ระบบเบรครถยนต์

ทั้งๆ ที่มีความแข็งแรงทนทาน เบรคก็อาจมีอายุการใช้งานที่สั้นมากถ้าใช้งานอย่างรุนแรงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสองหรือสามร้อยกิโลเมตรแรกหลังจากที่ได้เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ ฝักเบรคและผ้าเบรคต้องเข้ากับดรัมได้พอดีทีละน้อยๆ เพื่อให้ได้ความฝืดในการหยุดรถยนต์สูงสุดและเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายอันเกิดจากความร้อนที่เกิดขึ้นทันทีทันใดและแรงที่กระทำระหว่างชิ้นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่กับชิ้นส่วนที่หมุน การเบรคอย่างทันทีทันใดหรือการเบรคที่รุนแรงไม่ควรกระทำ หากเพิ่งเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่จนกว่าจะขับขี่ไปแล้วอย่างน้อย 800 กิโลเมตร
หลายๆ คนมีความรู้สึกว่าถ้าเบรคจนล้อล็อกตายจะเป็นเรื่องดี และคิดว่าจะช่วยในการหยุดรถยนต์ได้ดี แต่ที่จริงแล้วผลไม่ได้ออกมาตามที่คิดไว้จากประสบ
ระบบเบรค
รูปแสดงเบรคแบบธรรมดาซึ่งมีแม่ปั๊มติดอยู่ด้านข้างของเครื่องยนต์ที่แผงหลังห้องเครื่องยนต์ (รูปบน) แต่เบรคแบบเพาเวอร์ในรถยนต์แก๊สโซลีนมีหม้อลมคั่นระหว่างแม่ปั๊มและแผงหลังห้องเครื่องยนต์(รูปล่าง)
การณ์ในการขับรถยนต์และการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ได้พิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วว่า การใช้เบรคอย่างแรงแต่ยังคงรักษาให้ล้อหมุนอยู่จะหยุดรถยนต์ได้ระยะทางสั้นกว่าการเบรคแบบให้ล้อล็อกตายและลื่นไถลไปบนถนน เนื่องจากข้อดีดังกล่าวในระบบเบรคที่ดีนั้นควรได้รับการเอาใจใส่และบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกตายของล้อซึ่งจะต้องปรับความฝืดระหว่างผ้าเบรคกับดรัมให้เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบเบรคแบบเพาเวอร์ที่มีการควบคุมแย่มาก ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการล็อกตายไม่ล้อใดก็ล้อหนึ่ง นอกเสียจากจะใช้อย่างนิ่มนวลและปรับแต่งอย่างชำนาญงาน การเสริมแต่งขาเบรคให้พิเศษไปจากปกติ โดยทั่วไปแล้วจะหมายความว่าเป็นเบรคที่ไม่ดี
นอกเหนือจากการตรวจสอบระดับนํ้ามันเบรคให้ได้ระดับพอดีและใช้น้ำมันเบรคตามที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือคู่มือแล้ว อย่างอื่นเกี่ยวกับเบรคควรยกให้เป็นหน้าที่ของช่างผู้ชำนาญเรื่องเบรคโดยเฉพาะ ผู้ที่ไม่มีความชำนาญอาจใส่อะไหล่ที่ดูคล้ายๆ กันแทนเข้าไป แต่ใช้งานไม่ได้เนื่องจากการมองอย่างผิวเผินไม่ได้มีความละเอียดที่แน่นอน หรืออาจมองข้ามจุดบกพร่องไปเพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ การทำงานของระบบเบรคช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งมันมีหน้าที่ในการชลอความเร็วหรือหยุดรถยนต์ ดังนั้นจึงไม่ควรเสี่ยงเกี่ยวกับเบรค
ผมรู้ว่ารถยนต์จะหยุดเมื่อผมเหยียบขาเบรค แต่มันหยุดได้อย่างไร ?
สาเหตุหลักก็เนื่องจากความเสียดทานระหว่างหน้าของผ้าเบรคกับดรัมหรือดิสค์ และความเสียดทานระหว่างยางกับถนน เมื่อท่านเริ่มเหยียบเบรคนํ้ามันเบรคในระบบจะมีความดันสูงขึ้นและเกิดแรงดันทำให้ผ้าเบรคไปกดดรัมหรือดิสค์ด้วยแรงมหาศาล ทำให้ล้อรถยนต์หมุนช้าลงหรือหยุดและความเสียดทานระหว่างดอกยางกับถนน ก็จะทำให้รถยนต์วิ่งช้าลงหรือหยุดได้ เมื่อยกเท้าออกจากขาเบรค ความดันในระบบจะลดลงและเป็นการหยุดการใช้เบรค
ล้อทั้งสี่จะหยุดในเวลาที่ใกล้เคียงกันมากหรือไม่เมื่อผมเหยียบเบรค ?
