ระบบระบายความร้อนของรถยนต์

ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวนิยมใช้นํ้าเป็นตัวหล่อเย็น รถบางคัน หรือรถที่ใช้เครื่องปรับอากาศอาจเติมนํ้ายาแอนตี้ฟรีซผสมกับนํ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อเย็นให้สูงขึ้น เนื่องจากน้ำยาแอนตี้ฟรีซจะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำเดือดกลายเป็นไอ และป้องกันไม่ให้นํ้าแข็งตัวเมื่ออากาศหนาวจัด โดยทั่วไปแล้วส่วนผสมดังกล่าวยังช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อนในระบบระบายความร้อน และยังช่วยหล่อลื่นปั๊มน้ำอีกด้วย ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงน้ำหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนก็มักเข้าใจได้ทันทีว่าเป็นส่วนผสมของนํ้ากับนํ้ายาแอนตี้ฟรีซ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของรถยนต์ส่วนมากยังนิยมใช้น้ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
นํ้ายาแอนตี้ฟรีซที่ใช้ผสมกับน้ำมันมักผสมกันด้วยอัตราส่วน 50 ต่อ 50 และสามารถใช้งานได้นานถึงสองปีหรือประมาณ 38,000 กิโลเมตร
ทำไมรถยนต์ของผมจึงมีถังน้ำหล่อเย็นสำรองในระบบระบายความร้อน ?
ถังนํ้าหล่อเย็นสำรองมีไว้สำหรับระบายน้ำซึ่งถูกขับออกมาจากหม้อนํ้าเนื่องจากความร้อนและความดันภายในหม้อนํ้า เพราะว่าระดับของนํ้าในถังนํ้าหล่อเย็นสำรองมีความสัมพันธ์กับระดับนํ้าในหม้อนํ้า ดังนั้นเราสามารถตรวจสอบระดับนํ้าในหม้อน้ำได้โดยไม่ต้องเปิดฝาหม้อนํ้าออก ซึ่งอาจถูกไอนํ้ารวกเอาด้ถ้าเปิดในขณะเครื่องยนต์ร้อน และการเติมนํ้าเพิ่มเข้าไปในหม้อน้ำก็กระทำได้โดยเติมนํ้าลงในถังนํ้าหล่อเย็นสำรอง และมันจะถูกดูดเข้าสู่หม้อนํ้าเองโดยอัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นลง ถ้าถังนํ้าหล่อเย็นสำรองเป็นแบบอัดความดันได้มันจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงขึ้นโดยนํ้าไม่เดือดและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่จะต้องไม่มีการรั่วไหลเกิดขึ้นในระบบ
ผมควรจะเปลี่ยนท่อยางของหม้อน้ำหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วไหลเกิดขึ้น?
ไม่ต้องเปลี่ยนถ้ามันยังมีอายุการใช้งานน้อยกว่าสองปีและไม่ชำรุดเสียหายแต่อย่างไร ถ้ามีรอยแตกที่ผิวของท่อหรือเมื่อบีบท่อแล้วมีความรู้สึกว่าท่อแข็งกระด้างหรืออ่อน จนเละ ก็ควรเปลี่ยนทันทีไม่ว่าจะมีรอยรั่วหรือไม่ก็ตาม โดยทั่วไปแล้วเมื่อมีท่อใดท่อหนึ่งเกิดชำรุดขึ้น อีกท่อที่ยังดูดีอยู่ก็เกือบหมดอายุการใช้งานเช่นกัน ดังนั้น ควรเปลี่ยนท่อทีเดียวทั้งหมดพร้อมๆ กัน
สิ่งที่ยึดติดอยู่ด้านหลังหม้อน้ำและโค้งล้อมรอบพัดลมเรียกว่าอะไร ?
