ลำดับการจุดระเบิดในเครื่องยนต์

Posted on : 28-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ลำดับการจุดระเบิด (firing order) หมายถึง ลำดับการจุดระเบิดเผาไหม้ไอดีของจังหวะกำลังของแต่ละกระบอกสูบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการจัดวางสลักข้อเหวี่ยงและเพลาลูกเบี้ยว ลำดับการจุดระเบิดช่วยให้เกิดสมดุลมากที่สุดบนเพลาข้อเหวี่ยง

สำหรับเครื่องยนต์กระบอกสูบเรียงนั้น ตัวเลขแสดงลำดับของกระบอกสูบมักนับจากด้านหน้าไปด้านหลัง ส่วนเครื่องยนต์กระบอกสูบวีนั้น การจัดตัวเลขแสดงลำดับกระบอกสูบ แตกต่างกันไปตามการออกแบบ เช่น เครื่องยนต์ V-6 ของบริษัทเจเนอรัลมอเตอร์ (General Motors) หรือเรียกย่อ ๆ ว่า GM จัดเรียงดังนี้

สำหรับเครื่องยนต์ V-6 ของฟอร์ด จัดเรียงดังนี้

สำหรับเครื่องยนต์ V-8 ของฟอร์ด จัดเรียงดังนี้

สำหรับเครื่องยนต์ V-8 ของเจเนอรัลมอเตอร์ (ยกเว้นคาดิแล็กบางรุ่น) ไครส์เลอร์ และอเมริกันมอเตอร์ จัดเรียงดังนี้

จะเห็นได้จากตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดว่า การจัดเรียงกระบอกสูบจะแตกต่างกัน ไปตามการออกแบบ ดังนั้นจึงทำให้ลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ประเภทเดียวกันอาจแตกต่างกันได้ เช่น ลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 4 สูบกระบอกสูบเรียงอาจเป็น 1-3-4-2 หรือ 1-2-4-3

ส่วนลำดับการจุดระเบิดของเครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบเรียงอาจเป็น 1-5-3-6-2-4 หรือ 1-4-2-6-3-5 เครื่องยนต์ 6 สูบกระบอกสูบเรียงรุ่นใหม่ๆจะใช้ลำดับการจุดระเบิดดังนี้ 1-5-3-6-2-4

สำหรับเครื่องยนต์ V-6 แบบ 90 องศาของเจเนอรัลมอเตอร์มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-2-3-4-5-6 และแบบ 60 องศาก็มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-2-3-4-5-6 ส่วนเครื่องยนต์ V-6 ของฟอร์ดมีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1 -4-2-5-3-6

เครื่องยนต์ V-8 ของเจเนอรัลมอเตอร์มีลำดับการจุดระเบิดแตกต่างกัน ส่วนมากเป็น 1-8-4-3-6-5-7-2 แต่คาดิแล็กบางรุ่นมีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-5-6-3-4-2-7-8 ส่วนเครื่องยนต์ไครส์เลอร์ V-8 มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-8-4-3-6-5-7-2 เครื่องยนต์ฟอร์ด V-8 มีลำดับการจุดระเบิดเป็น 1-5-4-2-6-3-7-8 และ 1-3-7-2-6-5-4-8

เมื่อทำงานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับระบบจุดระเบิด มีความจำเป็นที่จะต้องทราบลำดับการจุดระเบิดเครื่องยนต์บางรุ่นมีตัวเลขแสดงลำดับการจุดระเบิดบนท่อร่วมไอดี แต่ถ้าไม่มีก็สามารถเป็ดหาได้จากหนังสือคู่มือบำรุงรักษาหรือแผนผังการจูนอัป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.