ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบเชื้อเพลิง

ส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิง

1.  ถังน้ำมัน (Fuel tank) ทำหน้าที่เป็นที่พักน้ำมัน

2.  ท่อทางเดินน้ำมัน โดยต่อออกจากถังไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินน้ำมัน

3.  กรองน้ำมัน (Fuel Filter) อยู่ในถ้วยแก้วพักน้ำมัน ทำหน้าที่กรองน้ำมันให้สะอาด

4.  ปั๊มพ์น้ำมัน (Fuel Pump) ทำหน้าที่ดูดน้ำมันให้ออกมาจากถังโดยผ่านกรองน้ำมันส่งไปยังคาบูเรเตอร์

ส่วนประกอบของปั๊มพ์

1.  ขาปั๊มพ์ทำหน้าที่บังคับให้ปั๊มพ์กระดกขึ้นลง โดยการวัดขาปั๊มพ์ด้วยลูกเบี้ยวภายในเครื่องยนต์

2.  ผ้าปั๊มพ์ทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถัง

3.  วาวมีอยู่สองข้างของปั๊มพ์คือทางด้านที่น้ำมันมาจากถัง จะมีวาวเปิดให้น้ำมันผ่านเข้ามาในปั๊มพ์ได้แต่ปิดไม่ให้น้ำมันกลับถัง และอีกตัวหนึ่งอยู่ทางด้านที่น้ำมันขึ้นไปยังคาร์บูเรเตอร์ โดยเปิดให้น้ำมันผ่านไปได้แต่ไหลกลับลงมาที่ปั๊มพ์ไม่ได้

4.  คาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) ติดอยู่ที่ท่อไอดีของเครื่องยนต์ ทำหน้าที่บังคับให้น้ำมันเข้าไปผสมกับอากาศอย่างถูกส่วนเพื่อการเผาไหม้ ส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์

1.  ลูกลอย (Float) ทำหน้าที่บังคับให้ระดับน้ำมันในห้องลูกลอยมีระดับพอดีคงที่อยู่เสมอ เมื่อน้ำมันเข้ามาเต็มที่ ลูกลอยก็จะลอยขึ้นดันเข็มน้ำมันให้ปิดไม่ให้น้ำมันลงมาได้ และเมื่อน้ำมันลดลูกลอยก็จะลดลงและเปิดให้น้ำมันลงมาได้ และเมื่อน้ำมันลดลูกลอยก็จะลดลงและเปิดให้น้ำมันเข้ามาได้อีก

2.  ห้องลูกลอยทำหน้าที่เป็นที่พักน้ำมัน และให้ลูกลอยๆ ขึ้นลงได้สะดวก

3.  เข็มปรับน้ำมัน ทำหน้าที่บังคับให้น้ำมันผสมกับอากาศได้อย่างถูกส่วน โดยการปรับ

4.  นมหนู เป็นทางเดินของน้ำมันเชื้อเพลิงที่ระเหยปนกับอากาศเพื่อเข้าไปผสมในห้องไอดี

5.  ลิ้นปีกผีเสื้อ ทำหน้าที่บังคับให้จำนวนเชื้อเพลิงเข้ากระบอกสูบมากหรือน้อย เพื่อการเร่งเครื่องยนต์

6.  สกรูเดินเบาหรือลิ้นอากาศช่วยทำหน้าที่แบ่งน้ำมันกับอากาศให้มีส่วนผสมอย่างถูกต้อง

ส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิงดีเซล

       1.  ถังน้ำมันทำหน้าที่พักน้ำมัน

2.  ท่อทางเดินน้ำมันมีอยู่สองท่อด้วยกัน คือ ท่อทางเดินของน้ำมันออกไปจากถัง และอีกท่อหนึ่งท่อทางเดินน้ำมันกลับถัง

3.  หม้อกรองน้ำมัน ประกอบด้วยไส้กรอง เพื่อทำให้น้ำมันสะอาด

4.  ปั๊มพ์น้ำมันทำหน้าที่ดูดน้ำมันจากถัง และส่งไปยังหัวฉีด

5.  หัวฉีดทำหน้าที่เป็นทางผ่านของน้ำมันที่ดันมาจากปั๊มพ์ และบังคับให้น้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้เป็นฝอยๆ

