ฟิวส์ วงจรเบรคเกอร์ และสายฟิวส์

ระบบไฟฟ้า
ระบบนี้รวมถึงส่วนประกอบไฟฟ้าทั้งหมด สายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการทำงานของเครื่องยนต์ ได้แก่ ระบบไฟส่องสว่าง เครื่องมือและมาตรวัดต่างๆ ไฟเลี้ยว ที่ปัดนํ้าฝน ฟิวส์ กลไกล็อกหน้าต่างและประตูด้วยระบบไฟฟ้า ที่จุดบุหรี่ และอื่นๆ อีกมาก รวมทั้งสายไฟต่างๆ ที่ร่วมใช้งาน
ถ้าชิ้นส่วนต่างๆ ของระบบไม่ทำงานหรือทำงานบกพร่อง ท่านควรสังเกตอาการต่างๆ เพื่อช่วยให้การหาจุดบกพร่องสะดวกมากขึ้น เช่น สังเกตว่าชิ้นส่วนนั้นไม่ยอมทำงานเลยหรือทำงานบางส่วน อาการที่ผิดปกตินั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา หรือเป็นครั้งคราว และสังเกตต่อไปว่าถ้าเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจะมีอาการอย่างไรบ้าง หรือถ้าเกิดขึ้นตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือค่อยๆ เกิดขึ้นทีละน้อย จาก การสังเกตสิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น จะช่วยให้ประหยัดอะไหล่ เวลา และหาจุดบกพร่องได้รวดเร็วขึ้น เพราะเวลาคือเงินที่ต้องจ่ายในการซ่อมรกยนต์
ก่อนลงมือซ่อมควรแน่ใจว่ามีบางสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจริง มิฉะนั้นแล้วท่านจะเสียเวลาในการค้นหาจุดบกพร่องทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรผิดปกติเลย ดังนั้นก่อนเริ่มใช้รถยนต์คันใหม่หรือไม่คุ้นเคยกับรถยนต์คันใหม่ ควรอ่านหนังสือคู่มือเพื่อให้รู้การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในรถยนต์ของท่าน ตัวอย่างเช่น สวิตช์ไฟกะพริบฉุกเฉินบางแบบใช้กด บางแบบใช้ดึง หรือโยกไปข้างใดข้างหนึ่ง เพราะบางคนรู้สึกจนปัญญาไม่รู้ว่าจะใช้งานมันได้อย่างไรเมื่อถึงเวลาต้องการใช้ อุปกรณ์ไฟฟ้าหลายอย่างสามารถทำงานได้เมื่อสวิตช์กุญแจอยู่ที่ตำแหน่ง “ON” ไม่ใช่ตำแหน่ง “ACC” มาตรวัดนํ้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์บางคันจะทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเครื่องยนต์จะทำงานอยู่หรือไม่ก็ตาม ไฟเตือนบางอย่างจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดสวิตช์กุญแจและจะดับเมื่อเครื่องยนต์หมุน แต่บางชนิดจะสว่างขึ้นในช่วงที่เครื่องยนต์หมุนก่อนสตาร์ต และจะดับหลังจากสตาร์ตแล้ว สิ่งต่างๆ นี้จะแตกต่างกันไปในรถยนต์ต่างชนิดกัน แม้ว่าลักษณะสำคัญบางอย่างได้วางเป็นมาตรฐานในทางอุตสาหกรรมแล้วก็ตาม
ฟิวส์ วงจรเบรคเกอร์ และสายฟิวส์
ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าฟิวส์ขาด ?
สิ่งที่แสดงให้รู้ก่อนคืออุปกรณ์ไฟฟ้าในรถยนต์ไม่ทำงานอย่างกระทันหัน จงสังเกตที่แผงฟิวส์ ว่ามีอาการผิดปกติเกิดขึ้นกับฟิวส์แต่ละอันหรือไม่ รถยนต์บางคันใช้แถบโลหะเส้นบางขนาดเล็ก หรือบางคันบรรจุเส้นโลหะขนาดเล็กไว้ในหลอดแก้วซึ่งสามารถมองเห็นได้ ถ้าแถบโลหะหรือเส้นโลหะนั้นขาดเป็นสองส่วนหรือภายในหลอดแก้วขุ่นมัวหรือมองไม่เห็นเส้นโลหะในหลอดแก้ว ก็แสดงว่าฟิวส์ขาด ฟิวส์บางอันใช้โลหะเส้นเล็กมากและยากต่อการสังเกต ควรถอดออกมาทดสอบให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง ฟิวส์ของรถยนต์บางคันมีลักษณะเป็นรูปตัวยูและต้องดึงออกมาจากปลั๊กก่อนการตรวจสอบ ควรดึงออกมาทีละตัวเพื่อป้องกันไม่ให้สับเปลี่ยนกัน ควรเปลี่ยนฟิวส์ตัวที่ขาดเสียใหม่เพื่อให้การ ทำงานได้เป็นปกติตามเดิม

ฟิวส์เสียบรูปตัวยู
รูปแสดงฟิวส์เสียบรูปตัวยูของรถยนต์บางชนิด
ผมสามารถเปลี่ยนฟิวส์ด้วยตัวของผมเองได้หรือไม่ ?
ถ้าฟิวส์เป็นแบบหลอดแก้วก็ควรระมัดระวังในการดึงฟิวส์ออกเพื่อป้องกันไม่ให้หลอดแก้วแตกและบาดมือได้ อาจใช้เครื่องมือดึงฟิวส์ออกโดยเฉพาะ หลังจากดึงฟิวส์ออกได้แล้วควรเปลี่ยนอันใหม่ที่มีขนาดเหมือนเดิมและทนต่อกระแสไฟเท่าเดิมถึงแม้บางอันจะหายากก็ต้องพยายามหาให้ได้ ควรนำฟิวส์ตัวเก่าไปเป็นตัวอย่าง เพื่อป้องกันการผิดพลาดถึงแม้ตัวเก่าจะเสียหายแล้วก็ตาม เมื่อซื้อฟิวส์ควรซื้อสองตัว เพราะฟิวส์ตัวใดตัวหนึ่งอาจขาดทันทีเมื่อใส่เข้าที่เดิมหรือหลอดแก้วแตกในขณะที่กำลังใส่มันอยู่ ถ้าจะให้ตอบคำถามของท่าน คำตอบคือ ท่านสามารถทำมันเองด้วยตัวของท่านเอง แต่ท่านอาจไม่อยากทำเองก็ได้
ความแตกต่างระหว่างฟิวส์และวงจรเบรคเกอร์มีอะไรบ้าง ?
ทั้งสองอย่างทำหน้าที่คล้ายกัน แต่วงจรเบรคเกอร์ของรถยนต์จะปรับตัวสู่สภาพปกติได้เองอย่างอัตโนมัติหลังจากที่เวลาผ่านไปเพียงครู่เดียว และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนอันใหม่จนกว่ามันจะไม่ทำงานเลยอีกต่อไป
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.