ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ

ระบบส่งกำลัง
กำลังจากเครื่องยนต์ไม่สามารถส่งผ่านไปสู่ล้อขับเคลื่อนของรถยนต์ได้โดยปราศจากกลไกซึ่งสามารถปรับความสามารถของเครื่องยนต์ในการเคลื่อนที่ให้พอดีกับนํ้าหนักบรรทุก และเพราะว่าเพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์จะหมุนไปในทิศทางเดียวเท่านั้น แต่รถยนต์จำเป็นต้องเคลื่อนที่ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง กลไกอันนี้จะทำหน้าที่เพื่อให้รถยนต์สามารถเดินหน้าและถอยหลังได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องหยุดเครื่องยนต์ กลไกอันนี้ก็คือกลไกการส่งกำลังนั่นเอง
ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ
รถยนต์ฟอร์ดรุ่น T เป็นรุ่นแรกๆ ที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติและยังคงนำมาใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน หลักการส่งแรงบิดจากเครื่องยนต์ไปยังล้อขับเคลื่อนข้างหลังโดยใช้คลัตช์และเบรคแผ่นคาดหลายอันแทนการเข้าเกียร์โดยอาศัยการเหยียบขาคลัตช์ ในรถยนต์ปัจจุบันที่ใช้ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติจะใช้ฟันเฟืองและบางครั้งใช้เบรคแผ่นคาด โดยทั้งหมดใช้คลัตช์อัตโนมัติซึ่งทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยการเหยียบขาคลัตช์จากผู้ขับขี่ มันทำงานโดยการใช้ความดันของไฮดรอลิก
หรือแรงหนีศูนย์กลาง เกียร์ของระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติไม่ใช้การเข้าเกียร์เหมือนระบบส่งกำลังแบบธรรมดา แต่มันจะทำงานตามแรงกระตุ้นที่มีต่อคลัตช์หนึ่งอันหรือมากกว่าตามความต้องการของการขับเคลื่อนและตำแหน่งของคันเกียร์อัตโนมัติที่เลือกไว้ในตอนแรก นั่นก็คือระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติจะทำงานโดยการเปลี่ยนคลัตช์แทนที่จะเปลี่ยนเกียร์ ควรสังเกตการทำงานของมันซึ่งจะทำให้เข้าใจและมีประโยชน์มากขึ้น
ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติประกอบด้วยหน่วยพื้นฐานสองส่วนซึ่งได้แก่ ทอร์คคอนเวอร์เตอร์และชุดเฟืองบริวาร (planetary gear set) ทั้งสองส่วนอยู่ในเสื้อเกียร์อันเดียวกัน และภายในมีนํ้ามันเกียร์ อัตโนมัติบรรจุอยู่ ทอร์คอนเวอร์เตอร์รับกำลังหมุนจากเครื่องยนต์และส่งต่อไปยังเพลาขับโดยผ่านชุดเฟืองบริวาร คลัตช์ เบรคแผ่นคาด และส่วนประกอบอื่นๆ ที่อยู่ภายในห้องส่งกำลัง ห้องส่งกำลังจะไม่ทำงานถ้าปราศจากนํ้ามันภายในเพราะ
ห้องส่งกำลัง
รูปแสดงภาคตัดตามยาวของห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัติ
มันทำหน้าที่เป็นตัวส่งผ่านแรงบิดภายในทอร์คคอนเวอร์เตอร์ไปยังส่วนของชุดเฟืองบริวาร นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นภายในระบบส่งกำลังอีกด้วย ถ้าระดับของนํ้ามันภายในลดลงหรือสกปรกจะทำให้การทำงานผิดปกติหรืออาจไม่ทำงานเลยก็ได้
ห้องส่งกำลัง1
รูปแสดง เครื่องยนต์ ห้องส่งกำลัง และเฟืองท้ายของรถยนต์ขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า ห้องส่งกำลังอยู่ด้านซ้ายของเครื่องยนต์และเฟืองท้ายอยู่ด้านหน้าของห้องส่งกำลัง