เรียกว่ากำบังลม และจุดประสงค์ของมันมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพัดลม ในการดูดอากาศผ่านหม้อนํ้า นอกจากนี้มันยังทำหน้าที่เป็นต้วป้องกันอันตรายไม่ให้มือหรือวัตถุใดๆ สัมผัสกับใบพัดของพัดลม แต่มันอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก เมื่อมีการทำงานบริเวณใกล้เคียงกับด้านหน้าของเครื่องยนต์
รถยนต์ของผมมีอะไรก็ไม่ทราบรูปร่างคล้ายเนื้องอกก้อนใหญ่อยู่ระหว่างหม้อน้ำและพัดลม มันคืออะไร ?
มันคือคลัตช์พัดลม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการหมุนของพัดลม ในขณะที่เครื่องยนต์ร้อนขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง คลัตช์จะทำหน้าที่ส่งกำลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนพัดลม แต่เมื่อเครื่องยนต์เย็นลงจนถึงระดับหนึ่ง มันจะทำให้พัดลมหมุนช้าลงหรือตัดกำลังจากเครื่องยนต์ทำให้พัดลมหยุดหมุนอย่างอัตโนมัติ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าคลัตช์พัดลมช่วยควบคุมการระบายความร้อนและทำให้เครื่องยนต์ทำงานที่อุณหภูมิเหมาะสมตลอดเวลา จึงช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
คลัตช์พัดลม
รูปแสดงคลัตช์พัดลม(ศรชี้)ซึ่งมีในรถยนต์บางคัน
ทำไมหม้อน้ำจึงมีการรั่วได้?
หม้อนํ้าทำจากโลหะที่มีความบางและอ่อนซึ่งอาจรั่วได้เมื่อถูกก้อนหินที่คมหรือถูกกระแทกด้วยเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของการรั่วไหลได้ นอกจากนี้รอยต่อต่างๆ ในหม้อนํ้าส่วนมากจะยึดติดกันด้วยการบัดกรี ดังนั้นหากหม้อนํ้าที่มีคุณภาพไม่ดี รอยต่อต่างๆ จะไม่แข็งแรง และเมื่อได้รับแรงสั่นสะเทือนและความดันภายในประกอบกับความร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการรั่วได้ การกัดกร่อน ก็เป็นสาเหตุทำให้หม้อน้ำรั่วได้เช่นกัน โดยเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาของนํ้ากระด้าง ก๊าซไอเสียที่รั่วไหลและอุณหภูมิที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไม่ได้เปลี่ยนนํ้าในระบบระบายความร้อนตามช่วงเวลาที่ควรเปลี่ยน การรั่วเนื่องจากการกัดกร่อนนี้ส่วนใหญ่จะรู้ก็ต่อเมื่อมันทะลุออกมาภายนอกแล้ว
ผมสังเกตเห็นน้ำรั่วออกมาเล็กน้อยจากหลายๆ จุดบนรังผึ้งหม้อน้ำ จุด เหล่านี้มีลักษณะสีขาวเหมือนชอล์ก จุดเหล่านั้นคืออะไร? และรังผึ้ง หม้อน้ำคืออะไร ?
หม้อนํ้าประกอบด้วยถังเก็บน้ำสองส่วนคือส่วนบนที่มีฝาหม้อนํ้าปิดอยู่ และส่วนล่างซึ่งอยู่ตํ่าสุดและมีปลั๊กอุดรูระบายน้ำทิ้งติดอยู่สองส่วนนี้ถูกกั้นกลางด้วยรังผึ้งซึ่งทำจากท่อแบนหลายท่อและมีครีบติดอยู่กับท่อเหล่านั้น ส่วนล่างของหม้อน้ำมีความจุมากกว่าส่วนบน พื้นที่ของหม้อนํ้าระหว่างถังเก็บน้ำทั้งสองคือรังผึ้งหม้อน้ำ จุดสีขาวที่คุณเห็นนั้นเป็นผลมาจากการขยายตัวของการกัดกร่อนหรือการเสื่อมของการบัดกรี และจุดเหล่านี้จะปรากฎขึ้นมาใหม่ตามจุดต่างๆ บนรังผึ้งหม้อน้ำและจะแพร่กระจายใหญ่ขึ้นและการรั่วไหลจะมากขึ้น ท่านสามารถจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยการเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำใหม่หรือเปลี่ยนหม้อนํ้าใหม่ทั้งลูก หรืออาจจะเติมนํ้ายาหยุดการรั่วไหลแต่จะต้องใช้ตามคำแนะนำที่กำหนดมาให้
หลังจากที่ผมขับรถยนต์ไปได้พักเดียวก็ต้องเติมน้ำในหม้อน้ำอีก มองดูก็ไม่เห็นมีน้ำรั่ว แล้วน้ำในหม้อน้ำหายไปไหน ?
