สมรรถนะของระบบต่างๆ ในเครื่องยนต์

ระบบเครื่องยนต์
เครื่องยนต์ของผมวิ่งอืดมากจนกว่าเครื่องจะร้อนขึ้น ผมต้องเสียเวลารอให้เครื่องยนต์ร้อนขึ้น ถ้าผมจะเร่งเครื่องยนต์หรือขับขี่อย่างรุนแรงเพื่อเร่งให้เครื่องยนต์ร้อนเร็วขึ้นจะได้หรือไม่ ?
ท่านสามารถทำได้ แต่ท่านจะทำลายชิ้นส่วนภายในของเครื่องยนต์เร็วขึ้นเช่นกัน เพราะการเร่งเครื่องยนต์อย่างแรงในขณะที่เครื่องยนต์เพิ่งเริ่มสตาร์ตใหม่ๆ จะทำให้เกิดการสึกหรอเร็วขึ้น ทั้งนี้เพราะว่ามีบางจุดของเครื่องยนต์ที่น้ำมันเครื่องยังเข้าไปหล่อเลี้ยงไม่ถึง และนอกจากนี้ยังทำให้อุณหภูมิของชิ้นส่วนภายในเพิ่มขึ้น อย่างไม่สมํ่าเสมอ
การจุดระเบิดย้อนกลับ (backfire) และการจุดระเบิดไม่ครบสูบ (misfire) ต่างกันอย่างไร ?
การจุดระเบิดย้อนกลับโดยทั่วใปแล้วควบคุมไม่ได้ และมีเสียงดังของการจุดระเบิด น้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเกิดขึ้นนอกห้องสันดาป การจุดระเบิดย้อนกลับอาจเกิดขึ้นในท่อไอดีหรือเกิดขึ้นในท่อไอเสียก็ได้แล้วแต่ความบกพร่อง ส่วนการจุดระเบิดไม่ครบสูบเกิดขึ้นเมื่อไม่มีการจุดระเบิดของนํ้ามันเชื้อเพลิงภายในกระบอกสูบ
รถยนต์ของผมกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นอย่างผิดปกติในเวลาอันสั้น ทำไม ?
ถ้าไม่รวมถึงนิสัยการขับขี่ที่เปลี่ยนไปหรือภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้ว สาเหตุอาจเกิดจากมีการรั่วไหลในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิงระหว่างถังนํ้ามันและคาร์บูเรเตอร์ หรือที่ตัวคาร์บูเรเตอร์เอง การรั่วไหลสามารถบอกได้ด้วยกลิ่นของนํ้ามันเชื้อเพลิง แต่ถ้าเครื่องยนต์วิ่งไม่เรียบและไม่มีกำลัง ควรตรวจสอบหัวเทียน และตั้งไฟใหม่ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้น ก็หมายความว่ามีคนดูดน้ำมันออกจากถังนํ้ามันของท่าน จึงทำให้ท่านคำนวณระยะทางผิดไปจากปกติ
การปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้นได้ถูกหรือไม่ ?
เป็นไปได้ ถ้าการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงเกิดจากหัวเทียนและการตั้งไฟไม่ถูกต้อง แต่โดยทั่วไปแล้วการปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้สูงขึ้น แต่การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นโดยตรงกับนิสัยของผู้ขับขี่เกี่ยวกับวิธีการเลือกใช้สมรรถนะให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนของผมยังคงหมุนต่อไปอีก ทั้งๆ ที่ผมได้ปิดสวิตช์ กุญแจแล้วก็ตาม มันเป็นอันตรายหรือไม่ ?