ในระบบเบรคที่เป็นปกติโดยทั่วไปนั้น ล้อหน้าจะได้รับแรงกระทำก่อนล้อหลัง ด้วยแรงที่เท่ากัน ซึ่งจะทำให้ล้อหน้าหยุดก่อนล้อหลังในระบบเบรคแบบ 2 ตอน หรือ 2 วงจร หากวงจรใดเกิดชำรุดเสียหายไม่ทำงานระบบเบรคก็ยังคงใช้การได้เป็นปกติในวงจรที่สองซึ่งกระทำกับล้อสองล้อที่เหลือโดยไม่มีผลกระทบต่อการสูญเสียความดันเบรคระบบสองวงจรจึงมีประโยชน์เพราะช่วยลดอันตรายถ้ามีความบกพร่องเกิดขึ้นในระบบเบรค
ผ้าเบรคของล้อหน้ากับของล้อหลัง ข้างไหนสึกเร็วกว่ากัน ?
โดยทั่วไปแล้วผ้าเบรคของล้อหน้าจะสึกเร็วกว่าผ้าเบรคของล้อหลัง
เมื่ออผมใช้เบรคมือ มันจะล็อกทุกล้อหรือไม่?
ไม่ทุกล้อ จะล็อกเฉพาะล้อหลังเท่านั้น
มันล็อกได้อย่างไร ?
ที่ปลายคันโยกของเบรคมือจะมีสายเคเบิ้ลต่อไปยังฝักเบรคของล้อหลัง เมื่อออกแรงโยกที่คันโยกจะมีแรงส่งต่อไปยังฝักเบรคให้สัมผัสกับดรัมเพื่อล็อกล้อ สำหรับรถยนต์ที่ใช้เบรคระบบดิสค์ทั้งสี่ล้อจะมีฝักเบรคแบบพิเศษอยู่ภายในดรัมขนาดเล็ก ที่ติดอยู่บนผิวหน้าของดิสค์ ฝักเบรคและดรัมชุดนี้จะทำหน้าที่อิสระแยกจากระบบเบรคปกติโดยจะทำงานเมื่อใช้เบรคมือเท่านั้น เบรคมือบางแบบซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยจะพบมากนักคือเบรคมือชนิดล็อกที่เพลาส่งกำลังขับโดยดรัมจะอยู่รอบ และหมุนไปพร้อมกับเพลาส่งกำลังขับ การล็อกเพลาส่งกำลังขับก็หมายถึงการล็อกล้อหลังนั่นเอง การลืมปลดเบรคมือในขณะขับขี่รกยนต์จะทำให้รถยนต์หยุดโดยทันทีเมื่อรถยนต์ช้าลง ถ้ายังคงขับขี่ต่อไปโดยไม่ปลดเบรคมือจะทำให้เบรคหลังเสียหายได้
เบรคมือในรถยนต์ของผมไม่สามารถหยุดรถให้อยู่กับที่ได้ ทำไม ?
อาจเป็นไปได้ที่ผ้าเบรคสึกมากหรือต้องการการปรับแต่ง หรือสายเคเบิ้ลเบรคมือหลุด หรือยืด หรือต้องการตั้งระยะใหม่
เบรคมือในรถยนต์ของผมค้างเป็นครั้งคราว ผมยังคงขับรถยนต์คันนี้ได้ หรือไม่ ?
ได้ แต่ต้องเสี่ยงกับโอกาสที่เบรคจะเสียหาย การที่เบรคมือค้าง และยังคงขับขี่รถยนต์ต่อไป นอกจากจะทำให้เบรคเสียหายแล้วยังทำให้เกิดความเครียดสูงในระบบส่งกำลัง ระบบขับเคลื่อน และเครื่องยนต์เองอีกด้วย สาเหตุที่ทำให้เบรคมือค้างอาจเป็นเพราะเกิดความบกพร่องขึ้นที่ชุดเฟืองล็อกที่คันโยกของเบรคมือ สายเคเบิ้ลอาจตึงเกินไป หรือสายเคเบิ้ลเสียหายยึดติดอยู่ในลูกรอก
ผมมีเบรคมือซึ่งจะต้องปลดออกอย่างอัตโนมัติเมื่อผมโยกคันเกียร์อัตโนมัติไปยังตำแหน่งขับเคลื่อน ปรากฏว่าเบรกมือค้าง ผมจึงต้องปลดด้วยมือ จึงจะออก ทำไมมันไม่ปลดเองอย่างอัตโนมัติ ?