การแก้ไขและการบริการระบบเชื้อเพลิง

เมื่อน้ำมันไม่ขึ้นมาที่หัวแป๊บทางเข้าคาร์บูเรเตอร์  โดยการปั๊มพ์น้ำมันดูดหรือการสตาร์ทเครื่องยนต์ สาเหตุเกิดจาก

1.  น้ำมันในถังหมด

2.  ฝาถังน้ำมันตัน ท่อทางเดินน้ำมันตัน ควรตรวจดูให้ตลอดสาย หรืออาจปิดก๊อกน้ำมันเอาไว้

3.  ปั๊มพ์น้ำมันเสีย ในปั๊มพ์น้ำมันมีวาวบังคับน้ำมันอยู่ 2 ตัว คือ ตัวที่น้ำมันไหลผ่านเข้ามาจากถัง และลงไปอยู่ในห้องของผ้าปั๊มพ์ เมื่อผ้าปั๊มพ์ดันน้ำมันขึ้นมาวาวตัวนี้จะปิดไม่ให้น้ำมันไหลกลับไปถัง และอีกทางหนึ่งของปั๊มพ์ก็จะมีวาวอีกตัวหนึ่งเปิดให้มันไหลไปยังคาร์บูเรเตอร์ และปิดไม่ให้น้ำมันไหลลงไปในห้องปั๊มพ์ ดังนั้นปั๊มพ์ไม่ทำงานเกิดจาก

-ผ้าปั๊มพ์ไม่ทำงาน โดยการรั่วหรือขากระเดื่องสั้นเกินไปเนื่องจากการสึกหรอ ควรเปลี่ยน

-ท่อทางเดินน้ำมันระหว่างถังกับปั๊มพ์รั่วหรือซึมกวดน็อตให้แน่น

-วาวบังคับน้ำมันตัวที่มาจากถังรั่ว ทำให้น้ำกลับถังได้ หรือวาวที่บังคับน้ำมันไปยังคาร์บูเรเตอร์รั่วทำให้น้ำมันกลับลงมายังห้องปั๊มพ์ ควรเปลี่ยนวาว

-ชิ้นส่วนข้างในของปั๊มพ์ มีรอยแตกร้าว น้ำมันรั่วได้เปลี่ยนตัวปั๊มพ์

-เนื่องจากมีสิ่งสกปรกมาก ทางเดินน้ำมันตันถอดออกทำความสะอาด

เมื่อตรวจและแก้ไขเรียบร้อยแล้ว น้ำมันก็จะเดินทางมาได้อย่างสะดวก

การปรับคาร์บูเรเตอร์

คือการปรับส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศ ให้ผสมกันอย่างถูกส่วน (อากาศ น้ำมัน 14:1) เพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบไม่มีเสียงกระตุกหรือจาม ซึ่งทำให้เครื่องยนต์กินน้ำมันน้อย แต่มีกำลังงานเท่าเดิม การปรับกระทำดังนี้ คือ

1.  ปรับสกรูเดินเบาๆ หรือลิ้นอากาศช่วยกระทำเมื่อเครื่องยนต์กำลังติดเครื่องและมีความร้อนอยู่ (170°-190°) โดยการหมุนสกรูตัวนี้เข้าไปให้หมดแล้วหมุนออกมาหนึ่งรอบครึ่ง(ตามหลักสากล) แล้วปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเรียบ

ในการหมุนสกรูเดินเบาเข้าไปนี้ คือหมุนตามเข็มนาฬิกา จะทำให้ส่วนผสมบางและหมุนออกทวนเข็มนาฬิกาทำให้ส่วนผสมหนา หรืออาจปรับได้อีกวิธีหนึ่ง คือ หมุนสกรูเดินเบานี้ให้เข้าไป จนเสียงของเครื่องยนต์เรียบสม่ำเสมอ แล้วต่อไปค่อยๆ หมุนออกช้าๆ เพื่อปรับให้เครื่องเดินเบาเรียบอีกครั้งหนึ่ง