ไม่อันตราย แต่อาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ ถ้าปล่อยให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆ อาการดังกล่าวเรียกว่า ดีเซลลิง (dieseling) สาเหตุอาจเกิดจากหลายๆ อย่างด้วยกัน เช่น การตั้งไฟไม่ถูกต้อง ใช้น้ำมันผิดชนิด ปรับแต่งปีกโช๊คไม่ถูกต้อง หรือปีกโช๊คปิดตาย หรือตั้งรอบเดินเบาสูงเกินไป นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นได้อีกคือ มีสิ่งสกปรกสะสมในห้องสันดาปมากเกินไป ชุดแวคคั่มผิดปกติ สปริงวาล์วปีกผีเสียหาย ถ้าต้องการให้เครื่องยนต์หยุดหมุนก็สามารถทำได้ง่ายๆ คือ เหยียบขาคลัตช์แล้วเข้าเกียร์สูงพร้อมกับเหยียบเบรคแล้วปล่อยคลัตช์
เครื่องยนต์สตาร์ตยากในขณะที่อากาศชื้นหรือมีฝนตก แต่จะสตาร์ตได้ ง่ายในวันที่อากาศแห้ง มันเกิดอะไรขึ้น ?
ความชื้นทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ส่งไปยังหัวเทียนอ่อนลงถ้าสายหัวเทียนมีอายุการใช้งานมานานหรือเสื่อมสภาพ และปัญหาเดียวกันนี้จะเกิดกับคอยล์ที่มีความชื้นเช่นกัน บางครั้งอาจเกิดการกลั่นตัวของไอนํ้าเป็นหยดภายในฝาครอบจานจ่าย และทำให้เกิดการลัดวงจรต่อเนื่องกันจนกระทั่งไม่มีแรงดันไฟฟ้าที่สูงเต็มที่เข้าถึงหัวเทียนเลย และอาการจะหายไปเมื่อภายในฝาครอบจานจ่ายแห้งเป็นปกติ บางครั้งอุปกรณ์ที่มีรอยร้าวหรือแตกหักอาจเป็นช่องทางให้ความชื้นเข้าไปได้ เช่นฝาครอบจานจ่าย แตกหักหรือมีรอยร้าว เป็นต้น
รถยนต์ของผมวิ่งดีเป็นปกติ แต่มักสตาร์ตยากเมื่อเครื่องยนต์ร้อน ทำไม ?
อาจมีสาเหตุมาจากเวเปอร์ล็อก แบตเตอรี่มีไฟอ่อน สายแบตเตอรี่บกพร่อง ไดสตาร์ตบกพร่อง มีการไหลซึมของนํ้ามันเชื้อเพลิงจากคาร์บูเรเตอร์เข้าไปในท่อร่วมไอดี หรือสภาพต่างๆ ที่ทำให้กำลังอัดในกระบอกสูบลดลง เช่น วาล์วรั่ว แหวนลูกสูบสึกมาก หัวเทียนหลวม เป็นต้น นอกจากนี้อาจมีสาเหตุมาจากการตั้ง ไฟไม่ถูกต้อง โซลีนอยด์บกพร่อง คอยล์เสีย ตั้งระยะเขี้ยวหัวเทียนไม่เหมาะสม
รถยนต์ของผมเป็นแบบเกียร์อัตโนมัติ แต่ทำไมผมจึงสามารถสตาร์ตเครื่องยนต์ได้ ทั้งๆ ที่คันเกียร์อยู่ที่ตำแหน่งจอด (PARK) แทนที่จะอยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่าง (NEUTRAL)
ควรปรับสวิตช์นิรภัยของเกียร์ว่างใหม่ หรือเปลี่ยนสวิตช์ใหม่
รถยนต์ของผมใช้เกียร์แบบธรรมดา และบางครั้งเครื่องยนต์ไม่ยอมสตาร์ตเอาเลย นอกจากจะให้คนช่วยเข็น ทำไมเป็นเช่นนั้น ?