ถ้าท่านได้ยินเสียงซีดมาจากบริเวณคันโยกในขณะที่เครื่องยนต์กำลังหมุนอยู่ มันคือเสียงที่เกิดจากการรั่วไหลในช่องสุญญากาศ หรือสายต่อสุญญากาศหลุด ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นควรนำรถยนต์ไปหาช่าง เพราะยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว
ข้อดีของเบรคแบบปรับตั้งในตัวเองได้เมื่อเปรียบเทียบกับเบรกที่ปรับตั้ง ในตัวเองไม่ได้มีอะไรบ้าง ?
คือเบรคจะปรับตัวเองตลอดเวลาทำให้มันทำงานได้อย่างเหมาะสม คำตอบง่ายที่สุดคือ เบรคของท่านจะปรับตัวเองอย่างอัตโนมัตินั่นเอง
ผ้าเบรคของล้อข้างหนึ่งสึกมากกว่าของล้ออื่นๆ ผมจะเปลี่ยนผ้าเบรคเพียงข้างนั้นข้างเดียวดีหรือไม่ ?
เป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าล้อข้างนั้นจะมีความสามารถในการเบรคได้ดีกว่าล้ออื่นๆ อีกสามล้อที่ไม่ได้เปลี่ยนผ้าเบรค ทางที่ดีควรเปลี่ยนผ้าเบรคของล้ออื่นที่อยู่บนเพลาเดียวกันด้วย
การตรวจสอบการสึกของผ้าเบรคควรกระทำบ่อยแค่ไหน ?
ถ้าเป็นเบรคแบบดิสค์ ควรตรวจสอบผ้าเบรคและดิสค์ทุกๆ 12,000 กิโลเมตร หรือทุกๆ 12 เดือนแล้วแต่สิ่งไหนมาถึงก่อน สำหรับเบรคแบบดรัม ควรตรวจสอบผ้าเบรคและผิวด้านในของดรัมทุก 24,000 กิโลเมตร หรือทุกๆ 12 เดือน แล้วแต่สิ่งไหนมาถึงก่อน อาจตรวจสอบเร็วกว่าปกติถ้าใช้เบรคมากในการขับขี่ประจำวัน การตรวจสอบจะมีผลดีในแง่อื่นๆ ด้วย คือนอกจากจะตรวจสอบการสึกของผ้าเบรคแล้วยังอาจตรวจพบความเสียหายของผิวดิสค์และผิวของดรัมก่อนที่จะมีความเสียหายมาก อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของผ้าเบรคประมาณ 32,000 – 40,000 กิโลเมตร แต่อาจมีอายุการใช้งานลดลงเหลือเพียงครึ่งเดียวหรือเพิ่มเป็นสองเท่าก็ได้สุดแล้วแต่การใช้งาน
เมื่อผมเหยียบเบรค ผมมีความรู้สึกว่ามันทำงานเพียงสองล้อเท่านั้น ผม ได้นำเบรคไปตรวจสอบหลายแห่ง แต่เขาไม่พบจุดบกพร่องในระบบเบรค ผมคิดมากไปเองหรือเปล่า ?
ไม่จำเป็น การที่ท่านขับรถยนต์ที่ใช้ระบบเบรคธรรมดาท่านอาจจะรู้สึกว่ากำลังในการเบรคไม่เพียงพอหากท่านเคยชินกับการใช้ระบบเบรคเพาเวอร์มาก่อน ความบกพร่องอาจเกิดที่วาล์วซึ่งแบ่งสัดส่วนความดันในระบบเบรคทำให้เบรคใช้งานได้เพียงสองล้อ แต่เมื่อสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นจริงๆ มันมักจะมีสัญญาณไฟเตือน หากการแบ่งสัดส่วนความดันในส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบผิดไป
ผมควรจะถ่วงดรัมและดิสค์พร้อมๆ กับการถ่วงล้อหรือไม่ ?
