รีซีฟเวอร์หรือไดรเออร์ RECEIVER OR DRIER

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

รีซีฟเวอร์หรือไดรเออร์ เป็นชิ้นส่วนหนึ่งในระบบทำความเย็น คำว่ารีซีฟเวอร์ หรือไดรเออร์หมายถึงชิ้นส่วนเดียวกัน มีลักษณะภายนอกเป็นรูปทรงกระบอกมีข้อต่อสองทางคือทางที่สารทำความเย็นเข้าและออก ที่ข้อต่อนี้จะมีตาแก้ว Sight Glass ติดอยู่ชุดรีซีฟเวอร์นี้ติดอยู่ที่ด้านความดันสูงของระบบทำความเย็น คือติดตั้งอยูระหว่าง คอนเด็นเซอร์ และเทอร์โมสแตติค-เอกซแพนชั่นวาวล์รีซีฟเวอร์เป็นส่วนที่บรรจุสารทำความเย็นในสภาพที่เป็นของเหลว 100% ภายในตัวรีซีฟเวอร์แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนคือส่วนรีซีฟเวอร์และไดรเออร์


ภาพที่ 8-2 ลักษณะของรีซีฟเวอร์/ไดรเออร์ (Receiver/Drier)
ถ้าเรามองดูภาพภาคตัดของรีซีฟเวอร์ จะเห็นเป็นห้องสำหรับเก็บสารทำความเย็นเพื่อให้มีสารทำความเย็นอย่างเพียงพอในระบบและส่งต่อผ่านต่อไปยังชุดเทอร์โมสแตติค เอกซแพนชั่นวาวล์
ส่วนที่เป็นไดรเออร์มองดูง่ายๆ เหมือนถุงดูดความชื้นซึ่งประกอบไปด้วย Silca-gel (ซิลิก้า-เจล) ซึ่งเบนตัวดูดและเก็บความชื้นไว้

ภายในรีซีฟเวอร์หรือไดรเออร์มีแผ่นกรอง (screen) ติดอยู่ แผ่นกรองนี้เป็นที่สำหรับเก็บกักสิ่งสกปรกซึ่งอาจหลงเข้าไปในระบบ ถ้ามีสิ่งสกปรกในระบบทำให้การหมุนเวียนของสารทำความเย็นติดขัดความเย็นในห้องโดยสารจะลดลง
ถ้าคิดว่าตะแกรงกรอง ยังไม่สามารถกั้นสิ่งสกปรกอยู่แล้วละก็ยังมีส่วนอื่นๆ อีกที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับตัวกรอง ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ถ้าจำเป็นสามารถทำความสะอาดและเปลี่ยนได้
จากรีซีฟเวอร์หรือไดรเออร์สารทำความเย็นจะไหลต่อไปยังเทอร์โมสแตติคเอกซแพนชั่นวาวล์ ช่วงที่สารทำความเย็นออกจากเอกซแพนชั่นวาวล์ ไปยังขดอีแวปปอเรเตอร์เป็นช่วงของเหลวความดันสูง ท่อยางที่ใช้ในช่วงนี้โดยปกติใช้ท่อขนาด ¾ , ¼  หรือ ½  นอกจากท่อยางนี้แล้วบางที่ก็ใช้ท่อทองแดง เหล็กเหนียว หรือท่ออลูมิเนียม ซึ่งผลิต ออกมาสำหรับใช้ในงานเครื่องทำความเย็นโดยเฉพาะ


ภาพตำแหน่งที่ติดตั้งส่วนประกอบและแสดงวงจรเครื่องปรับอากาศรถยนต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.