ลองดึงก้านวัดระดับนํ้ามันเครื่องออกมาดูว่าระดับนํ้ามันนั้นอยู่เหนือขีดบนหรือไม่ และให้สังเกตดูด้วยว่ามีหยดน้ำเล็กๆ ปนมากับนํ้ามันเครื่องหรือไม่ ถ้ามีอาการดังกล่าวจงถอดฝาหม้อนํ้าออกเมื่อเครื่องยนต์เย็นลงแล้ว และสตาร์ตเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วปล่อยให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้นสักครู่ สังเกตดูฟองอากาศในน้ำ ถ้าคุณเห็นฟองอากาศผุดขึ้นมาให้ลองดมกลิ่นดูว่ามีกลิ่นไอเสียหรือไม่ ถ้าได้กลิ่นไอเสียออกมาก็แสดงว่ามีนํ้ารั่วเข้าไปในอ่างนํ้ามันเครื่องภายในเครื่องยนต์ ซึ่งสามารถทำให้เครื่องยนต์และหม้อนํ้าเสียหายได้อย่างมากถ้าปล่อยให้มีการรั่วไหลต่อไป อาการเช่นนี้อาจมีสาเหตุมาจากสลักเกลียวที่ยึดฝาสูบหลวมหรือมีรอยร้าวเกิดขึ้นที่เสื้อสูบ แต่ถ้าไม่พบสาเหตุดังที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ สิ่งที่อาจเป็นไปได้ก็คือมีความบกพร่อง เกิดขึ้นที่ฝาหม้อนํ้าหรือที่ปั๊มน้ำ ยิ่งถ้าท่านใช้นํ้าเพียงอย่างเดียวเติมลงในหม้อนํ้า โดยไม่ได้เติมน้ำยาป้องกันความร้อน ก็อาจเป็นไปได้ว่าน้ำระเหยออกจากหม้อนํ้า เนื่องจากในขณะที่มีอากาศร้อนจัดความสามารถในการระบายความร้อนมีขีดจำกัด จึงทำให้ระดับนํ้าในหม้อน้ำลดลง
ถ้าผมทำฝาหม้อน้ำหายไป ผมจะใช้เศษผ้าอุดแทนได้หรือไม่ ?

