ระบบไอเสีย

อะไรคือวาล์วเพิ่มความร้อนและทำไมมันจึงมีความสำคัญ?
คล้ายกับการทำงานของเทอร์โมสตัตในระบบระบายความร้อน จุดประสงค์ของวาล์วเพิ่มความร้อนก็คือช่วยให้เครื่องยนต์ร้อนเร็วขึ้น และยังทำหน้าที่ช่วยให้การระเหยของนํ้ามันเชื้อเพลิงดีขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นวาล์วควบคุมความร้อน โดยทั่วไปแล้วจะติดตั้งอยู่บริเวณที่ซึ่งท่อไอเสียติดอยู่กับท่อร่วมไอเสีย ชิ้นส่วนที่เราสามารถมองเห็นได้คือแกนวาล์วซึ่งจะมีสปริงขด และนํ้าหนักถ่วงติดอยู่ ในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ วาล์วเพิ่มความร้อนนี้จะอยู่ในตำแหน่งที่ยอมให้ไอเสียร้อนไหลผ่านเข้าไปในช่องพิเศษซึ่งอยู่รอบๆ ท่อร่วมไอดี ความร้อนจากไอเสียจะทำให้นํ้ามันเชื้อเพลิงร้อนขึ้นเพื่อป้องกันการรวมตัวเป็นหยดของนํ้ามันเชื้อเพลิงและทำให้การระเหยดีขึ้น ในขณะที่ไอเสียร้อนไหลผ่านวาล์วเพิ่มความร้อน ตำแหน่งของลิ้นนี้จะค่อยๆ เปลี่ยนไปทีละน้อยจนกระทั่งมันปิดช่องพิเศษและไอเสียร้อนจะไหลไปในท่อไอเสียปกติ วาล์วเพิ่มความร้อนนี้ อาจทำงานผิดปกติได้คืออาจเปิดตายหรือปิดตายตลอดเวลา ถ้าวาล์วนี้เปิดตายตลอดเวลาจะทำให้เครื่องยนต์ร้อนช้ากว่าปกติและอาจเกิดปัญหาขึ้นในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ แต่ถ้าลิ้นนี้ปิดตายตลอดเวลาเครื่องยนต์จะร้อนเกินไป
วาล์ว
รูปวาล์วเพิ่มความร้อนติดตั้งอยู่ภายในศูนย์กลางของเสื้อวาล์ว ท่อไอเสียถูกยึดด้วยสลักเกลียวสองอันผ่านรูของหน้าแปลนตัวล่างของเสื้อวาล์ว

อะไรเป็นสาเหตุทำให้หม้อพักและท่อไอเสียมีอายุการใช้งานสั้นลง มันมีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อยู่ภายในหม้อพักและท่อไอเสียหรือไม่ ?
ปกติแล้วจะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อยู่ภายในหม้อพักและท่อไอเสียนอกเสียจาก แผ่นกั้นไอเสียกระจายอยู่รอบๆ ภายในท่อพัก ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงวัสดุที่ใช้ทำหม้อพักและท่อไอเสียทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นกว่าเดิม แต่มันยังคงไม่ได้ผลในการขจัดปัญหาของการเกิดสนิมขึ้นภายในท่อเนื่องจากไอนํ้าและการกลั่นตัวของไอเสีย และการเกิดสนิมภายนอกท่อเนื่องจากนํ้าและสารเคมีต่างๆ เป็นผลทำให้การรักษาความร้อนไม่นานเท่าที่ควรคือเกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็ว ท่อไอเสีย หรือหม้อพักที่ผุกร่อนอยู่แล้วจะเกิดการเสียหายได้เนื่องจากการกระแทก เช่น การชนกันของรถยนต์ การชนกับวัตถุต่างๆ บนท้องถนน การเกิดการจุดระเบิดย้อนกลับ แผ่นรัดและยึดท่อไอเสียและหม้อพักหลุด การขับรถยนต์ในช่วงระยะทางสั้นๆ สามารถทำให้เกิดผลเสียต่อหม้อพักได้เพราะว่าระบบไอเสียยังร้อนไม่เพียงพอที่จะทำให้หยดน้ำที่เกิดขึ้นภายในท่อพักระเหยออกไป หยดน้ำที่ค้างอยู่ภายในหม้อพักจะทำให้เกิดสนิมและผุกร่อนจากภายในท่อสู่ภายนอก บางครั้งการเจาะรูเล็กๆ ที่ปลายหม้อพักจะทำให้ของเหลวภายในไหลออกสู่ภายนอกได้ จงตรวจสอบสภาพของหม้อพักและท่อไอเสียอย่างสมํ่าเสมอเมื่อท่านได้ใช้รถยนต์มาแล้วมากกว่าสองหรือสามปี
ทำไมช่างเครื่องของผมนั่งฟังเสียงที่ปลายท่อไอเสียรถยนต์ของผมในขณะที่เครื่องยนต์กำลังหมุนอยู่ และยังใช้ฝ่ามืออังอยู่ห่างจากปลายท่อไอเสียประมาณ 6 นิ้วเพื่อให้สัมผัสกับไอเสียที่พ่นออกมา และแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบ ?
เขาอาจจะกำลังประหลาดใจเกี่ยวกับสิ่งที่เขากำลังจะทำกับเงินของท่านที่กำลังจะจ่ายแก่เขาสำหรับงานซ่อมวาล์ว เขากำลังฟังเสียงและจังหวะของไอเสียและความแรงที่เกิดจากไอเสียซึ่งปล่อยออกมาจากกระบอกสูบจากการสังเกตอย่างหยาบๆ ดังกล่าวประกอบกับการตรวจสอบอย่างละเอียดก็สามารถมองเห็นสภาพการทำงานภายในเครื่องยนต์ได้ ถ้าภายในท่อไอเสียปรากฏมีสีนํ้าตาลหรือสีเทาอ่อน ก็แสดงว่าการเผาไหม้ของนํ้ามันเชื้อเพลิงเป็นปกติดี แต่ถ้ามีสีเกือบจะเป็นสีขาว เขาจะรู้ได้ทันทีว่าท่านขับรถยนต์ด้วยอัตราเร็วลงเป็นเวลานานๆ และสามารถหาอาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของรถยนต์ดังกล่าวได้ ถ้ามีสีดำก็แสดงว่าท่านอาจจะขับรถยนต์คันนี้ในระยะทางสั้นๆ เป็นประจำ หรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการน็อกหรือดีเซลลิง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับโช๊คและคาร์บูเรเตอร์ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการจุดระเบิด และอาจเป็นไปได้ที่ส่วนผสมของไอดีหนาเกินไป (น้ำมัน เชื้อเพลิงมากเกินไป) ถ้าท่อไอเสียมีสีดำและมีนํ้ามันเครื่องเยิ้มออกมา แสดงว่า ท่านกำลังเผชิญกับปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วพร้อมกับปัญหาการสิ้นเปลืองนํ้ามันเครื่องมากกว่าปกติ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเสียหายของชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.