วินัยในการรักษาช่องทางจราจร

Posted on : 25-12-2013 | By : Author | In : การขับรถยนต์

คุณควรปฏิบัติตามเครื่อง-หมายบนช่องจราจร ซึ่งมีจุดประสงค์สองประการคือ
-ทำให้การใช้พื้นที่บนถนนดีที่สุด
-จัดระเบียบและชี้ทางให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้อย่างเหมาะสม
การปฏิบัติตามเครื่องหมายบนช่องจราจรมีความสำคัญมากในการขับขี่
คุณควรเลือกช่องจราจรให้ถูกตามความประสงค์ของคุณ ถ้าพบว่าตัวเองอยู่ในช่องจราจรที่ไม่ถูกต้อง อย่าพยายามเปลี่ยนช่องจราจร ตัดหน้ารถยนต์คันอื่นในระยะกระชั้นชิด
ให้ขับในช่องจราจรนั้นไปเรื่อยๆ และพยายามหาทางกลับมาที่ช่องทางที่จะไป
ถนนบางสายอาจไม่มีเครื่องหมายแสดงการใช้ช่องจราจรหรือถ้ามีแต่ไม่ชัดเจน คุณควรปฏิบัติการขับขี่ให้เหมือนกับว่ามีเครื่องหมายแสดงไว้ คิด และวางแผนไว้ล่วงหน้า
-เมื่อต้องการเลี้ยวซ้าย ให้ขับชิดซ้ายไว้ แต่ต้องระมัดระวังรถจักรยานยนต์ หรือจักรยานที่อาจมีทางด้านซ้ายของคุณและระวังคนข้ามถนนด้วย
-เมื่อต้องการเลี้ยวขวา ให้ขับชิดเส้นกลางถนนไว้ เท่าที่ปลอดภัยที่สุด
การเปลี่ยนช่องทางเดินรถ
เลือกใช้ช่องจราจรให้ถูกต้องกับเส้นทางของคุณ และตรวจสอบทางกระจกอยู่เสมอและให้สัญญาณล่วงหน้าให้เหมาะกับจังหวะเวลาก่อนเปลี่ยนช่องจราจร
-อย่าขับขี่โดยเปลี่ยนช่องจราจรไปมาตลอดเวลา
-อย่าขับขี่คร่อมช่องจราจรหรือทับเส้นแบ่งช่องจราจร
-อย่าเปลี่ยนช่องจรา-จรอย่างกะทันหันตัดหน้ารถยนต์คันอื่น

-วางแผนการเดินทาง และเตรียมเปลี่ยนช่องจราจรแต่เนิ่นๆ
-ขับขี่ในส่วนกลางช่องจราจรของคุณไปเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะต้องการเปลี่ยนช่องจราจร
การขับขี่ของคุณควรรักษาช่องจราจรซ้ายไว้เสมอ อย่าใช้ช่องขวาถึง แม้จะถือว่าขับเร็วก็ตาม
ช่องจราจรสำหรับรถยนต์โดยสารประจำทาง
ในถนนบางแห่งได้จัดแบ่งช่องจราจรไว้สำหรับรถยนต์โดยสารประจำทาง ท่านอาจต้องสังเกตเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณตือนต่างๆ ช่องจราจรดังกล่าวอาจบังคับให้สำหรับรถยนต์โดยสารประจำทาง เฉพาะในบางเวลาเท่านั้น เช่นในช่วงเช้าและเย็น เวลาอื่นคุณอาจใช้ได้ ห้ามจอดรถยนต์ของคุณในช่องจราจรสำหรับรถยนต์โดยสารประจำทางหรือจอดกีดขวางการจราจรที่บริเวณป้ายรถยนต์โดยสารประจำทาง
การขับขี่เข้าสู่ทางแยก
มองไปข้างหน้าให้ไกลๆ โดยดูสัญญาณและเครื่องหมายจราจร ถ้าทิศทางของคุณมีช่องจราจรสองช่อง และคุณต้องการเลี้ยวซ้าย คุณจะต้องขับชิดซ้ายไว้ และถ้าคุณต้องการจะตรงไปคุณก็ยังคงขับชิดซ้ายไว้ นอกจากเครื่องหมายจะแสดงเป็นอย่างอื่น แต่ถ้าคุณต้องการจะเลี้ยวขวาคุณควรเปลี่ยนช่องจราจรเสียแต่เนิ่นๆ ด้วยจังหวะเวลาที่เหมาะสม
อย่าใช้วิธีเอาเปรียบโดยการวิ่งในช่องทางอื่นที่ไม่ถูกต้อง แล้วจึงมาเปลี่ยนกลับเข้าช่องทางที่ถูกต้องตรงบริเวณใกล้ทางแยก ซึ่งการกระทำเช่นนี้จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ถ้าบนทิศทางจราจรของคุณมีสามช่องจราจร คุณก็ควรปฏิบัติดังนี้
-ขับชิดซ้ายเมื่อต้องการเลี้ยวซ้าย
-ขับช่องกลางเมื่อต้องการตรงไปข้างหน้าหรือช่องซ้ายในจังหวะไฟเขียว
-ขับชิดขวาเมื่อต้องการเลี้ยวขวา
การจราจร4
ภาพการขับขี่เข้าสู่ทางแยก ให้เข้าช่องจราจรให้ถูกต้อง
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.