ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

Posted on : 05-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

ชิ้นส่วนทั้งหมดในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงซึ่งใช้คาร์บูเรเตอร์ แต่ยกเว้น คาร์บูเรเตอร์ วาล์วหัวฉีด และชุดควบคุมชิ้นส่วนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ได้แก่ ถังนํ้ามัน ท่อนํ้ามัน ปั๊มนํ้ามัน กรองอากาศ เทอร์โบชาร์จเจอร์ และระบบไอเสีย

จุดประสงค์ของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

รูปที่ 1.9 แสดงระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้า และรูปที่ 11.1 แสดงระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลัง เครื่องยนต์ทั้งสองติดตั้งที่ด้านหน้าของรถยนต์และใช้คาร์บูเรเตอร์

ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่ว่าจะใช้คาร์บูเรเตอร์หรือหัวฉีดก็ตามจะทำหน้าที่อย่างเดียวกัน คือ ป้อนส่วนผสมของอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้าเครื่องยนต์ ระบบลำเลียงนํ้ามันเชื้อเพลิงจะลำเลียงนํ้ามันจากถังนํ้ามันเข้าสู่คาร์บูเรเตอร์หรือระบบหัวฉีด และระบบปรับสัดส่วนทำหน้าที่ ปรับส่วนผสมของอากาศกับนํ้ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมตามสภาพการทำงาน อุปกรณ์และระบบที่ทำงานร่วมกันในการลำเลียงอากาศและนํ้ามันเชื้อเพลิงเข้ากระบอกสูบของเครื่องยนต์บางครั้ง เรียกว่า ระบบดูด (induction system)

ชิ้นส่วนของระบบน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์

ระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงแบบคาร์บูเรเตอร์ประกอบด้วย ถังนํ้ามัน ปั๊มนํ้ามัน กรองนํ้ามัน คาร์บูเรเตอร์พร้อมกรองอากาศ ท่อร่วมไอดี และท่อนํ้ามัน ท่อนํ้ามันเป็นท่อที่ต่อระหว่างถังนํ้ามัน ปั๊มนํ้ามันและคาร์บูเรเตอร์ (ดูรูปที่ 11.1) ชิ้นส่วนเหล่านี้ส่วนมากเหมือนกันทั้งในระบบที่ใช้คาร์บูเรเตอร์และระบบหัวฉีด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.