การเติม Dye หรือ Trace เข้าไปในระบบทำความเย็น

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

สารพวก Dye หรือ Trace ที่นำมาใช้กับระบบทำความเย็น ก็เพื่อใช้ชี้ตำแหน่งที่เกิดการรั่ว เพราะสามารถแสดงให้ทราบถึงลักษณะฟิลม์สีส้ม แดง หรือเหลืองตามรอยรั่ว ซึ่งขึ้นอยูกับสีที่นำไปใช้เมื่อเติมสารพวกนี้แล้วจะอยูในระบบจนกว่าจะทำความสะอาดระบบ สารพวกนี้ไม่มีปฏิกริยาใดๆ ต่อการทำงานของเครื่องทำความเย็น
เครื่องมือ
ชุดแมนิโฟลด์เกจท่อทองแดงขนาด ¼ นิ้วX1นิ้ว นัทยึดท่อขนาด ¼  นิ้ว เซอร์วิสวาวล์ ประแจปากตาย 1 ชุด
วัสดุ
สาร Dye หรือ Trace ตามต้องการ สารทำความเย็น R-12
การเตรียมการปฏิบัติ
1. ต่อชุดมานิโฟลด์เกจเข้ากับระบบแล้วไล่อากาศออกจากท่อ
2. ต่อท่อกลางของแมนิโฟลด์เกจลงในภาชนะที่ใส่สาร Dye หรือสาร Trace. 12 ออนซ์
3. ต่อสายบรรจุสาร Dye/Trace เข้ากับท่อกลางของแมนิโฟลด์ร่วมกับท่อสารทำความเย็นและท่อบรรจุน้ำมัน
4. ต่อท่อสารทำความเย็นเข้าถัง R-12
5. ไล่อากาศออกจากท่อ

การเตรียมสาร Dye และ Trace เข้าระบบ
1. ติดเครื่องยนต์เดินที่ความเร็วเดินเบา เปิดสวิชแอร์เย็นสุด
2. เปิดลิ้นด้านความดันต่ำของชุดแมนิโฟลด์เกจช้าๆ เพื่อให้สาร Dye หรือ Trace 8-12 ออนซ์เข้าสู่ระบบ
3. ปล่อยสารทำความเย็นเข้าระบบเล็กน้อยเพื่อไล่ลมในท่อหรือไม่ให้เข้าเลยก็ได้ แล้วปิดลิ้นแมนิโฟลด์เกจ
4. ปิดสวิชเครื่องทำความเย็น
การวินิจฉัย
1. สังเกตข้อต่อและสายยางดู หากสังเกตถ้าไม่เห็นรอยฟิล์มสีแสดงรอยรั่วก็ให้เตรียมทำงานอื่นต่อไป
2. หากมีอาการรั่วโดยสังเกตจากฟิลม์สีของสาร Trace/Dve ให้ทำการซ่อม ถ้ารั่วออกมาให้เห็น
นำระบบกลับทำงานตามปรกติ
1. ถอดชุดมานิโฟลด์เกจ
2. ใส่ฝาครอบเซอร์วิสวาวล์ตามเดิม

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.