โดยปกติแล้วชิ้นส่วนเหล่านี้มีสมดุลที่ดีมากเมื่อออกจากโรงงานผลิตใหม่ๆ และไม่จำเป็นต้องถ่วงใหม่ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการเสียสมดุลอาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการสับเปลี่ยนยางหรือถอดล้อออกแล้วใส่กลับเข้าไปไม่ตรงตำแหน่งเดิม ควรหาสถิตสมดุลและพลสมดุลของล้อก่อน แต่ถ้ายังมีปัญหาการเสียสมดุลก็อาจจะถึงเวลาที่จะต้องหันมาถ่วงดรัมและดิสค์ในที่สุด
การซ่อมใหญ่ของระบบเบรคควรทำอะไรบ้าง ?
เปลี่ยนผ้าเบรคใหม่ทั้งสี่ล้อและเติมนํ้ามันเบรคให้ได้ระดับที่ต้องการ หรืออัดจารบีที่ล้อหน้าด้วย การซ่อมใหญ่มักจะรวมทั้งการเปลี่ยนสปริงดึงฝักเบรคใหม่ และเปลี่ยนอุปกรณ์ในกระบอกเบรคใหม่ทั้งสี่ล้อ และอาจจำเป็นต้องเจียร์ดรัมหรือจานเบรคใหม่ถ้าผิวไม่เรียบ ตลอดจนการเปลี่ยนอุปกรณ์อื่นๆ ของระบบเบรคและตรวจสอบแม่ปั๊มด้วย
รถยนต์ของผมใช้เบรคแบบดิสค์ที่ล้อหน้าและแบบดรัมที่ล้อหลัง เมื่อผมเอารถไปเปลี่ยนผ้าเบรค ช่างบอกผมว่าควรเปลี่ยนดิสค์ของเบรคที่ล้อหน้าใหม่เพราะว่ามันมีร่องบางๆ ที่ผิวของดิสค์แต่ละอีน อย่างไรก็ตามผมคิดว่าร่องที่เห็นนั้นไม่น่าจะมีความเสียหายแต่อย่างไร ผมจึงบอกเขาไม่ต้องเปลี่ยน ผมทำถูกหรือไม่ ?

ท่านมีสายตาที่แหลมคมดีมาก จุดประสงค์ของการมีร่องดังกล่าวก็เพื่อช่วยระบายความร้อนส่วนเกินออกไปจากระบบเบรค ส่วนร่องและรอยอื่นๆ บนผิวของดิสค์ที่ผิดปกติอาจเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนดิสค์ใหม่ก็ได้ สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนดิสค์ใหม่คือ ดิสค์ส่ายไปมาในขณะที่หมุนหรือมีรอยร้าวเกิดขึ้น ผิวด้านนอกและด้านในของดิสค์ไม่ขนานกัน หรือดิสค์สึกบางมากและไม่สามารถเจียร์ได้อีกแล้ว
ผมต้องเติมน้ำมันเบรคที่แม่ปั๊มเบรกเป็นประจำ ทั้งๆ ที่ไม่มีรอยรั่วที่ใดเลย แล้วน้ำมันเบรคมันหายไปไหนหมด ?
ถ้ารถยนต์ของท่านใช้เบรคแบบดิสค์ ควรจะทราบว่าระดับนํ้ามันเบรคจะลดลง เมื่อผ้าเบรคสึก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติและไม่ต้องตกใจเมื่อระดับนํ้ามันลดลงอย่างช้าๆ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้นํ้ามันเบรคสูญหาย อาจเป็นเพราะใช้เบรคหนักเกินไปหรือเหยียบเบรคนานเกินไป ทำให้อุณหภูมิของเบรคสูงขึ้นมากจนเป็นเหตุทำให้นํ้ามันเบรคบางส่วนเดือดระเหยออกไป หรืออาจมีรอยรั่วที่ท่านไม่สามารถมองเห็นแต่สามารถได้กลิ่นนํ้ามันเบรค มีการสูญหายนํ้ามันเบรคที่ประหลาดมากอย่างหนึ่งซึ่งทำให้ผู้ใช้รถยนต์เกิดความงงและจนปัญญาโดยไม่อาจหาสาเหตุได้ว่าเกิดอะไรกับระบบเบรคเพาเวอร์ คือเมื่อถอดแม่ปั๊มออกจากหม้อลม จะเห็นรอยรั่วของนํ้ามันเบรคซึ่งไหลออกมาจากด้านหลังของแม่ปั๊มและถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์โดยผ่านทางท่อสุญญากาศของหม้อลมที่ต่อไปยังเครื่องยนต์และเผาไหม้ภายในกระบอกสูบโดยไม่ได้ทั้งร่องรอยหรือกลิ่นเอาไว้ให้เห็นเลย การรั่วที่คล้ายๆ กันในระบบเบรคธรรมดา จะทำให้พรมที่ปูในรถยนต์ตรงด้านคนขับเปียกชื้นอยู่เสมอหรือมีนํ้ามันเบรคไหลไปตามแผงหลังห้องเครื่องยนต์ภายในห้องคนขับ
ในกรณีฉุกเฉิน มีอะไรบ้างที่ใช้แทนน้ำมันเบรคได้หากผมไม่สามารถหา น้ำมันเบรคได้ในขณะนั้น ?