ถ้าไดสตาร์ตไม่ยอมทำงาน ควรมองหาจุดบกพร่องของสายไฟฟ้าในระบบสตาร์ต เช่น มีการกัดกร่อนหรือข้อต่อหลวม เป็นต้น หรืออาจเป็นเพราะโซลีนอยต์เสีย สลักเกลียวยึดฐานไดสตาร์ตหลวม หรือไดสตาร์ตเสีย ถ้าไดสตาร์ตหมุนแต่เครื่องยนต์ไม่ถูกขับเคลื่อน แสดงว่าชุดขับเคลื่อนของไดสตาร์ดเสีย โซลีนอยด์เสีย หรือฟันเฟืองของล้อช่วยแรงชำรุดบางจุด ถ้าเครื่องยนต์หมุนแต่ไม่ยอมติด แสดงว่าแบตเตอรี่มีไฟอ่อน หรือหัวเทียน สายหัวเทียน คอยล์ ชิ้นส่วนของจานจ่ายหมดอายุ สาเหตุอาจมาจากมีการรั่วไหลที่คาร์บูเรเตอร์ ปั๊มเชื้อเพลิงไม่ปกติ มีการอุดตันที่ไส้กรองนํ้ามันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์ของผมสตาร์ตยาก ทั้งๆ ที่ไดสตาร์ตก็ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ดีเป็นปกติ ทำไมเป็นเช่นนั้น ?
สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการเช่นนี้อาจเนื่องจาก จังหวะการทำงานของปั๊มหัวฉีดไม่เหมาะสม มีความดันรั่วไหลที่ท่อความดันสูง ระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังต่ำเกินไป ไส้กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงอุดตัน ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่ทำงาน มีอากาศ นํ้า หรือสิ่งสกปรกในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง หรือหัวฉีดทำงานผิดปกติ นอกจากนี้อาจเป็นเพราะระบบทางเดินนํ้ามันเชื้อเพลิงกลับมีการตีบตัน หัวเผาบางอันเสีย ระบบควบคุมหัวเผาบกพร่อง หรือไส้กรองอากาศอุดตัน
เครื่องยนต์ดีเซลของผมหมุนช้ามากในขณะสตาร์ตหรือบางครั้งไม่หมุน เอาเสียเลย มีอะไรเป็นสาเหตุบ้าง?
สาเหตุที่เห็นได้คือ มีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ไดสตาร์ตน้อยเกินไป คล้ายๆ กับที่เกิดขึ้นในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซลต้องการรอบสูงและเวลายาวนานกว่าเครื่องยนต์แก๊สโซลีนในขณะสตาร์ตเครื่องยนต์ซึ่งจำเป็นต้องใช้กระแสไฟจากแบตเตอรี่เป็นจำนวนมาก และบางครั้งแบตเตอรี่ถูกชาร์จด้วยระยะเวลาที่สั้นเกินไปจนไม่สามารถชดเชยกับกระแสไฟที่ใช้ไป
รอบเดินเบาของเครื่องยนต์สูงเกินไป เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ?
อาจเป็นไปได้ว่าตั้งรอบเดินเบาที่คาร์บูเรเตอร์สูงเกินไปนั่นเอง และอาจมีสาเหตุมาจากชุดแวคคั่มรั่วหรือสายต่อหลุด แกนต่อของโช๊คตาย สปริงดึงวาล์วปีกผีเสื้อบกพร่อง ตั้งไฟของเครื่องยนต์ไม่ถูกต้อง
บางครั้งผมรู้สึกว่าได้กลิ่นน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งก่อนเริ่มขับรถยนต์และหลัง จากสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว รอบเดินเบาของเครื่องยนต์สูงกว่าปกติ สาเหตุ เกิดจากอะไร?
การอุดตันของหม้อดักไอน้ำมันเชื้อเพลิง ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ การตรวจสอบสามารถทำได้โดยเปิดฝากระโปรงรถยนต์ออก จะเห็นหม้อดักไอน้ำมันเชื้อเพลิงมีขนาดใกล้เคียงกับกระป๋องกาแฟขนาดบรรจุ 1 ปอนด์ และมักทำด้วยพลาสติกสีดำ และมีท่อจำนวน 2 หรือ 3 ท่อต่อกับหม้อดักไอน้ำมันเชื้อเพลิงนี้ ไส้ดักไอนํ้ามันเชื้อเพลิงมีลักษณะคล้ายฟองนํ้า คลุมอยู่ส่วนล่างของหม้อดัก และสามารถดึงออกมาได้ง่ายเพื่อการตรวจสอบ ควรเปลี่ยนไส้ดักไอนํ้ามันเชื้อเพลิงทุกๆ 32,000 – 40,000 กิโลเมตร หรือเมื่อมีการอุดตัน
หลังจากสตาร์ตเครื่องยนต์แล้ว เครื่องยนต์เดินเบาดีเป็นปกติ แต่เมื่อผมโยกคันเกียร์ซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติไปยังตำแหน่งขับเคลื่อน (DRIVE) รถยนต์จะสั่นทั้งคัน และจะหายสั่นเมื่อผมเร่งเครื่องยนต์ ทำไมเป็นเช่นนั้น?