2.  ปรับสกรูให้เครื่องยนต์เดินเบา  ซึ่งมีสกรูบังคับลิ้นปีกผีเสื้อ (ลิ้นเร่งเครื่องยนต์) ถ้าหมุนสกรูนี้เข้าไปเครื่องยนต์จะเดินเร็วขึ้น และหมุนออกมาเครื่องยนต์จะเดินช้าลง ดังนั้นการปรับก็หมุนเข้าให้หมดแล้วหมุนออกมาอีกรอบครึ่งเช่นเดียวกับการปรับข้อหนึ่ง แล้วปรับแต่งนิดหน่อยเพื่อให้เครื่องยนต์เดินเบา หรือถ้าจะแล่นเครื่องยนต์ไปในถนนเรียบด้วยเกียร์สูง ก็จะไปได้ประมาณ 10 ไมล์ต่อชั่วโมง

การบริการคาร์บูเรเตอร์

เมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่สะดวก เกี่ยวกับระบบเชื้อเพลิงเช่น

1.  เดินเบาดับ นมหนูตัวเดินเบาตัน

2.  ปรับคาร์บูเรเตอร์แล้วเครื่องยนต์ยังเดินไม่เรียบ

3.  เมื่อไม่มีน้ำมันขึ้นมายังท่อไอดี

การบริการ  ถอดออกล้างตามท่อทางเดินมองน้ำมันภายในคาร์บูเรเตอร์ออกล้างให้หมด จำพวกนมหนูซึ่งเป็นท่อทางเดินมีรูเล็กๆ ควรเป่าด้วยลม และล้างให้สะอาดแล้วจึงใส่กลับที่เดิมให้เรียบร้อย

การแก้ไขเมื่อน้ำมันเข้ามาก (น้ำมันท่วม)

เครื่องยนต์จะมีอาการ คือ

1.  เครื่องเดินเบาดับ  เนื่องจากส่วนผสมของน้ำมันหนาเกินไป เกิดจากลิ้นโช้คปิดค้าง ลูกลอยทำงานบังคับน้ำมันไม่ได้

2.  มีกลิ่นเหม็นน้ำมันที่คาร์บูเรเตอร์ และมีรอยเปียกชื้น ทำให้เครื่องยนต์ติดยาก ถ้าจะติดเครื่องควรเหยียบคันเร่งน้ำมันลงให้หมด เครื่องก็จะติดได้

3.  เมื่อมีเสียงจามออกมาทางท่อไอดี

เมื่อมีอาการดังนี้เกิดขึ้น ถอดฝาของคาร์บูเรเตอร์ออกและปฏิบัติ คือ

1.  ดัดลูกลอยให้ระดับเชื้อเพลิงต่ำกว่าปลายนมหนูประมาณ 1/16 – 1/8 หรือถ้าลิ้นโช้คปิดค้างอยู่ก็ควรเปิดให้หมด

2.  ตรวจดูเข็มปิดบังน้ำมันในห้องลูกลอยว่าทำงานได้ดีหรือไม่ โดยการปิดเข็มแล้วเป่าดู ถ้ามีลมรั่วออกมาทางด้านที่ปิดได้ ก็ควรบดเสียใหม่ให้หน้าเรียบหรือเปลี่ยนใหม่

3.  ตรวจดูลูกลอยอาจเสื่อมคุณภาพโดยไม่ทำงาน ก็ควรเปลี่ยนใหม่ เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาคาร์บูเรเตอร์ให้เรียบร้อย และปรับคาร์บูเรเตอร์เมื่อเครื่องทำงาน

การตั้งปั๊มพ์น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องดีเซล

การตั้งปั๊มพ์น้ำมันเชื้อเพลิงนี้ เพื่อต้องการให้หัวฉีดๆ น้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้ ให้ถูกต้องตามจังหวะเพื่อการจุดระเบิด วิธีการตั้งปั๊มพ์ก็คล้ายๆ กับการตั้งไฟของเครื่องยนต์แกสโซลีนซึ่งปฏิบัติดังนี้ คือ