ไม่มี ถ้าท่านไม่ต้องการทำให้กรณีฉุกเฉินต้องเลวลงไปกว่าเดิม พวกนํ้ามันพืช นํ้ามันสัตว์ นํ้ามันโช๊คอัพ นํ้ามันเกียร์ นํ้ามันเครื่อง นํ้า หรืออื่นๆ นอกเหนือจากนํ้ามันเบรคที่กำหนดให้ใช้จะทำให้เกิดความเสียหายหรือทำลายชิ้นส่วนของระบบเบรค และอาจทำให้เบรคเสียหายได้ทันที หรือใช้งานแบบเสี่ยงต่ออันตราย เพราะมันสำคัญมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ผลิตบางรายถึงขนาดแนะนำไม่ให้ใช้นํ้ามันเบรคที่เหลือค้างทิ้งไว้ในกระป๋องซึ่งใช้ไม่หมดเป็นเวลานานๆ เพราะว่ามันจะดูดความชื้นจากอากาศและอาจแสดงอาการคล้ายกับว่าได้เติมนํ้าลงไปในระบบ
ผมควรอัดผ้าเบรคและเจียร์ดรัมของเบรกบ่อยแค่ไหน ?
ผ้าเบรคของท่านสามารถอัดใหม่ได้หลายครั้ง แต่การเจียร์ดรัมของเบรคจะกระทำได้จนกระทั่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดรัมมีความยาวสูงสุดตามที่ได้กำหนดไว้ สำหรับดรัมนั้นๆ บางทีอาจจะเจียร์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และครั้งต่อไปหากดรัมเป็นรอยอาจต้องเปลี่ยนดรัมใหม่ สำหรับเบรคแบบดิสค์ก็ใช้วิธีเดียวกัน
ถ้าเบรคของผมมีเสียงแหลมดังอิ๊ดๆ ผมจะฉีดน้ำมันหล่อลื่นให้เป็นฝอย เล็กน้อยลงในดรัมหรือบนดิสค์ได้หรือไม่ ?
ไม่ควรทำเช่นนั้น เพราะว่านํ้ามันหล่อลื่นหรือจารบีจะไปทำลายผ้าเบรคและลดประสิทธิภาพในการเบรคลง ไม่ควรใช้นํ้ามันหล่อลื่นกับเบรค นอกจาก (1) เป็นน้ำมันหล่อลื่นแบบพิเศษ (2) ใช้จำนวนน้อยมาก (3) ใช้โดยช่างผู้ชำนาญงานและรู้ว่าจุดใดควรให้การหล่อลื่น และมักจะใช้ในขณะที่มีการเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่
เมื่อผมขับรถยนต์ในขณะที่ฝนกำลังตกหรือขับผ่านหลุมน้ำลึกๆ บนถนนปรากฏว่าเบรคไม่ค่อยอยู่ถึงแม้ผมจะเหยียบขาเบรคอย่างแรงก็ตาม และบางครั้งผมเหยียบขาเบรคเบาๆ รถยนต์จะวิ่งปัดไปข้างใดข้างหนึ่ง ทำไม ?