ส่วนผสมของไอดีสำหรับรอบเดินเบายังไม่เหมาะสม การตั้งไฟยังไม่ถูกต้อง หรือรอบเดินเบาตํ่าเกินไป ระดับนํ้ามันในห้องส่งกำลังอาจตํ่าเกินไป หรืออาจมีปัญหาเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ทำให้มันต้องทำงานหนักมากกว่าปกติ บางครั้งการอุดตันของระบบไอเสียก็อาจทำให้เกิดความดันย้อนกลับซึ่งทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง
รถยนต์ของผมใช้เกียร์อัตโนมัติ ทำไมเมื่อผมหยุดรถยนต์โดยที่คันเกียร์ ยังอยู่ในตำแหน่งขับเคลื่อน พบว่าเครื่องยนต์เดินเบาไม่เรียบสม่ำเสมอ คล้ายกับว่ามีบางสิ่งผิดปกติอย่างรุนแรง ?
มีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติและรุนแรงเกิดขึ้นแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเสียค่าซ่อมแพง หรือเกรงว่าจะมีอันตรายสูง อาจเป็นเพราะสายสุญญากาศของเครื่องยนต์รั่วหรือหลุดออกมา หน้าทองขาว (ถ้ามี)ที่ตั้งไว้อาจไม่เหมาะสมหรือหมดอายุการใช้งาน สายหัวเทียนบางเส้นหรือสายคอยล์อาจหลุดออกมาที่ปลายใดปลายหนึ่ง หรืออาจขาดภายในซึ่งทำให้กระแสไฟฟ้าเดินไม่สะดวก ฉนวนหุ้มสายไฟอาจสึกกร่อนและ ขาดซึ่งทำให้เกิดไฟรั่ว หัวเทียนอาจสกปรกมากและต้องการการบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ หรือท่านอาจใช้ฝาครอบจานจ่ายหรือหัวนกกระจอกไม่ถูกต้อง บางครั้งการตั้งไฟไม่ถูกต้องก็อาจเป็นสาเหตุได้เช่นกัน สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้ก็คือ  คาร์บูเรเตอร์มีการรั่วไหล สกปรก หรือปรับแต่งไม่ถูกต้อง มีการรั่วไหลที่ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหรือที่ท่อร่วมไอดี รอบเดินเบาของเครื่องยนต์อาจตํ่าเกินไปหรือไส้กรองอากาศสกปรก
โดยไม่คาดคิดมาก่อน รถยนต์ของผมซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลเริ่มมีอาการ เดินเบาไม่เรียบสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดีมันไม่มีอาการน็อกและไม่มีควันออกมาทางท่อไอเสีย มีอะไรผิดปกติหรือ?
อาจเป็นเพราะนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ท่านเติมเข้าไปใหม่มีคุณภาพเลว แต่ถ้าท่านไม่ได้เพิ่งเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงมาใหม่ๆ ก็อาจมีการรั่วไหลในท่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือเกิดหยดนํ้ามันเชื้อเพลิงจากหัวฉีดหรือหัวฉีดหลวม สาเหตุอื่นๆ ได้แก่ กลไกรอบเดินเบาอาจได้รับการปรับแต่งไม่ถูกต้อง เกิดการอุดตันในระบบส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงกลับ ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงไม่ทำงาน หรือปริมาณนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ฉีดเข้าไปในกระบอกสูบแต่ละอันไม่เท่ากัน
อะไรเป็นสาเหตุทำให้เครื่องยนต์ดีเซลทำงานไม่ดีที่รอบเดินเบา ทั้งๆ ที่ มันทำงานได้ดีที่รอบสูงๆ ?