1.  หมุนเครื่องยนต์ให้ลูกสูบที่หนึ่งเคลื่อนที่จากจุดศูนย์ล่างขึ้นสู่จุดศูนย์ตายบนในจังหวะอัดและให้หยุดอยู่ที่ เมื่อข้อเหวี่ยงทำมุมก่อนถึงจุดศูนย์ตายบนประมาณ 15°

2.  ตั้งลูกสูบที่หนึ่งที่ปั๊มพ์ดันน้ำมันเชื้อเพลิงให้ขึ้นสูงสุดเพื่อหัวฉีดจะได้ฉีดน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้

3.  ต่อสายเรียงสูบ คือ ต่อจากลูกสูบที่หนึ่งของปั๊มพ์ไปยังสูบที่หนึ่ง และเรียงไปตามลำดับ สำหรับสายที่ต่อจากปั๊มพ์ไปยังสูบต่างๆ นั้น จะเห็นได้ว่าระยะทางเดินใกล้ไกลไม่เท่ากัน แต่ว่าสายทุกสายจะต้องยาวเท่ากัน เพื่อต้องการให้การฉีดน้ำมันทำงานสม่ำเสมอทุก ๆ หัวฉีด ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสายที่เดินทางระยะใกล้ๆ จะมีการขดเอาไว้เป็นวงกลมๆ

หลักการไล่อากาศน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล

       การไล่อากาศนี้เครื่องยนต์แต่ละชนิดอาจทำน็อตที่จะถอดออกไล่อากาศต่างกัน แต่ถ้าเป็นน็อตที่จะถอดไล่อากาศแล้วจะมีรูปร่างเหมือนกันเป็นชุดๆ แล้วแต่ชนิดของเครื่องยนต์ระบบการไล่อากาศนี้จะต้องไล่จาก

1.  หม้อกรองลูกที่หนึ่ง

2.  หม้อกรองลูกที่สอง

3.  ปั๊มพ์น้ำมัน

4.  สายที่เข้าหัวฉีด

พยายามไล่อากาศให้ออกหมดจริงๆ เป็นแห่งๆ คือน้ำมันที่ออกมาจะไม่มีฟองอากาศปนอยู่เลย

วิธีไล่อากาศ

1.  ติดเครื่องยนต์ให้น้ำมันไหลไปตามท่อทางเดิน แล้วเปิดไล่อากาศออกตามลำดับ

2.  โดยการสตาร์ทเครื่องยนต์ คือถ้าต้องการให้เครื่องยนต์หมุน เพื่อปั๊มพ์น้ำมันแล้วไล่ตามลำดับ

3.  ใช้มือปั๊มพ์น้ำมัน (ถ้ามีปั๊มพ์มือ) แล้วไล่ตามลำดับ

สำหรับการไล่อากาศ เมื่อเครื่องยนต์กำลังติดเครื่องควรระวังอันตรายให้มากสักหน่อย

เครื่องยนต์กินน้ำมันเชื้อเพลิงมาก สาเหตุ

1.  ลิ้นโช้คปิดค้าง

2.  น้ำมันเข้ามากเกินไป

3.  ปรับคาร์บูเรเตอร์ไม่ถูกส่วน

4.  ท่อทางเดินน้ำมันรั่วหรือซึม

5.  แป๊กกิ้งฝาคาร์บูเรเตอร์รั่ว

6.  เครื่องยนต์เดินไม่เต็มสูบ

7.  กำลังอัดต่ำ

8.  ใช้งานเกินกำลัง เช่น บรรทุกหนักหรือเบรคค้าง

9.  ส่วนผสมของอากาศกับน้ำมันไม่เข้ากัน

10. ตั้งไฟอ่อนหรือแก่เกินไป

11. ตั้งหน้าทองขาวชิดหรือห่างเกินไป

12. ระบบไฟฟ้า เพื่อการเผาไหม้เดินไม่สะดวก

13. ปั๊มพ์ส่งน้ำมันไปยังหัวฉีด เสื่อมคุณภาพ

14. หัวฉีดๆ น้ำมันไม่เป็นฝอยหรือเสื่อม

15. ไล่อากาศออกจากท่อทางเดินน้ำมันไม่หมด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a0%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b9%2583%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179