อาการเช่นนี้มักจะเกิดกับรถยนต์ที่ใช้ดรัมเบรคและมีสาเหตุมาจากนํ้าเข้าไปในดรัม ทำให้ผ้าเบรคลื่น ซึ่งอาการดังกล่าวจะหายไปเมื่อผ้าเบรคแห้ง ท่านอาจช่วยเร่งให้ผ้าเบรคแห้งเร็วขึ้นโดยการเหยียบขาเบรคเบาๆ ในขณะขับขี่ เพราะจะมีความร้อนเกิดขึ้นและช่วยให้น้ำระเหยออกไปเร็วขึ้น ลองเลือกบริเวณที่ถนนว่างๆ (ถ้าเป็นไปได้) และทดสอบเหยียบเบรคดูว่าผ้าเบรคแห้งมากขึ้นหรือยัง ปัญหาดังกล่าว สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยไม่ขับรถยนต์ลงไปในหล่มที่มีนํ้าลึก แต่รถยนต์บางคันได้รับอิทธิพลจากความชื้นในอากาศซึ่งจะทำให้เกิดอาการเบรคไม่อยู่ในวันที่มีอากาศชื้นมากผิดปกติ
ผมได้ยินเสียงกระแทกหนักๆ เมื่อผมเหยียบเบรค และมันเกิดขึ้นทั้งๆ ในขณะที่รถยนต์เดินหน้าและถอยหลัง มันมีอันตรายหรือไม่ ?
อาจเป็นไปได้ มันอาจมาจากชิ้นส่วนช่วงหน้าหลวมหรือสึก หรือโช๊คอัพหลวม หัก หรือหลุดออกมา หรือหูแขวนระบบไอเสียหลวม หัก หรือหลุด แผ่นกันฝุ่นของเบรคของล้อข้างใดข้างหนึ่งอาจหลวม ฝักเบรคหรือแผ่นเบรคไม่เข้าที่ สาเหตุอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดเสียงดังกล่าวคือสลักเกลียวยึดกระปุกเกียร์พวงมาลัยหลวม หรือเสีย แท่นเครื่องชำรุด หรือข้อต่ออ่อนชำรุด
บางครั้งรถยนต์ของผมไม่ยอมเคลื่อนที่หลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์แล้ว ซึ่งเกียร์อัตโนมัติก็อยู่ในตำแหน่งขับเคลื่อนด้วย ผมได้ยินเสียงกระแทก และแล้วรถยนต์ก็เคลื่อนที่เป็นปกติ อะไรเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการดังกล่าว ?
สมมติว่าก่อนที่ท่านจะขับรถยนต์ ท่านได้ปลดเบรคมือเรียบร้อยแล้ว สภาพดังกล่าวมีสาเหตุมาจากฝักเบรคของล้อใดล้อหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งล้อล็อก ติดอยู่กับดรัม จารบีหรือนํ้ามันเบรคที่เปรอะเปื้อนผ้าเบรคสามารถทำให้เกิดอาการล็อกตายดังกล่าวได้เช่นเดียวกับสปริงดึงฝักเบรคหัก เสียงที่ท่านได้ยินเป็นเสียงของก้ามเบรคเคลื่อน กลับเข้าที่อาการดังกล่าวจะยิ่งมากขึ้นในฤดูหนาว
เมื่อเหยียบเบรคจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากล้อ เกิดอะไรขึ้น ?
อาจเป็นเพราะผ้าเบรคที่เหลือติดอยู่บนฝักเบรคบางมากหรือสึกจนถึงเนื้อโลหะของฝักเบรค หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ภายในเบรคหลวม หรืออาจเป็นเพราะมีเศษวัสดุ ฝังหรือปะปนอยู่ระหว่างผิวของผ้าเบรคและดรัมของเบรค เสียงอาจเกิดจากการชำรุดของลูกปืนล้อก็ได้
ผมเพิ่งจะเปลี่ยนผ้าเบรคใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ แต่ตอนนี้ผมได้ยินเสียงแหลม ดังอิ๊ดๆ ที่ล้อข้างหนึ่งเมื่อเหยียบเบรค ทำไม?
