วิธีซ่อมคอมเพรสเซ่อร์ YORK (ทุกแบบ)

Posted on : 28-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

รายละเอียดต่อไปนี้เกี่ยวกับหลักการซ่อมคอมเพรสเซอร์ “ยอร์ค”ทุกแบบ แต่จะมีบางแบบที่มีวิธีการแตกต่างไปบ้าง
คอมเพรสเซอร์ยอร์คเหมือนกันเกือบทุกแบบ แต่ทว่าการเปลี่ยนชิ้นส่วนต้องดูรุ่นและปีด้วย ทั้งนี้เพราะว่าอาจมีบางส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปบ้างเล็กน้อย
ลำดับขั้นวิธีการซ่อมคอมเพรสเซอร์ “ยอร์ค” มีลำดับขั้นดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนชุดซีลของคอมเพรสเซอร์
2. การซ่อมและบริการฝาสูบและแผ่นลิ้น
3. ลูกสูบและก้านสูบ
4. เพลาข้อเหวี่ยงและเมนแบริ่ง
5. ชุดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
เครื่องมือ
ประแจกระบอก ชุดเล็ก, ค้อนยาง, ไขควงเล็ก, คีมปากแหลม, คีมถอดแหวนล๊อค ใบมีด, แหวนลูกสูบ, ประแจแอล 1 ชุด, ประแจปอนด์ (ชนิดฟุต-ปอนด์และนิ้ว-ปอนด์)
วัสดุ
น้ำมันหล่อลื่น, ปะเก็น 1 ชุด, ซีล 1 ชุด, และชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องเปลี่ยน
การเติมนํ้ามันหล่อลื่น


ตารางการเติมน้ำมันหล่อลื่นโดยเติมสัมพันธ์กับมุมการติดตั้งคอมเพรสเซอร์
หมายเหตุ: มุมของคอมเพรสเซอร์จะเอียงระหว่าง 90°-0° แต่โรงงานผู้ผลิตจะบอกตำแหน่งที่ติดตั้งไว้ตามที่คอมเพรสเซอร์ออกแบบ (ขวาหรือซ้าย)

การเปลี่ยนชุดซีลเพลาข้อเหวี่ยง
ชิ้นส่วนที่ต้องการ : ชุดซีล
ชุดซีลนี้ประกอบด้วย ซีลเพลาหน้า Seal nose ชุดสปริงและชุดประเก็นสำหรับแผ่นซีลหน้า
วิธีปฏิบัติ
1. ถอดชุดคลัชออกจากเพลาคอมเพรสเซอร์โดยใช้โบลท์ 5/7 นิ้ว NC เป็นตัวดูดออก
2. ถอดคลัชคอยล์ออก
3. ถอดสกรูที่ยึดฝาครอบออกและถอดซีล
4. ถอดซีลออกจากเพลา
5. ทำความสะอาดเพลาและพื้นที่รอบๆ ที่ใส่ซีลให้สะอาด
6. จุ่มซีล และปะเก็นใหม่ลงไปในน้ำมันหล่อลื่น
7. ตรวจดูที่ใส่ซีลว่ามีรอยขรุขระหรือรอยขีดข่วนหรือไม่ ถ้าไม่มีให้คลือบผิวด้วยน้ำมันหล่อลื่น
8. ใส่ปะเก็นชุดซีลหรือ โอ-ริง ลงไปในเรือนซีล
9. ใส่ชุดซีลใหม่ลงไปแล้วใส่ฝาครอบซีลตามเดิม
10. ขันสกรูปิดฝาครอบซีลด้วยประแจปอนด์ด้วยแรงปิด 13-17 ฟุต/ปอนด์


ภาพที่ 24-2  แสดงขนาดและข้อกำหนดของคอมเพรสเซอร์ ยอร์ค

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.