ระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์

Posted on : 27-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ระบบไฟเครื่องยนต์

ส่วนประกอบระบบไฟฟ้าเพื่อการเผาไหม้

1.  แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บกระแสไฟฟ้า และช่วยออกไปใช้

2.  เม็กนิโต(Magneto) ทำหน้าที่จ่ายกระแสไฟฟ้า เพราะว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดไฟฟ้าขึ้น

3.  คอยล์ (Coil) ทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มไฟแรงสูงเพื่อช่วยในการจุดระเบิด

4.  กระปุกจานจ่าย (Distributor) ประกอบด้วย

-หน้าทองขาว(Contact) มีอยู่สองตัวทำหน้าที่สำหรับต่อสะพานไฟ และตัดสะพานไฟให้ออกจากกัน โดยการถูกงัดให้อ้าออกหรือติดกันโดยลูกเบี้ยว

-คอนเดนเซอร์ (Condenser) ต่อติดอยู่กับหน้าทองขาวตัวที่ต่อสะพานไฟมาจากคอยล์ ทำหน้าที่ตัดไฟลงดิน รักษาหน้าทองขาวไม่ให้ไหม้ และเพิ่มไฟแรงสูง

-ลูกเบี้ยว (Cam) คือแกนของกระปุกจานจ่ายต่อติดอยู่กับฟันเฟืองของเครื่องยนต์ ทำหน้าที่หมุนให้หน้าทองขาว อ้าออกจากกันและติดกัน

-หัวจานจ่าย (Roter) อยู่ที่ส่วนบนของแกนกลางกระปุกจานจ่ายทำหน้าที่จ่ายไฟแรงสูงไปตามสูบต่างๆ ของเครื่องยนต์

-ปุ่มรับไฟแรงสูงจากหัวจานจ่ายส่งไปยังหัวเทียน

การเดินสายไฟ

ออกจากแบตเตอรี่เข้าสวิทช์ ออกจากสวิทช์เข้าแอมมิเตอร์ออกจากแอมมิเตอร์เข้าคอยล์ ออกจากคอยล์เข้ากระปุกจานจ่าย เข้าคอนเดนเซอร์ หน้าทองขาวออกจากคอยล์เข้าหัวโรเตอร์ ออกจากหัวโรเตอร์เข้าหัวเทียน

หลักการตั้งไฟเครื่องยนต์

การตั้งไฟเครื่องยนต์ คือการตั้งจังหวะระเบิดภายในห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ในจังหวะนี้ของเครื่องยนต์จะอัดแกสไอดีขึ้นมาสูงสุดหรือก่อนสูงสุดประมาณ 5 องศา(หรืออาจเป็น 2 องศา 3 องศา ตามที่กำหนดไว้เฉพาะเครื่องยนต์นั้นๆ) ก็ตั้งให้ไฟจากแบตเตอรี่หรือแม็กนีโตมาทำการจุดระเบิดโดยการเกิดสปาร์คขึ้นที่หัวเทียน ดังนั้นการตั้งไฟเครื่องยนต์กระทำดังนี้ คือ

1.  ถอดฝาครอบกระปุกจานจ่ายออก

2.  ถอดหัวเทียนสูบที่หนึ่งออก

3.  คลายน็อตที่ล็อกกระปุกจานจ่ายออกให้หลวมให้หมุนกระปุกจานจ่ายได้

วิธีการตั้งไฟ

       1.  หมุนเครื่องยนต์ไปทางทิศที่เครื่องยนต์หมุน (ตามเข็มนาฬิกา) ในการหมุนเครื่องยนต์นี้เพื่อต้องการ

-หมุนให้ลูกสูบที่หนึ่งขึ้นสูงสุด ในจังหวะอัด (หรือตามที่กำหนดไว้)

-จดจำทิศทางหมุนของหัวโรเตอร์ในกระปุกจานจ่าย

2.  ตั้งหน้าทองขาวให้เริ่มอ้า (โดยการหมุนกระปุกจานจ่าย)