ห้องส่งกำลัง2
รูปแสดงห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัติซึ่งติดอยู่ส่วนหลังของเครื่องยนต์ แต่จะอยู่ข้างเครื่องยนต์ถ้าเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนล้อหน้า
ห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติในรุ่นแรกๆ ใช้น้ำมันจำนวน 15 ลิตร ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายแพงมากเมื่อมีการเปลี่ยนน้ำมันใหม่ แต่ในปัจจุบันมีส่วนน้อยที่ใช้นามันเกินกว่า 5 ลิตรซึ่งบางครั้งรวมถึงน้ำมันในทอร์คคอนเวอร์เตอร์ด้วย ห้องส่งกำลังแบบกึ่งอัตโนมัติในบางรุ่นที่ใช้กันในสมัยแรกใช้น้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียนถึงกันระหว่างเครื่องยนต์และห้องส่งกำลังซึ่งได้ผลออกมาไม่ดีจึงทำให้การออกแบบเช่นนี้ไม่เป็นที่นิยมและไม่มีขายในท้องตลาดในเวลาต่อมา เป็นการดี ที่สุดที่ท่านปฏิบัติตามหนังสือคู่มือของท่านเกี่ยวกับการบำรุงรักษาตลอดจนการเปลี่ยนนํ้ามันตามช่วงเวลาที่เหมาะสมและยังต้องรู้ชนิดของนํ้ามันที่ใช้ในระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติด้วย ซึ่งอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่หรือเพียงแต่กรองสิ่งสกปรกออกไปเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ วิธีการตรวจสอบระดับของน้ำมันภายในระบบ กระทำได้หลายอย่างไม่เหมือนกันแล้วแต่ผู้ผลิตซึ่งจะปรากฏอยู่ในหนังสือคู่มือ และเป็นการง่ายมากที่จะเกิดความผิดพลาดในการอ่านระดับของน้ำมัน โดยใช้ก้าน วัดระดับและอาจเป็นไปได้ที่เติมนํ้ามันเข้าไปมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ในกรณีนี้ควรปฏิบัติตามหนังสือคู่มือ
ผมสังเกตเห็นหยดน้ำมันหล่อลื่นบนพื้นใต้รถยนต์ มันหยดมาจากเครื่องยนต์หรือจากห้องส่งกำลัง ?
น้ำมันที่ใช้ในห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัติจะมีสีแดงเมื่อเทออกจากกระป๋องใหม่ๆ และยังคงมีสีแดงต่อไปในขณะที่กำลังใช้งานอยู่ แต่โดยทั่วไปแล้วมักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลโปร่งใสซึ่งอาจจะมีสีแดงเรื่อปนออกมาด้วยก็ได้ น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องยนต์จะมีสีอำพันซึ่งอยู่ในช่วงสีแก่ปานกลางจนถึงสีซีดเมื่อเปิดออกจากกระป๋องใหม่ๆ แต่เมื่อใช้งานไปแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลเข้มหรือเกือบดำและทึบแสง รอยหยดของนํ้ามันที่เห็นจะสกปรก การสังเกตตำแหน่งของหยดนํ้ามันหล่อลื่นบนพื้นใต้รถยนต์มีประโยชน์มาก ถ้าหยดนํ้ามันเกิดขึ้นบริเวณกลางรถยนต์ ระหว่างหม้อนํ้าและหน้าปัดรถยนต์โดยรถยนต์ของคุณเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลัง หยดนํ้ามันหล่อลื่นที่เห็นอาจมาจากเครื่องยนต์ ถ้าหยดนํ้ามันอยู่ในแนวเส้นศูนย์กลางของรถยนต์ระหว่างหน้าปัดรถยนต์และพนักพิงของที่นั่งตอนหน้า