่องจากทิ้งเอาไว้ไม่ใช้เป็นเวลานาน

ง.  เมื่อออกรถมีอาการกระตุก เกิดจาก

1.  สปริงรับแรงหมุนที่แผ่นคลัชหัก

ตัวอย่างการวัดระยะฟรีของคันเหยียบคลัช

2.  สปริงดันผ้าคลัชเสื่อม

3.  ปล่อยคันเหยียบคลัชเร็วเกินไป

4.  ปล่อยคันเหยียบคลัชเร็วเกินไป

5.  ใช้รถหรือใช้เกียร์เกินกำลัง(นอกจากคลัช)

6.  เบรคอาจบังคับค้างอยู่(นอกจากคลัช)

ตัวอย่าง การวัดระยะฟรีของคันเหยียบคลัช

1.  คันคลัชเมื่อปล่อยขึ้นสูงสุด

2.  ระยะที่ 1-2 เป็นระยะฟรี

3.  คันคลัชถูกกดลงต่ำสุด คือจากระยะที่ 2-3

4.  สกรูบังคับการปล่อยคันคลัชให้ขึ้นสูงสุด

5.  สกรูบังคับการกดคันคลัชให้ลงต่ำสุด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.