ถ้าท่านชอบซะอย่างก็ทำได้ หรือท่านอาจจะใช้หัวมันหรือท่อนไม้ที่มีขนาดพอดีอุดแทนก็ได้ แต่ก่อนที่ท่านจะทำเช่นนั้นควรจะศึกษาการทำงานของฝาหม้อน้ำเสียก่อน เพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงป้องกันการกระฉอกของน้ำออกจากหม้อนํ้าเท่านั้น คือส่วนล่างของฝาหม้อน้ำเป็นแผ่นซีลยาง ซึ่งจะแนบสนิทพอดีกับบ่าของช่องเติมนํ้าโดยอาศัยแรงกดจากสปริง เมื่ออุณหภูมิของน้ำในหม้อนํ้า
ฝาหม้อน้ำ
รูปฝาหม้อน้ำ
เพิ่มขึ้นความดันและจุดเดือดของนํ้าในหม้อนํ้าก็สูงขึ้นเช่นกัน จึงทำให้น้ำในหม้อนํ้า มีความสามารถในการรับความร้อนจากเครื่องยนต์ได้มากขึ้นและมากกว่าความสามารถในการรับความร้อนของนํ้าภายใต้ความดันบรรยากาศ ถ้าท่านเอาฝาหม้อนํ้าออก และอุดด้วยเศษผ้าจะทำให้นํ้าในหม้อนํ้าไม่สามารถอยู่ภายใต้ความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศ ถ้าใช้หัวมันอุดแทนฝาหม้อนํ้าท่านจะได้ระบบระบายความร้อนที่อยู่ภายใต้ความดันสูงจนกระทั่งความร้อนทำให้หัวมันสุกได้ เมื่อนํ้าได้รับความร้อนจะขยายตัวและความดันในหม้อนํ้าจะสูงขึ้นจนถึงความดันค่าหนึ่งซึ่งมากกว่าความดันของสปริง ลิ้นความดันจะถูกยกขึ้นและความดันส่วนเกินในหม้อนํ้าจะระบายออกสู่ภายนอกเพราะว่าถ้าไม่ระบายความดันส่วนเกินออกไปจะทำให้ความดันภายในหม้อน้ำสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนทำให้หม้อนํ้าแตกได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อใช้ท่อนไม้อุด แทนฝาหม้อน้ำดังกล่าว หลังจากที่หยุดใช้เครื่องยนต์แล้ว เครื่องยนต์จะเย็นลงทีละน้อย และความดันในหม้อนํ้าจะลดลงเช่นกัน ปริมาตรของน้ำในหม้อน้ำจะลดลงทีละน้อยจนกระทั่งเกิดสุญญากาศขึ้นภายในหม้อน้ำ วาล์วสุญญากาศของฝาหม้อน้ำจะเริ่มเปิดและอากาศภายนอกซึ่งมีความดันสูงกว่าจะไหลเข้าไปภายในหม้อนํ้า เพื่อป้องกันไม่ให้หม้อนํ้าเสียหายเนื่องจากความดันภายนอกที่สูงกว่าภายในหม้อนํ้า จะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้หัวมันหรือวัตถุอื่นๆ ที่อ่อน มันอาจลูกดูดกลับเข้าไปในหม้อน้ำได้ในขณะที่เครื่องยนต์เย็นลง และถ้าเราใช้ท่อนไม้อุดแทนฝาหม้อนํ้า อากาศภายนอกไม่สามารถเข้าไปในหม้อนํ้าได้ในขณะที่เครื่องยนต์เย็นลง จึงทำให้ความดันอากาศภายนอกสูงกว่าความดันภายในหม้อน้ำ และทำให้หม้อน้ำเสียหายได้ ดังนั้น ถ้าฝาหม้อน้ำหายไปก็ควรซื้ออันใหม่มาแทนทันที ไม่ควรใช้สิ่งอื่นอุดแทน
ท่อยางอันหนึ่งซึ่งต่อกับหม้อน้ำรถยนต์จะยุบตัวจนแบนเสมอเมื่อเครื่อง ยนต์เย็นลงแล้ว ทำให้น้ำในระบบหมุนเวียนไม่สะดวกและทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดอย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มใช้เครื่องยนต์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง ผมได้เปลี่ยนท่อยางใหม่ทั้งหมดสี่ครั้งแล้วในปีนี้ เป็นไปได้หรือไม่ที่ท่อยางเหล่านั้นคุณภาพไม่ดี ?
เป็นไปไม่ได้ สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นที่ฝาหม้อน้ำ ควรเปลี่ยนอันใหม่ แต่อย่าลืมถอดฝาหม้อนํ้าในขณะที่เครื่องยนต์เย็นลงแล้วเท่านั้น
ผมได้ยินมาว่าไม่ควรเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่หม้อน้ำยังร้อนอยู่ และไม่ควรเติมน้ำเย็นลงไปในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่ ผมรู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เลย ทำไมต้องเป็นเช่นนั้น?