อาจเป็นเพราะฝักเบรคซึ่งเปลี่ยนใหม่นั้นได้รับการติดตั้งไม่เหมาะสมบนล้อข้างนั้น หรืออาจมีฝุ่นบนชิ้นส่วนของเบรคอย่างมากและทำความสะอาดไม่หมด อาจเป็นเพราะมีจุดแข็งๆ บนผิวของดรัม การตอกยํ้าผ้าเบรคไม่เหมาะสม หรือผ้าเบรคของล้อข้างนั้นเสียหาย ชำรุด หรือมีคุณภาพเลว หรืออาจเป็นเพราะดรัมเบี้ยว หรือดิสค์ส่ายไปมา หรือสปริงดึงฝักเบรคหย่อน ถ้าล้อข้างนั้นใช้เบรคแบบดิสค์ก็อาจเป็นเพราะใส่แผ่นเบรคกลับข้างกัน กล่าวคือหันด้านที่เป็นโลหะของแผ่นเบรคเข้าหาดิสค์
เมื่อวันก่อนในขณะที่กำลังขับรถยนต์อยู่ ผมได้ยินเสียงดังซีดเบาๆ และเมื่อผมเหยียบเบรคก็เบรคไม่ค่อยอยู่ เป็นไปได้หรือไม่ว่าท่อสุญญากาศที่ต่อกับหม้อลมหลุดหรือรั่ว
แน่นอนทีเดียว หรือไม่ก็วาล์วในหม้อลมขาดหรือรั่ว
ผมรู้สึกว่าขาเบรคจมมากผิดปกติเมื่อเหยียบเบรค แต่มันจะเป็นปกติเมื่อย้ำขาเบรกสองสามครั้ง อะไรเป็นสาเหตุ?
การสูญเสียความดันของนํ้ามันเบรคทำให้ขาเบรคจมมาก สาเหตุของการสูญเสียความดันอาจเกิดจากมีความบกพร่องเกิดที่แม่ปั๊มหรือระดับนํ้ามันเบรคดำเกินไป มีการรั่วไหลเกิดขึ้นที่ท่อไฮดรอลิกหรือที่ข้อต่อของท่อฝักเบรคหรือแผ่นเบรคขาดการปรับแต่งหรือสึกมาก นํ้ามันเบรคคุณภาพเลวหรือสกปรกมากจนคุณสมบัติเลวลงมีอากาศในระบบ หรือหม้อลมเสีย
ผมมีรถยนต์คันใหม่และเบรคมีปัญหามาแต่เดิม มันจะหยุดรถยนต์ได้ดี เป็นปกติ แต่เมื่อผมเหยียบขาเบรคอย่างแรง มันจะจมมิดถึงพื้นและผม ได้ยินเสียงดังซีด รถยนต์ของผมเป็นดีเซลแบบเพาเวอร์ แต่คงไม่ได้ทำ ให้มันแตกต่างอะไรกัน ใช่หรือไม่?
มันต่างกันทีเดียวระหว่างระบบเบรคเพาเวอร์ของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเบรคเพาเวอร์ของเครื่องยนต์ดีเซลจะอาศัยกำลังช่วยจากปั๊มของระบบบังคับเลี้ยวเพาเวอร์ซึ่งให้ผลดีกว่าการใช้กำลังช่วยจากสุญญากาศ เพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลให้สุญญากาศไม่มากเท่ากับที่เครื่องยนต์แก๊สโซลีนให้ และไม่สามารถทำให้หม้อลมทำงานอย่างได้ผล อาการที่คุณกล่าวมานั้นเป็นอาการปกติ ของการออกแบบเช่นนั้น และเสียงดังซีดนั้นมาจากระบบเพาเวอร์ของไฮดรอลิก และเป็นเสียงปกติเช่นกัน
อะไรเป็นสาเหตุทำให้รถยนต์ปัดไปข้างใดข้างหนึ่งเมื่อเหยียบเบรค ?
ผ้าเบรคสึกมากหรือสกปรก เบรคไม่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสม ชิ้นส่วนช่วงล่างด้านหน้าสึกหรือหลวม ถ้าฝักเบรคข้างใดข้างหนึ่งของล้อหน้ากางได้ไม่เต็มที่ เพราะว่ามีบางสิ่งกีดขวางอยู่ จะทำให้รถยนต์ปัดไปทางข้างที่เบรคดีเป็นปกติเมื่อเหยียบเบรค หรืออาจเป็นเพราะศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง ท่านอาจมียางที่ใช้ความดันลมไม่ถูกต้องหรือใช้ยางคนละชนิดที่ไม่เข้ากันบนเพลาเดียวกัน ถ้ารถยนต์ของท่านใช้เบรคแบบดิสค์ อาจเป็นไปได้ที่ลูกสูบติดตายในเสื้อเบรคหรือเสื้อเบรคหลวม ถ้าท่านขับรถยนต์ผ่านแหล่งน้ำอาจทำให้เบรคเปียกน้ำ และจะปัดเมื่อเหยียบเบรค จงทำให้เบรคแห้งด้วยวิธีที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนแรก นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก แต่ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสาเหตุที่อาจเป็นไปได้มาก
ทำไมเบรคจึงไม่ทำงานในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่ลงทางลาดของเนินเขา ผมใช้เบรคเพื่อรักษาอัตราเร็วของรถยนต์ให้เคลื่อนที่ลงมาอย่างช้าพอที่จะสามารถควบคุมได้ แต่เมื่อลงมาได้ครึ่งทางพบว่าเบรคไม่อยู่มันคล้ายกับว่าไม่มีเบรค ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?
