ลำดับการจุดระเบิดในเครื่องยนต์

Posted on : 28-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ลำดับการจุดระเบิด (firing order) หมายถึง ลำดับการจุดระเบิดเผาไหม้ไอดีของจังหวะกำลังของแต่ละกระบอกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดวางสลักข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยว ลำดับการจุดระเบิดช่วยให้เกิดสมดุลมากที่สุดบนเพลาข้อเหวี่ยง

สำหรับเครื่องยนต์กระบอกสูบเรียงนั้น ตัวเลขแสดงลำดับของกระบอกสูบมักนับจากด้านหน้าไปด้านหลัง ส่วนเครื่องยนต์กระบอกสูบวีนั้น การจัดตัวเลขแสดงลำดับกระบอกสูบ แตกต่างกันไปตามการออกแบบ เช่น เครื่องยนต์ V-6 ของบริษัทเจเนอรัลมอเตอร์ (General Motors) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า GM จัดเรียงดังนี้

สำหรับเครื่องยนต์ V-6 ของฟอร์ด จัดเรียงดังนี้

สำหรับเครื่องยนต์ V-8 ของฟอร์ด จัดเรียงดังนี้

สำหรับเครื่องยนต์ V-8 ของเจเนอรัลมอเตอร์ (ยกเว้นคาดิแล็กบางรุ่น) ไครส์เลอร์ และอเมริกันมอเตอร์ จัดเรียงดังนี้

จะเห็นได้จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดว่า การจัดเรียงกระบอกสูบจะแตกต่างกัน ไปตามการออกแบบ ดังนั้นจึงทำให้ลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ เช่น ลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียงอาจเป็น 1-3-4-2 หรือ 1-2-4-3

ส่วนลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบเรียงอาจเป็น 1-5-3-6-2-4 หรือ 1-4-2-6-3-5 เครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบเรียงรุ่นใหม่ๆจะใช้ลำดับการจุดระเบิดดังนี้ 1-5-3-6-2-4

สำหรับเครื่องยนต์ V-6 แบบ 90 องศาของเจเนอรัลมอเตอร์มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-2-3-4-5-6 และแบบ 60 องศาก็มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-2-3-4-5-6 ส่วนเครื่องยนต์ V-6 ของฟอร์ดมีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1 -4-2-5-3-6

เครื่องยนต์ V-8 ของเจเนอรัลมอเตอร์มีลำดับการจุดระเบิดแตกต่างกัน ส่วนมากเป็น 1-8-4-3-6-5-7-2 แต่คาดิแล็กบางรุ่นมีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-5-6-3-4-2-7-8 ส่วนเครื่องยนต์ไครส์เลอร์ V-8 มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-8-4-3-6-5-7-2 เครื่องยนต์ฟอร์ด V-8 มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-5-4-2-6-3-7-8 และ 1-3-7-2-6-5-4-8

เมื่อทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระบบจุดระเบิด มีความจำเป็นที่จะต้องทราบลำดับการจุดระเบิดเครื่องยนต์บางรุ่นมีตัวเลขแสดงลำดับการจุดระเบิดบนท่อร่วมไอดี แต่ถ้าไม่มีก็สามารถเป็ดหาได้จากหนังสือคู่มือบำรุงรักษาหรือแผนผังการจูนอัป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2593%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594-%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b9%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%258a%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179