3.  ล็อกน็อตใต้กระปุกจานจ่ายให้แน่นดังเดิม

4.  ปิดฝาครอบกระปุกจานจ่ายและใส่หัวเทียนเข้าที่เดิม

5.  ต่อสายไฟที่กระปุกจานจ่ายสายที่หนึ่งให้ตรงกับหัวโรเตอร์ที่กำลังชี้บอกปุ่ม เพื่อจ่ายไฟอยู่ในกระปุกจานจ่ายนั้นๆ แล้วต่อไปยังหัวเทียนที่หนึ่งเพื่อการจุดระเบิด

6.  ต่อเรียงสูบเช่นเครื่องยนต์ 4 สูบ 1,2,4,3 หรือ 1,3,4,2

เครื่องยนต์ 6 สูบ 1,5,3,6,2,4

การต่อเรียงสูบคือ 4 สูบ 1,2,4,3

1. ต่อสายที่หนึ่งไปยังหัวเทียนที่หนึ่ง

2. ต่อสายที่สอง ผต่อไปทางทิศที่หัวโรเตอร์หมุน)ไปยังหัวเทียนที่สอง

3.  ต่อสายที่สามไปยังหัวเทียนที่สี่

4.  ต่อสายที่สี่ไปยังหัวเทียนที่สาม

สำหรับการต่อเรียงสูบแบบอื่นๆ ก็กระทำเช่นเดียวกันคือหมายความว่าเอาสายที่หนึ่ง(ที่ตั้งไฟ) เป็น่หลักแล้วต่อเรียงสูบไปทางทิศที่หัวโรเตอร์หมุน

การตั้งไฟแก่ คือ การตั้งไฟจุดระเบิดก่อนกำหนด คือ ลูกสูบก่อนจะถึงจุดศูนย์ตายบนหรือที่กำหนดไว้

ผลเสียคือ

1.  เครื่องตีกลับในเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์หรือตอนดับเครื่อง

2.  เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วจะมีเสียงน็อตดังขึ้นเครื่องจากคล้ายๆ กับว่ารถทำงานหนัก

3.  รถไม่มีแรงทำให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูง

การตั้งไฟอ่อน คือ ตั้งไฟจุดระเบิดเมื่อภายหลังลูกสูบขึ้นสุงสุดแล้ว ผลเสีย คือ

1.  เครื่องยนต์ไม่มีแรง กำลังตก

2.  เครื่องยนต์มีความร้อนสูง ถ้าไฟอ่อนมากเครื่องจะร้อนถึงกับสีทาเครื่องยนต์ลอกได้

หัวเทียนและการบริการ

หัวเทียนของเครื่องยนต์ (Spark Plug) คือส่วนที่รับกระแสไฟแรงสูง จากกระปุกจานจ่ายเพื่อการจุดระเบิดภายในกระบอกสูบ(ห้องเผาไหม้) ในจังหวะระเบิดจังหวะนี้ที่ปลายของเขี้ยวหัวเทียน จะมีประกายไฟกระโดดเข้าหากัน ซึ่งจะมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 100 volts และสามารถเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงในกระบอกสูบได้

หัวเทียนแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

1.  หัวเทียนร้อน  คือหัวเทียนที่สามารถเก็บความร้อนไว้ได้มาก หัวเทียนชนิดนี้มีเกลียวหมุนเข้าไปในเครื่องยนต์ยาว เพราะว่าต้องการให้การระบายความร้อนช้าลงหัวเทียนชนิดนี้ใช้กับเครื่องยนต์ที่มีรอบช้ากำลังกดต่ำ ซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ติดง่าย

2.  หัวเทียนเย็นคือหัวเทียนที่ระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว จะสังเกตได้จากเกลียวที่หมุนเข้าไปในเครื่องยนต์สั้นกว่าอันที่หนึ่ง ส่วนมากใช้กับเครื่องยนต์ที่มีรอบสูงและกำลังอัดสูงๆ เช่นใช้กับรถแข่งเป็นต้น