การใช้เบรคเป็นเวลานานติดต่อกันดังกล่าวทำให้เกิดความร้อนมากและอุณหภูมิของเบรคขึ้นสูงมากซึ่งอาจลดความฝืดที่ผ้าเบรคให้ลดน้อยลงจนเกือบไม่มีเลย และอาจทำให้ชิ้นส่วนอื่นๆ ของเบรคบิดตัวได้ ถ้ายังขืนใช้ต่อไปจะทำให้ผ้าเบรคไหม้เสียหายใช้การไม่ได้ตลอดไปจนกว่าจะได้ซ่อมใหญ่ การขับขี่อย่างช้าๆ หรือหยุดรถยนต์เพื่อให้เบรคเย็นลงก็อาจทำให้เบรคดีเป็นปกติได้ ควรควบคุมอัตราเร็วของรถยนต์ในขณะที่ลงจากเนินเขาด้วยการเข้าเกียร์ตํ่าก่อนที่อัตราเร็วจะสูงเกินไปกว่าที่จะเปลี่ยนเกียร์ได้
เมื่อผมเหยียบเบรค พบว่าขาเบรคสั่นขึ้นลงและมีเสียงดังที่เบรค มันดู เหมือนจะเสียค่าซ่อมแพงมาก ใช่หรือไม่ ?
อาจเป็นไปได้ ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนดรัมหรือดิสค์อันใหม่ อาการดังกล่าวมักเกิดจากดรัมเบี้ยว หรือดิสค์ส่ายไปมา ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้โดยการเจียร์ก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่ หรืออาจเกิดจากผิวหน้าทั้งสองข้างของดิสค์ไม่ขนานกัน และเช่นเดียวกัน ถ้าไม่สามารถเจียร์ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้คือ ติดตั้งผ้าเบรคไม่เหมาะสม ดรัมได้รับการเจียร์จนบางมากเกินไป มีรอยร้าวหรือมีจุดนูน และแข็งบนผิวดรัม ล้อไม่ได้ศูนย์ หรือปรับแต่งแบริ่งไม่ถูกต้อง
เมื่อไม่นานมานี้ผมได้ยินเสียงแหลมดังอิ๊ดๆ จากล้อหน้าโดยไม่ได้เหยียบเบรคแต่อย่างใด เสียงนั้นหมายความว่าอย่างไร ?
เสียงนั้นทำนายได้ว่าท่านมีเบรคแบบดิสค์ที่ล้อหน้าและขณะนี้สึกมาก และถึงเวลาเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว
บางครั้งไฟเตือนของเบรคสว่างขึ้นเมื่อผมหยุดรถยนต์และมักเกิดขึ้นบ่อยมาก เพื่อนของผมบอกว่ามันอาจเนื่องมาจากมีความบกพร่องที่หลอดไฟ คุณเห็นด้วยหรือไม่ ?
การที่ไฟเตือนสว่างขึ้นเพราะว่ามีบางสิ่งผิดพลาดในระบบซึ่งมันตรวจจับได้ เช่น ฟิวส์ขาดเพราะว่าใช้กระแสไฟฟ้ามากเกินไปหรือวาล์วนิรภัยเสียเพราะว่ามีความดัน หรืออุณหภูมิสูงเกินไป บ่อยมากที่ไฟเตือนของเบรคสว่างขึ้นเพราะว่ามีการรั่วไหลในท่อเบรคหรือข้อต่อ มีอากาศในระบบเบรค แม่ปั๊มรั่ว ลูกปั๊มเบรครั่ว ซีลลูกสูบในคาลิปเปอร์รั่ว นํ้ามันเบรคสกปรกหรือไม่เหมาะสม ผ้าเบรคสึกไม่เท่ากัน หรือมีบางสิ่งที่ผิดปกติในระบบปรับตัวเองของเบรคแบบดรัม แม้กระทั่งมีบางสิ่งผิดปกติในวงจรไฟฟ้าจนถึงหลอดไฟฟ้าซึ่งต้องแก้ไขให้ถูกต้องเช่นกัน
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.