การเปิดฝาหม้อนํ้าทันทีในขณะที่หม้อน้ำยังร้อนอยู่จะมีไอนํ้าร้อนและนํ้าร้อนพุ่งออกมา เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งต่างๆ ที่สัมผัสกับไอนํ้าร้อนและนํ้าร้อน เหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวหนังและลูกตา ส่วนการเติมนํ้าเย็นลงไปในขณะที่เครื่องยนต์ยังร้อนอยู่นั้นสามารถทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นได้ที่เสื้อสูบและส่วนอื่นๆ ของเครื่องยนต์ซึ่งจะต้องเสียค่าซ่อมแพงมาก อย่าได้กระทำสิ่งทั้งสองที่ได้กล่าวมาแล้วอย่างเด็ดขาด จงรอให้เครื่องยนต์เย็นก่อนเป็นดีที่สุด
หน้าที่ของเทอร์โมสตัตในระบบระบายความร้อนมีอะไรบ้าง ?
หน้าที่ของมันก็คือ ช่วยให้เครื่องยนต์ร้อนเร็วขึ้นในขณะที่เริ่มสตาร์ตเครื่องยนต์ใหม่ๆ และช่วยควบคุมอุณหภูมิของนํ้าในระบบระบายความร้อนให้อยู่ในช่วงที่ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพสูง ถ้าวาล์วของเทอร์โมสตัตเปิดตาย ตลอดเวลาหรือถ้าเอาเทอร์โมสตัตออกไปจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนช้ากว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวและอุณหภูมิของน้ำในหม้อนํ้าจะไม่สูงเท่าที่ควรในขณะที่เครื่องยนต์กำลังทำงานอยู่ จึงเป็นเหตุทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตํ่ากว่าปกติ แต่ถ้าวาล์วเทอร์โมสตัตปิดตายตลอดเวลาจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนมากเกินไปและอาจทำให้ท่อนํ้าแตกได้ ถึงแม้ว่าจะเติมนํ้ายาป้องกันความร้อนลงไปก็จะไม่มีผลดีอะไร การทำงานที่ผิดปกติของเทอร์โมสตัตดังกล่าวเป็นสิ่งไม่ดี ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเสียใหม่ และควรเปลี่ยนทุกๆ ปีเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของเครื่องยนต์

เทอร์โมสตัต

รูปแสดงตัวอย่างของเทอร์โมสตัต (รูปบน) และภาพตัดของเทอร์โมสตัต (รูปล่าง)
ผมสังเกตเห็นมีคราบน้ำมันสีเหลืองๆ ในหม้อน้ำและปรากฏว่าผมต้องเติมน้ำมันลงในห้องส่งกำลังซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติบ่อยมากทีเดียว ทั้งๆ ที่ไม่เห็นมีรอยรั่วจากห้องส่งกำลังแต่อย่างไร น้ำมันเข้าไปทำอะไรอยู่ในหม้อน้ำ หรือ?
ในรถยนต์ที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติจะมีหม้อระบายความร้อนของน้ำมัน จากห้องส่งกำลังซึ่งมีลักษณะคล้ายหม้อนํ้าอันเล็กและอยู่ภายในหรือต่อติดอยู่กับหม้อนํ้าอันใหญ่ นํ้ามันในห้องส่งกำลังจะถูกดูดหมุนเวียนเข้าสู่หม้อระบายความร้อน ในขณะที่รถยนต์กำลังวิ่งอยู่เพื่อรักษาอุณหภูมิของนํ้ามันให้คงอยู่ในระดับที่ต้องการ การที่มีคราบน้ำมันเหลืองๆ ปนมากับนํ้าในหม้อนํ้าก็แสดงให้เห็นว่ามีการรั่วไหล ของนํ้ามันออกมาจากหม้อระบายความร้อนซึ่งนอกจากจะทำให้หม้อนํ้าเปื้อนแล้ว ยังมีนํ้าบางส่วนไหลซึมเข้าไปปะปนกับนํ้ามันในห้องส่งกำลังอีกด้วย ควรไปปรึกษาช่างเครื่องโดยเร็วถ้าเกิดอาการดังกล่าว
หม้อน้ำในรถยนต์ของผมจะร้อนขึ้นอย่างมากทีเดียวหลังจากที่ผมขับรถยนต์อยู่เพียงครู่เดียวเท่านั้น ผมได้ยินเสียงน็อกและเสียงน้ำเดือดมาจากหม้อน้ำ และบางครั้งก็เห็นมีไอน้ำพ่นออกมา ผมควรขับรถยนต์ต่อไปอีกหรือไม่ ?
