ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

จุดประสงค์ของระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์

จุดประสงค์ของระบบหล่อเย็นคือ รักษาอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ภายใต้สภาพการทำงานทุกสภาพ เมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดใหม่ ๆ เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ ระบบหล่อเย็นจะไม่ดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ แต่เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้น ระบบหล่อเย็นจึงเริ่มดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ และเมื่ออุณหภูมิของเครื่องยนต์สูงขึ้นถึงอุณหภูมิทำงาน ระบบหล่อเย็นจะดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์จำนวนมาก ระบบหล่อเย็นดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ของพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้นํ้ามันเชื้อเพลิง

ในระหว่างการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในกระบอกสูบเครื่องยนต์ ก๊าซจากการเผาไหม้อาจมีอุณหภูมิสูงถึง 2200°c (4000°F) หรือสูงกว่านี้ ความร้อนส่วนหนึ่งถูกดูดซับโดยผนังกระบอกสูบ ฝาสูบ และลูกสูบ ดังนั้นจึงต้องมีการดึงความร้อนเหล่านี้ออกไปเพื่อไม่ให้ชิ้นส่วนดังกล่าวร้อนจัดเกินไป

ผนังกระบอกสูบจะต้องมีอุณหภูมิสูงไม่เกินประมาณ 205 ถึง 260°C (400 ถึง 500°F) อุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้น้ำมันหล่อลื่นเสื่อมคุณภาพและสูญเสียคุณสมบัติในการหล่อลื่น เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของเครื่องยนต์คือ อุณหภูมิยิ่งสูงจะยิ่งทำให้ประสิทธิภาพยิ่งสูงขึ้น อย่างไรก็ตามอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะต้องไม่สูงเกินไปที่จะทำลายคุณสมบัติ การหล่อลื่นของน้ำมันหล่อลื่น การดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์มากเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเครื่องยนต์ลดลง

การทำงานในขณะเครื่องเย็น

เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพตํ่าเมื่อเย็น ระบบหล่อเย็นจะไม่ทำงานตามการหล่อเย็นปกติ สิ่งนี้ช่วยให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้นถึงอุณหภูมิทำงาน ระบบหล่อเย็นจึงเริ่มทำงานตามปกติและดึงความร้อนส่วนเกินออกไป ในขณะอุ่นเครื่องยนต์ ระบบ หล่อเย็นจะไม่ดึงความร้อนออกจากเครื่องยนต์หรือดึงออกไปน้อยมาก

โดยทั่วไประบบหล่อเย็นมี 2 แบบได้แก่ หล่อเย็นด้วยอากาศ (air cooled) และหล่อเย็นด้วยของเหลว (liquid cooled) รถยนต์ส่วนมากใช้ระบบหล่อเย็นด้วยของเหลว ส่วนเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบิน จักรยานยนต์ และเครื่องยนต์เล็กมักใช้หล่อเย็นด้วยอากาศ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.