กลไกวาล์วแบบก้านกระทุ้ง

Posted on : 26-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

นอกจากกลไกวาล์วตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีกลไกวาล์วแบบก้านกระทุ้ง (pushrod valve train) ซึ่งเป็นกลไกวาล์วที่นิยมใช้กันมากในอดีตและก็ยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน จะประกอบด้วยเพลาลูกเบี้ยวซึ่งติดตั้งอยู่ในเสื้อสูบดังแสดงในรูปที่ 2.21 การถ่ายทอดการเคลื่อนที่จากลูกเบี้ยว ไปยังวาล์วใช้ก้านกระทุ้งช่วย

รูปที่ 2.22 แสดงการทำงานของกลไกวาล์วแบบก้านกระทุ้ง เมื่อสันนูนของลูกเบี้ยว ไม่สัมผัสกับลูกกระทุ้ง วาล์วจะอยู่ในตำแหน่งปิด แต่เมื่อสันนูนของลูกเบี้ยวดันลูกกระทุ้งให้เคลื่อนที่ขึ้น วาล์วจะถูกดันให้เปิดออก โดยถ่ายทอดการเคลื่อนที่ผ่านก้านกระทุ้งและกระเดื่องวาล์ว

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.