ท่านควรขับต่อไปแต่ขับไปหาช่างเครื่องของท่าน สาเหตุนี้อาจเกิดจากหม้อนํ้าอุดตัน ด้วยสิ่งสกปรกหรือตะกรันทำให้การหมุนเวียนของนํ้าไม่สะดวก และเกิดการเดือดขึ้นภายในหม้อน้ำซึ่งสามารถได้ยินเสียง อาจมีจุดบกพร่องเกิดขึ้นที่เทอร์โมสตัต พัดลม คลัตช์พัดลม เครื่องยนต์ที่เก่าเกินไป หรือสายพานหมุนปั๊มนํ้าขาดหรือลื่น และจงตรวจสอบดูด้วยว่ามีการยุบตัวจนแบนและรอยรั่วเกิดขึ้นที่ท่อนํ้าหรือไม่ วิธีตรวจสอบว่ารังผึ้งหม้อนํ้าส่วนไหนมีการอุดตันหรือไม่ ให้ทำดังนี้คือ หลังจากที่หยุดใช้เครื่องยนต์แล้วหม้อนํ้าจะเริ่มเย็นลงพอที่จะสัมผัสได้ ก็ให้ใช้ฝ่ามือของท่านสัมผัสกับผิวของรังผึ้งหม้อนํ้าให้ทั่วทั้งหมด ถ้าท่านมีความรู้สึกว่าพื้นที่บางจุดบนรังผึ้งหม้อน้ำเย็นกว่าส่วนอื่นๆ ก็หมายความว่าบริเวณนั้นมีการอุดตันเกิดขึ้น
เมื่อพูดถึงการอุดดันของหม้อน้ำ ผมมีความสงสัยว่าเมื่อมีแมลงที่ตายแล้ว เศษขนไก่ สิ่งสกปรก เศษกระดาษต่างๆ มาปกคลุมบริเวณหม้อน้ำด้านหน้าของรถยนต์ มันจะก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่ ?
มันสามารถทำให้เครื่องยนต์ร้อนจัดได้เพราะว่าเศษสิ่งสกปรกที่ปกคลุมบริเวณด้านหน้าของหม้อนํ้าจะกั้นการไหลของอากาศเย็นที่ผ่านหม้อนํ้าซึ่งจะทำให้ความร้อนระบายออกจากหม้อน้ำไม่ดีเท่าที่ควร ควรทำความสะอาดโดยการใช้นํ้าฉีด หรือลมเป่าเศษสิ่งสกปรกต่างๆ ให้หลุดออกไป ท่านอาจจะป้องกันไม่ให้มีเศษสกปรกต่างๆ เข้าไปปิดบังรังผึ้งหม้อน้ำโดยการติดตั้งตาข่ายป้องกันไว้ด้านหน้า หม้อนํ้า แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบจากหนังสือคู่มือก่อนเพราะว่าการติดตั้ง ตาข่ายเพิ่มเข้าไปนั้น ตัวตาข่ายเองก็สามารถเป็นตัวกั้นปริมาณการไหลของอากาศที่ผ่านหม้อน้ำให้ลดน้อยลงได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.