สิ่งที่มีโอกาสเป็นสาเหตุได้มากที่สุดคือ โซลีนอยด์ควบคุมรอบเดินเบาไม่ทำงาน สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้คือ ท่อทางเดินนํ้ามันกลับอาจตีบตัน นํ้ามันเชื้อเพลิงใกล้จะหมดถัง ระบบควบคุมหัวเผาทำงานผิดปกติ ปั๊มหัวฉีดขาดนํ้ามันเชื้อเพลิง มีน้ำผสมอยู่ในน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มหัวฉีดทำงานไม่เต็มที่หรือทำงานผิดจังหวะ
ผมมีปัญหาตรงกันข้ามกับปัญหาก่อนหน้านี้ คือเครื่องยนต์ดีเซลเดินเบาเป็นปกติ แต่จะมีอาการผิดปกติอย่างมากในขณะขับขี่รถยนต์ สาเหตุของปัญหาจะเหมือนกับของปัญหาที่ผ่านมาหรือไม่ ?
อาจเหมือนกันในบางสาเหตุ หรืออาจมีการทำงานที่ผิดปกติเกิดขึ้นภายในเครื่องยนต์ จังหวะการทำงานของปั๊มหัวฉีดอาจผิดปกติ ไส้กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงเกือบอุดตันหรือสกปรก หรือใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงผิดชนิด
ในขณะที่กำลังสตาร์ตเครื่องยนต์ผมต้องถือลูกกุญแจสตาร์ตตลอดเวลาในตำแหน่งเปิด (ON) มิฉะนั้นแล้วเครื่องยนต์จะดับทำไมเป็นเช่นนี้ ?
ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท่านมีสวิตช์กุญแจที่บกพร่อง ควรเปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อย นอกเสียจากท่านจะถือลูกกุญแจสตาร์ตเอาไว้เช่นนั้นตลอดเวลาที่กำลังขับขี่
ในขณะที่เร่งเครื่องยนต์ พบว่าเครื่องยนต์มีอาการชะงักคล้ายกับว่าจะหมดแรง แต่หลังจากนั้นสักครู่รอบเครื่องยนต์จะสูงขึ้นและวิ่งดีเป็นปกติ มี อะไรผิดปกติหรือ ?
มีความบกพร่องเกิดขึ้นที่ระบบปั๊มเร่งนํ้ามันในคาร์บูเรเตอร์
เครื่องยนต์ของผมดูเหมือนจะเดินไม่ครบสูบในบางโอกาส บางครั้งจะ เกิดการจุดระเบิดย้อนกลับ และบางครั้งมีเสียงไอ แต่หลังจากเครื่องยนต์ร้อนขึ้นเล็กน้อยมันจะทำงานได้ดี อะไรเป็นสาเหตุของปัญหานี้?
วาล์วปีกผีเสื้อต้องการการปรับแต่ง โช๊คอัตโนมัติอาจทำงานผิดปกติคือ เปิดออกช้ามากหรือไม่ปิดเมื่อเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่ซึ่งทำให้เครื่องยนต์สตาร์ตยากอีกด้วย หรือวาล์วเพิ่มความร้อนในระบบไอเสียอาจไม่ทำงาน สาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่ไม่บ่อยนักได้แก่ นํ้ามันยี่ห้อที่ใช้อยู่อาจระเหยดีไม่เท่ากับนํ้ามันยี่ห้ออื่นในขณะที่เครื่องยนต์ยังเย็นอยู่
รถยนต์ดูเหมือนจะเดินไม่ครบสูบ เร่งได้ช้า และกระตุกในขณะที่กำลัง ขับขี่ อะไรเป็นสาเหตุของอาการนี้ ?