อาจหยดออกมาจากห้องส่งกำลังถึงแม้ว่านํ้ามันหล่อลื่นที่รั่วออกมาจากเครื่องยนต์สามารถไหลไปตามผิวด้านนอกของห้องส่งกำลังและหยดลงพื้นห่างจากตำแหน่งที่ควรจะเป็นก็ตาม ในกรณีนี้ก็ใช้การสังเกตสีของน้ำมันหล่อลื่นที่หยดออกมา แต่ถ้าหยดนํ้ามันบนพื้นอยู่ใต้เครื่องยนต์แต่ค่อนไปทางด้านคนขับรถยนต์ หยดน้ำมันเหล่านั้น อาจเป็นน้ำมันจากระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ ถ้ารอยหยดน้ำมันค่อนไปทางผู้โดยสาร ที่นั่งคู่กับคนขับ มันอาจหยดออกมาจากห้องส่งกำลังบริเวณก้านวัดระดับนํ้ามัน หรือถ้าเป็นหยดนํ้าก็อาจหยดออกมาจากเครื่องยนต์หรือเครื่องปรับอากาศ ถ้ามีโอกาสยกรถยนต์ของท่านสูงขึ้นก็อย่าลืมตรวจสอบรอยรั่วด้วยว่าอยู่ที่ไหน หรือให้ช่างเครื่องตรวจสอบก็ได้
ผมได้นำรถยนต์ไปสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งบริการตรวจเช็คห้องส่งกำลังโดย ไม่เสียค่าบริการ และเขาบอกว่าผมโชคดีที่ผมได้นำรถยนต์ไปตรวจเช็ค เพราะว่าห้องส่งกำลังของผมกำลังแย่ทีเดียวและมันต้องการการซ่อมใหม่ทั้งหมด ผมควรทำตามที่เขาบอกหรือไม่เพราะว่าผมเพิ่งใช้มาเพียง 37,000 กิโลเมตรเท่านั้น
อาจเป็นไปได้แต่ก็ไม่แน่เสมอไป ไม่มีห้องส่งกำลังอันไหนซึ่งได้รับการรักษาและปรับแต่งเป็นอย่างดีจะต้องการการซ่อมใหม่ทั้งหมดถ้าใช้งานน้อยกว่า 120,000 กิโลเมตรและอาจไม่มีการซ่อมใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ ถ้าสถานีบริการที่ท่านนำรถยนต์ไปตรวจเช็คได้ซ่อมแซมให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องแน่ใจว่าได้รับใบเสร็จรับเงินและใบรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเขายังไม่ได้ซ่อมแซมให้เพียงแต่ได้ตรวจเช็คเท่านั้น ก็ขอบคุณเขาเหล่านั้นสำหรับการบริการฟรีและนำรถยนต์กลับ ไปหาผู้แทนจำหน่ายเพื่อฟังความเห็นเป็นครั้งที่สอง ถ้าผู้แทนจำหน่ายของท่านยืนยันตามนั้นและท่านได้ซื้อรถยนต์คันนั้นจากเขาก็ควรพยายามให้ได้ประโยชน์มากที่สุดจากใบรับประกันการซื้อรถยนต์คันนั้นถึงแม้ว่าท่านจะลำบากสักหน่อยก็ตาม ถ้าผู้แทนจำหน่ายของท่านยืนยันตามนั้นและท่านไม่มีใบรับประกันแต่อย่างไรก็ควรยกหน้าที่ซ่อมแซมนี้ให้กับใครก็ได้ที่ท่านเชื่อถือมากที่สุด ถ้าผู้แทนจำหน่ายบอก ท่านว่าไม่จำเป็นต้องซ่อมใหม่ทั้งหมดก็ควรไปหาความเห็นครั้งที่สามของผู้แทนจำหน่ายแห่งอื่น ถ้าเขาให้ความเห็นเช่นเดียวกับผู้แทนจำหน่ายแห่งแรก ท่านควรรายงานไปยังที่ทำการของหน่วยควบคุมการค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมอันหลอกลวงของสถานีบริการที่ท่านได้นำรถยนต์ไปตรวจเช็คและอย่านำรถยนต์ไปตรวจเช็คที่นั่นอีกต่อไป จงจำไว้ว่าการนำห้องส่งกำลังไปซ่อมใหม่ทั้งหมดจะเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก และอย่าไปสับสนกับการเปลี่ยนปะเก็นและซีลใหม่ว่าเป็นการซ่อมใหม่ทั้งหมด เพราะว่าการเปลี่ยนปะเก็นและซีลอาจกระทำได้ก่อน 120,000 กิโลเมตร เนื่องจากมีนํ้ามันรั่วไหลออกมาและราคาถูกกว่าการซ่อมใหม่ทั้งหมดมาก
ผมควรจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ในห้องส่งกำลังบ่อยแค่ไหน ?
ควรเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ทุกๆ 20,000 กิโลเมตร หรือปีละครั้ง แล้วแต่ว่าอย่างไหนมาถึงก่อน ถ้ารถยนต์ของท่านมีไส้กรองนํ้ามันเกียร์ก็ควรเปลี่ยนใหม่ในเวลาเดียวกัน (ไม่ใช่เวลาเดียวกับการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง) และควรตรวจเช็คแกนต่อต่างๆ ปรับแต่ง และให้นํ้ามันหล่อลื่นบ้างตามจุดหมุนต่างๆ ซึ่งเป็นหลักประกันที่ถูกมากอย่างหนึ่ง
เมื่อการจราจรติดขัดอย่างมากในวันที่มีอากาศร้อน เข็มชี้แสดงความร้อนของเครื่องยนต์ของผมเพิ่มขึ้นทีละน้อย ผมควรจะทำอะไรบ้างที่จะช่วยลดความร้อน ?

ในกรณีที่รถยนต์ของท่านใช้ระบบส่งกำลังแบบอัตโนมัติ ควรโยกคันเกียร์ไปยังตำแหน่งเกียร์ว่างจนกว่าการจราจรจะเริ่มมีการเคลื่อนที่อีกครั้งหนึ่ง การกระทำเช่นนี้จะตัดแรงฉุดของห้องส่งกำลังออกไป จึงทำให้รอบเดินเบาของเครื่องยนต์เพิ่มขึ้น พัดลมจึงสามารถดูดอากาศให้ผ่านหม้อนํ้าได้มากขึ้น และการหมุนเวียนของนํ้าในระบบเร็วมากขึ้น ทำให้เครื่องยนต์เย็นลงได้ และยังช่วยทำให้ห้องส่งกำลังเย็นลงเช่นกัน ถ้ารถยนต์ของท่านมีเครื่องปรับอากาศและกำลังใช้งานอยู่ ควรปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเพื่อลดแรงฉุดที่ใช้ในการหมุนคอมเพรสเซอร์
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมโยกคันเกียร์ซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติไปยังตำแหน่งอื่นๆ ในขณะที่รถยนต์กำลังวิ่งอยู่ แต่ผมก็ไม่กล้าที่จะลองดูเสียที ?
ในห้องส่งกำลังบางแบบจะมีตัวล็อกอัตโนมัติซึ่งจะป้องกันการโยกคันเกียร์ไปยังตำแหน่งของเกียร์ที่ตํ่ากว่า จนกว่าอัตราเร็วของรถยนต์จะลดลงจนถึงจุดหนึ่งซึ่งการโยกคันเกียร์เช่นนั้นจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นภายในห้องส่งกำลัง ตัวล็อกนี้จะทำงานตลอดไม่ว่าท่านจะโยกคันเกียร์ไปยังตำแหน่งใดก็ตาม ห้องส่งกำลังบางแบบไม่มีตัวล็อกและสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ทันทีเมื่อโยกคันเกียร์ไปยัง ตำแหน่งที่ต้องการรวมถึงเกียร์ถอยหลังด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ทั้งภายในห้องเกียร์และชิ้นส่วนขับเคลื่อนทั้งหมดที่ต่อจากห้องส่งกำลังจนถึงล้อขับเคลื่อน ตลอดจนภายในและภายนอกของตัวรถยนต์เองถ้าโยกคันเกียร์จากตำแหน่งขับเคลื่อนไปยังตำแหน่งอื่นๆ คือตำแหน่งเกียร์ต่ำ ถอยหลัง จอด ในขณะที่รถยนต์กำลังวิ่งอยู่ด้วยอัตราเร็วปานกลางจนถึงอัตราเร็วสูงบนถนนที่แห้ง มันเป็นไปได้ที่จะใช้ เกียร์ต่ำช่วยในการเบรคขณะที่ถนนลื่นโดยการโยกคันเกียร์ระหว่างเกียร์ขับเคลื่อน และเกียร์ต่ำ และมันจะไม่เป็นอันตรายใดๆ ต่อห้องส่งกำลังในการโยกคันเกียร์ จากตำแหน่งเกียร์ต่ำไปยังตำแหน่งขับเคลื่อน ลองทำดูก็ได้ที่อัตราเร็วตํ่าๆ แต่ควรอ่านหนังสือคู่มือประกอบด้วย และอย่าโยกคันเกียร์ไปยังตำแหน่งเกียร์ถอยหลังหรือตำแหน่งจอดอย่างเด็ดขาดในขณะที่รถยนต์กำลังวิ่งเดินหน้าอยู่ นอกเสียจากจะกระทำเมื่อมันเป็นเรื่องความเป็นความตายที่จะต้องเสี่ยง และท่านต้องแน่ใจ ว่าท่านมีล้อที่เกาะถนนดี สายรัดนิรภัยตึงแน่น และท่านก็ต้องเตรียมเงินสำหรับค่าซ่อมที่แพงทีเดียว
เข็มชี้อันเล็กบนหน้าปัดจะไม่ชี้ที่ตัวอักษรใดเลยเมื่อผมโยกคันเกียร์แบบ อัตโนมัติ แต่โดยปกติแล้วมันจะชี้ระหว่างตัวอักษรสองตัว สิ่งนี้จะเป็น อันตรายต่อห้องส่งกำลังหรือไม่ ?
