วาล์วเครื่องยนต์

Posted on : 25-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ส่วนมากจะมีช่องเปิดจากภายนอกถึงกระบอกสูบ ได้แก่ ช่องไอดี (intake port) ซึ่งเป็นช่องสำหรับให้อากาศหรือไอดีจากภายนอกเข้าสู่กระบอกสูบ และอีกช่องหนึ่งคือ ช่องไอเสีย (exhaust port) ซึ่งเป็นช่องสำหรับให้ไอเสียไหลออกจากกระบอกสูบ

วาล์ว

การปิดและเปิดช่องไอดีและช่องไอเสียควบคุมโดยวาล์วไอดี (intake valve) และวาล์วไอเสีย (exhaust valve) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2.13 วาล์วจะปิดช่องดังกล่าวก็ต่อเมื่อวาล์วเคลื่อนที่จนหน้าวาล์วสัมผัสกับบ่าวาล์ว และวาล์วจะเปิดออกเมื่อวาล์วเคลื่อนที่ห่างออกจากบ่าวาล์ว ดังแสดงในรูปที่ 2.14 โดยทั่วไปแล้ววาล์วไอดีจะมีขนาดโตกว่าวาล์วไอเสีย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.