ทางที่ดีควรทำใจให้สบาย เพราะสาเหตุมียืดยาวทีเดียวได้แก่ สายไฟของระบบจุดระเบิดหลวม หลุด หรือบกพร่อง ความดันของปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงตํ่าเกินไป ขั้วต่อของแบตเตอรี่หลวม สวิตช์กุญแจบกพร่อง ฝาครอบจานจ่ายชำรุด หน้าทองขาว หรือคอนเดนเซอร์เสีย มีอากาศรั่วเข้าทางท่อร่วมไอดี วาล์วไอเสียไหม้ ไส้กรองอากาศหรือไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงอุดตัน สายสุญญากาศแตกหรือหลุดออก ท่อของระบบควบคุมการขับถ่ายไอเสียตีบตัน วาล์วพีซีวีเสีย มีน้ำผสมอยู่ในนํ้ามันเชื้อเพลิง คาร์บูเรเตอร์สกปรกมาก ชุดแวคคั่มไม่ทำงาน คอยล์เสีย หัวเทียน บกพร่อง หรือใช้หัวเทียนผิดชนิด
ท่านอาจขับขี่มันไปจนกว่าเครื่องยนต์ไปไม่ไหว จึงค่อยซ่อมก็ได้ ซึ่งช่างจะบอกท่านได้ว่าอะไรคือสาเหตุที่แท้จริง แต่อาการดังกล่าวมักเกิดจากสาเหตุของระบบจุดระเบิดเป็นส่วนใหญ่
เครื่องยนต์ของผมดูเหมือนจะกระตุก เดินสะดุด และเกิดการจุดระเบิด ย้อนกลับเล็กน้อยในขณะขับขี่รถยนต์ ซึ่งคล้ายกับว่าเกือบไม่มีนามันเชื้อเพลิงในถังเลย คราวนี้คืออะไรล่ะ ?
จงดูสาเหตุที่อาจเป็นไปได้เกี่ยวกับนํ้ามันเชื้อเพลิงในคำตอบที่ได้กล่าวมาแล้ว และจงสังเกตว่าท่านมีนิสัยชอบขับรถยนต์จนระดับนํ้ามันเชื้อเพลิงในถังลดตํ่าลงมากก่อนที่จะเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงครั้งต่อไปหรือไม่ การกระทำเช่นนี้สามารถทำให้ปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิงดูดเอาสิ่งสกปรก ขี้สนิม และเศษผงต่างๆ ในก้นถังนํ้ามัน และส่งไปยังคาร์บูเรเตอร์ ทำให้ไส้กรองนํ้ามันเชื้อเพลิงและส่วนประกอบต่างๆ ของ คาร์บูเรเตอร์อุดตัน เป็นเหตุให้เครื่องยนต์ขาดนํ้ามันเชื้อเพลิง ถ้าเคยมีการชนกันเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายจนทำให้ท่อนํ้ามันเชื้อเพลิงที่มีรอยย่น โค้งงอ หรือบุบสลายก็อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้
เครื่องยนต์ดีเซลในรถยนต์ของผมสั่นอย่างผิดปกติไม่ว่าอัตราเร็วของมันจะเป็นเท่าใดก็ตามและช่างเครื่องของผมไม่สามารถหาสาเหตุได้ คุณคิดว่า มันควรจะเป็นอะไร ?
ตั้งความดันในหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละตัวไม่เท่ากัน มีอากาศในระบบนํ้ามันเชื้อเพลิง แบริ่งของเครื่องยนต์สึกหรอมาก กำลังอัดของแต่ละสูบไม่เท่ากันเป็นเหตุทำให้แท่นเครื่องหลวมและอาจแตกหักได้ หรือเกิดสภาพไม่สมดุลในการส่งนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือเกิดแรงต้านการไหลของนํ้ามันเชื้อเพลิงในท่อมากเกินไป
เครื่องยนต์ดีเซลของผมใช้งานไม่ได้แล้ว ช่างเครื่องแนะนำให้เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ ผมไม่อยากเสียเงินจำนวนมากถ้าเครื่องยนต์เก่ายังซ่อมแซมได้ อะไรที่ทำให้มันไม่ยอมวิ่ง ?