ไม่ แต่มันอาจทำให้ท่านสับสน ช่างเครื่องสามารถปรับแต่งได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่บางคันที่เพิ่งออกมาจากโรงงานก็ยังต้องปรับแต่งใหม่
ในบางครั้งผมเห็นหยดน้ำมันสีน้ำตาลแดงบนพื้นตรงตำแหน่งใต้ห้องส่งกำลัง และต้องเติมน้ำมันเกียร์ประมาณเดือนละครั้ง อะไรเป็นสาเหตุให้น้ำมันรั่ว ?
อาจเกิดรอยรั่วที่ซีลด้านหน้าหรือด้านหลังของห้องส่งกำลัง สลักเกลียวที่ขันอ่างน้ำมันตอนล่างของห้องส่งกำลังหลวม ท่อสำหรับเติมน้ำมันหลวม หรือวาล์วควบคุมความเร็วของห้องส่งกำลังหลวม
ผมโยกคันเกียร์ไปยังตำแหน่งขับเคลื่อนแล้วก็เร่งเครื่องยนต์แต่รถยนต์ก็ ไม่เคลื่อนที่ มันยังคงจอดนิ่งอยู่ทำไม?
อาจเป็นไปได้ที่ระดับนํ้ามันเกียร์ในห้องส่งกำลังตํ่าเกินไป แกนต่อของระบบส่งกำลังไม่ได้รับการปรับแต่งให้ถูกต้อง คลัตช์เสียหรือไหม้ ไม่มีความดันของนํ้ามัน ในปั๊มเดินหน้าของระบบส่งกำลัง ถ้าท่านรู้สึกว่าเครื่องยนต์ทำงานหนักมากในขณะที่เร่งเครื่องยนต์แต่รถยนต์ก็ยังไม่ยอมเคลื่อนที่อาจเป็นไปได้ที่กันชนด้านหน้าของรถยนต์ถูกต้านด้วยตอไม้ หรืออาจลืมปลดเบรคมือก็ได้ ถ้าได้ยินเสียงจากระบบขับเคลื่อนและเครื่องยนต์เร่งเป็นปกติ อาจเป็นไปได้ว่าล้อขับเคลื่อนข้างใดข้างหนึ่ง หรือสองข้างถูกยกลอยสูงจากพื้น
ผมจอดรถยนต์บนถนนซึ่งมีความลาดเอียงเล็กน้อย และโยกคันเกียร์ซึ่ง เป็นแบบอัตโนมัติไปยังตำแหน่งจอด แต่รถยนต์ของผมเคลื่อนที่ถอยหลังไปตามความลาดทำไม?
กระเดื่องล็อกภายในห้องส่งกำลังที่ใช้ในการจอดรถยนต์อาจจะหักก็ได้ หรือสปริงที่ใช้กับกระเดื่องล็อกขาดหรือหลุด จงทำให้เป็นนิสัยโดยการใช้เบรคมือเมื่อคุณจอดรถยนต์และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระเดื่องล็อกหักเสียหายในอนาคต
เกียร์อัตโนมัติของผมจะเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งไปยังเกียร์สองก็ต่อเมื่อผมเร่งเครื่องยนต์อย่างเต็มที่เท่านั้น ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
อาจเป็นไปได้ว่ากลไกควบคุมซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในห้องส่งกำลังทำงานไม่เต็มที่ ปรับแต่งไม่ถูกต้อง ข้อต่อหลุดหรือหัก ลิ้นควบคุมอาจปิดตาย ปะเก็นในลิ้นควบคุมอาจรั่ว ฉีกขาด หรือติดตั้งไม่ถูกต้อง หรืออาจมีรอยรั่วที่ผนังของห้องส่งกำลังเองก็ได้
เมื่อวานนี้ผมขับรถยนต์โดยใช้เกียร์ต่ำตลอดเวลาจนถึงบ้านเพราะว่าห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัตไม่ยอมทำงาน คือไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ ค่าซ่อมครั้งนี้จะแพงหรือไม่ ?
