ระบบปรับกระจกมองข้างรถยนต์ด้วยไฟฟ้า

Posted on : 20-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบปรับกระจกมองข้างรถยนต์ด้วยไฟฟ้า (mirror electrical system) เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน โดยที่ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถทำการปรับกระจกมองข้างทั้งซ้ายและขวาตามที่ต้องการได้ภายในรถยนต์ ในวงจรจะประกอบด้วยสวิตช์ควบคุมการปรับกระจกมองข้าง กระจกมองข้าง และมอเตอร์ซึ่งทำงานควบคุมการปรับทิศทางของกระจกมองข้างตามที่ผู้ขับขี่ต้องการ วงจรไฟฟ้าระบบปรับกระจกมองข้างให้ดูรูปที่ 9.17 และการต่อเนื่องของวงจรของสวิตช์ควบคุมให้ดูรูป ที่ 9.18


รูปที่ 9.17 วงจรไฟฟ้าแบบปรับกระจกมองข้าง


รูปที่ 9.18 สวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างและการต่อเนื่องของสวิตช์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.