ช่างเครื่องของท่านอาจตรวจสอบสาเหตุต่างๆ เรียบร้อยแล้วก็ได้ แต่อาจมีสาเหตุมาจากตั้งตัวควบคุมอัตราเร็วของเครื่องยนต์ตํ่าเกินไป ปรับแต่งวาล์วปีกผีเสื้อไม่เหมาะสมหรือไส้กรองอากาศอุดตัน ท่านอาจใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงผิดชนิดหรือสกปรกก็ได้ อาจมีนํ้ามันเชื้อเพลิงน้อยมากจนติดก้นถัง หรือเกิดการอุดตันที่หัวฉีด หรือท่อหายใจของถังนํ้ามันเชื้อเพลิงอุดตัน อาจมีการรั่วไหลภายนอกซึ่งได้แก่มีรอยตัดขาดที่ใดที่หนึ่งในระบบทางเดินน้ำมันเชื้อเพลิงไหลกลับหรือไส้กรองน้ำมันเชื้อ เพลิงเกือบอุดตัน ลองพิจารณาการยกเครื่องแทนการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจแน่นอนว่าจะเอาอย่างไหนดี
อย่างไม่คาดคิดมาก่อน ปรากฏว่าเครื่องยนต์ดีเซลให้กำลังหรือแรงบิดต่ำมาก สภาพนี้มีสาเหตุมาจากสาเหตุเดียวกันกับคำถามที่ผ่านมาหรือไม่ ?
บางสาเหตุอาจเป็นไปได้แต่ที่มีโอกาสเป็นไปได้มากคือหัวฉีดนํ้ามันเชื้อเพลิงมีรอยร้าวหรือสกปรก มีรอยรั่วในท่อความดันลงของนํ้ามันเชื้อเพลิง หรือการแตกกระจายเป็นฝอยของนํ้ามันเชื้อเพลิงช้าไม่ดีพอ จังหวะการทำงานของวาล์วเครื่องยนต์ไม่ถูกต้อง มีความดันสูงย้อนกลับในท่อไอเสีย หรือจังหวะการทำงานของหัวฉีดไม่ถูกต้อง
บางทีเครื่องยนต์ของผมมีความร้อนสูงและระดับน้ำในหม้อน้ำลดลง ผม ควรจะทำอย่างไร ?
ก่อนอื่นก็ควรเติมนํ้าลงในหม้อน้ำเสียก่อน ส่วนสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเป็นไปได้อีก ได้แก่การติดตั้งที่ไม่เหมาะสมของเทอร์โมสตัตหรือเทอร์โมสตัตปิดตาย หม้อนํ้ารั่ว หรือตัน ปั๊มน้ำชำรุด หม้อนํ้าชำรุด หรือท่อที่เชื่อมระหว่างหม้อนํ้าและถังนํ้าสำรองหลุด ปะเก็นระหว่างเสื้อสูบและฝาสูบบกพร่องซึ่งจะมีน้ำไหลเข้าไปปนกับนํ้ามันเครื่อง หรือมีรอยร้าวที่เสื้อสูบ นอกจากนี้อาจเป็นไปได้ว่าฝาหม้อนํ้าหลวมหรือชำรุด ช่องระบายนํ้าที้งที่หม้อนํ้าปิดไม่สนิท
ผมได้ให้ช่างเครื่องตรวจสอบระบบน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างละเอียด เพื่อพยายามกำจัดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ซึ่งมีอาการคล้ายกันว่าไม่มีน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง ทั้งๆ ที่มีน้ำมันเชื้อเพลิงปริมาณมากพอ แต่ปัญหาก็ยังแก้ ไม่ตก ผมควรจะทำอย่างไรดี?
ลองเปลี่ยนฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงดู และต้องแน่ใจว่าอันใหม่นี้เหมาะสำหรับรถยนต์ของท่าน ฝาปิดถังนํ้ามันเชื้อเพลิงอันเก่าอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดสุญญากาศภายในถัง และเมื่อเปลี่ยนอันใหม่แล้วหวังว่าอาการคงหายไป
ทำไมเมื่อเลี้ยวรถยนต์อย่างกระทันหันบนทางโค้งหักศอก (sharp corner) เครื่องยนต์จะมีอาการหมดแรง ?