อาจแพงก็ได้ ความเสียหายดูเหมือนจะเกิดขึ้นที่ระบบควบคุมอัตราเร็ว ชุดวาล์วควบคุม มีการรั่วไหลเกิดขึ้นภายในห้องส่งกำลังหรือส่วนประกอบบางชิ้นของมัน หรือมีความเสียหายที่เบรคแผ่นคาด ค่าซ่อมจะแพงแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับว่าชิ้นส่วนไหนเสียหายและระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม
เมื่อไม่นานมานี้ผมขับรถยนต์ไปในแหล่งที่มีการจราจรติดขัดมาก และผมได้ปฏิบัติตามที่คุณแนะนำมาในตอนแรกคือโยกคันเกียร์อัตโนมัติไปยังตำแหน่งเกียร์ว่างซึ่งทำให้เครื่องยนต์เย็นลง แต่เมื่อการจราจรเริ่มมีการเคลื่อนที่ได้อีกครั้งหนึ่งผมจึงโยกคันเกียร์ไปยังตำแหน่งขับเคลื่อน แต่มันน่าประหลาดจริงๆ ที่มันยังคงอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง คุณเชื่อเรื่องผีหลอก หรือไม่ ?
ผมไม่เชื่อเรื่องผีหลอก แต่ที่ผมเชื่อถืออย่างจริงจังก็คือกลไกที่ต่อกับคันเกียร์ได้รับการปรับแต่งไม่ถูกต้องหรือหลุดออก หรืออาจเป็นไปได้อีกว่าคลัตช์เดินหน้าไม่คลายตัวออกเพราะมีการรั่วไหลเกิดขึ้นทันทีทันใดในช่องปั๊มหรือห้องส่งกำลัง
เมื่อไม่นานมานี้ผมสังเกตรู้สึกว่าห้องส่งกำลังแบบอัตโนมัติสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ผมกำลังขับรถยนต์อยู่ และรู้สึกว่าเครื่องยนต์มีอัตราเร็วเพิ่มเล็กน้อยในระหว่างที่มีการเปลี่ยนเกียร์ มันเกิดอะไรขึ้น ?
ดูเหมือนจะมีการลื่นเกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายสิ่งด้วยกัน ถ้าคุณโชคดีสักหน่อย มันอาจเป็นเพียงระดับนํ้ามันเกียร์ในห้องส่งกำลังต่ำเกินไป และการเติมนํ้ามันเกียร์ลงไปก็จะทำให้อาการดังกล่าวหายไปได้ และต่อไปคุณก็ต้องหาสาเหตุว่าทำไมระดับนํ้ามันเกียร์จึงลดต่ำลง
ผมซื้อรถยนต์มาใหม่คันหนึ่ง ห้องส่งกำลังอัตโนมัติของรถยนต์คันเก่า จะเปลี่ยนเกียร์ไปยังเกียร์ที่ต่ำกว่าอย่างอัตโนมัติเมื่อผมเร่งเครื่องยนต์เพื่อที่จะแซงรถยนต์คันอื่น แต่รถยนต์คะนใหม่ไม่ทำเช่นนั้น มันเป็นไปได้หรือ?
มันเป็นไปได้ อาจมีสิ่งบกพร่องเกิดขึ้นในขณะที่มีการผลิตซึ่งเป็นเหตุทำให้ช่องภายในห้องส่งกำลังถูกอุด หรือมีสิ่งบกพร่องในปะเก็นของวาล์ว หรือส่วนประกอบอื่นๆ ได้รับการปรับแต่งไม่เหมาะสมหรือตายใช้งานไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ควรตรวจพบและซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้วก่อนส่งรถยนต์มาให้ท่าน
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.