หัวเทียนทั้งสองชนิดนี้ จะมีตัวเลขและตัวอักษาสากลบอกไว้ที่กระเบื้องของหัวเทียนนั้นๆ

การบริการหัวเทียน

1.  ใส่หัวเทียนให้แน่นพอสมควรคือ พอตึงมือเท่านั้น ตามธรรมดาควรกวดให้แน่นตามจำนวนปอนด์ที่กำหนดไว้ ถ้าใส่แน่นเกินไปเขี้ยวหัวเทียนจะงอเข้าหากันหรืออาจติดกัน เพราะว่าเกลียวตั้งต้นใหญ่ และเล็กเรียวไปทางปลายของหัวเทียน ซึ่งอาจทำให้หัวเทียนไม่ทำงาน

2.  ในการใส่หัวเทียนทุกครั้งจะต้องใส่แหวนกันรั่วด้วย เพื่อต้องการให้หัวเทียนทำงานให้สมบูรณ์ ตามลักษณะของหัวเทียนร้อนและเย็น

3.  เมื่อถอดออกล้างเพื่อทำความสะอาด ก็ควรล้างด้วยน้ำมันเบนซิน จะล้างได้สะอาดกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ เมื่อถอดออกมาแล้วให้ใช้กระดาษทรายที่ละเอียดที่สุด ขัดถูทำความสะอาดบริเวณเขี้ยวหัวเทียน แล้วล้างด้วยน้ำมันที่เตรียมไว้ก่อนที่จะใส่กลับเข้าไปควรเช็ดให้แห้งเสียก่อนถ้ายังเปียกชื้นอยู่หัวเทียนจะไม่ทำงาน แล้วจัดระยะความถี่ของเขี้ยวหัวเทียนให้ห่างกันประมาณ .025-.028 นิ้ว

4.  ไม่ควรถอดออกบ่อยครั้งถ้าไม่จำเป็นจริงๆ และเมื่อถอดแล้วควรเปลี่ยนใหม่

หัวเทียนที่เสีย

1.  เขี้ยวหัวเทียนสึกหรอมาก

2.  เมื่อไม่มีประกายไฟที่เขี้ยวหัวเทียน เกิดจากไฟรั่ว กระเบื้องแตกและไอดีรั่ว

การบริการหน้าทองขาวในกระปุกจานจ่าย

บริการเมื่อ

       1.  เครื่องยนต์ติดยาก เนื่องจากระบบไฟไม่เป็นประกายที่หัวเทียน หรือมีน้อย

2.  เมื่อเครื่องยนต์กำลังทำงาน จะมีอาการกระตุกเมื่อเครื่องร้อน

3.  เมื่อเครื่องยนต์ดับอย่างกะทันหัน จากสาเหตุข้างบนนี้ควรบริการ คือ

-ตรวจหน้าทองขาวให้ได้ระยะ คือปรับที่ยึดหน้าทองขาวอยู่ให้หลวมแล้วขยับหน้าทองขาวให้อ้าออกจากกันประมาณ .018 นิ้ว(เมื่อหน้าทองขาวกำลังอ้าสูงสุด) หรือตามหนังสือคู่มือ

-หน้าทองขาวไหม้หรือสกปรก ควรขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยแล้วเอาทางด้านหลังขัดถูกอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำความสะอาด

ในเรื่องหน้าทองขาวนี้ ถ้าหน้าทองขาวไหม้ควรเปลี่ยนคอนเดนเซอร์ เพราะว่าคอนเดนเซอร์เป็นตัวรักษาหน้าทองขาวและเพิ่มไฟแรงสูง

-หน้าทองขาวไม่เรียบบิดงอหรือมีหน้าสัมผัสน้อย หน้าทองขาวที่ซ่อมแซมใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ ควรแต่งให้หน้าทองขาวประกบกันเรียบสนิทถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ก็ควรเปลี่ยนหน้าทองขาวเสียใหม่

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.