ถ้าสมมติว่ารถยนต์ของท่านวิ่งเป็นปกติดีบนทางตรง แสดงว่าตั้งลูกลอยในคาร์บูเรเตอร์ไม่เหมาะสม คืออาจตั้งไว้สูงเกินไป หรือตํ่าเกินไป แล้วแต่ชนิดของลูกลอย โดยปกติแล้วอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะในการเลี้ยวทิศทางใดทิศทางหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อเลี้ยวในทิศทางตรงกันข้ามจะไม่มีอาการดังกล่าว
เมื่อผมถอยรถยนต์ออกจากโรงเก็บรถในตอนเช้า เครื่องยนต์ไม่มีกำลัง แต่เมื่อเครื่องยนต์ร้อนขึ้นเล็กน้อยอาการนั้นก็หายไป อาการเช่นนี้เรียกว่าอะไร และอะไรเป็นสาเหตุ?
อาการเช่นนี้ไม่มีชื่อเรียกแน่นอน แต่มีสาเหตุหลายประการด้วยกันคือวาล์วปีกผีเสื้อได้รับการปรับแต่งไม่เหมาะสม ตั้งนมหนูเดินเบาไม่ถูกต้อง ขั้วแบตเตอรี่อาจหลวม สกปรก หรือมีขี้เกลือจับ ชิ้นส่วนของโช๊คอาจติดตายหรือหลวม กลไกของคาร์บูเรเตอร์อาจโค้งงอหรือติดขัด การตั้งลูกลอยในคาร์บูเรเตอร์ไม่เหมาะสม อาจมีการอุดตันหรือมีสิ่งผิดปกติในระบบควบคุมการขับถ่ายไอเสีย ฐานปั๊มนํ้ามันเชื้อเพลิง หลวม ท่อสุญญากาศอาจมีการรั่วไหล การตั้งไฟแก่ไฟอ่อนไม่เหมาะสม ใช้นํ้ามันเชื้อเพลิงผิดชนิด หรือความดันในท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่คาร์บูเรเตอร์ลดตํ่าลงด้วยเหตุใดก็ตาม
เมื่อเครื่องยนต์ของผมไม่มีกำลังและหยุดหมุน ปรากฏว่าต้องออกแรง เหยียบเบรคมากขึ้นกว่าปกติ และต้องออกแรงหมุนพวงมาลัยมากขึ้น เช่นกันในการเลี้ยวรถยนต์ และมีสัญญาณไฟเตือนสว่างขึ้นหลายดวง มีอะไรเกิดขึ้นหรือ ?
ระบบเบรคและระบบพวงมาลัยที่ใช้กำลังจากเครื่องยนต์เป็นตัวช่วยนั้นจะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อเครื่องยนต์กำลังหมุนอยู่ ดังนั้นเมื่อเครื่องยนต์ไม่มีกำลังและหยุดหมุน จึงทำให้รู้สึกว่าต้องออกแรงมากกว่าปกติเมื่อเหยียบเบรคหรือหมุนพวงมาลัยในขณะที่ไม่มีกำลังจากเครื่องยนต์ช่วย ระบบเบรคเพาเวอร์มักมีสุญญากาศสำรองไว้สำหรับช่วยในการเหยียบเบรคได้อีกหนึ่งหรือสองครั้งหลังจากเครื่องยนต์หยุดวิ่งแล้ว และหลังจากนั้นก็ต้องออกแรงมากกว่าปกติในการเหยียบเบรคจนกว่าเครื่องยนต์จะสตาร์ตใหม่อีกครั้งหนึ่ง แต่ระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ไม่มีกำลังสำรองเช่นนั้น ดังนั้น มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะฝึกนิสัยให้เคยชินกับการจับพวงมาลัยรถยนต์ให้แน่นและมั่นคง เพื่อควบคุมทิศทางของรถยนต์ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องยนต์หยุดวิ่งในขณะที่ท่านกำลังเลี้ยวรถยนต์ได้เพียงครึ่งทางเท่านั้น หรืออยู่ในสภาพการเลี้ยวแบบอื่นๆ มันเป็นสิ่งปกติสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้ที่มีสัญญาณไฟเตือนสว่างขึ้นหลายดวง
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลังและหยุดหมุน
รอบเดินเบาหรือส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ถูกต้อง การตั้งโช๊คไม่ถูกต้องหรือการทำงานของโช๊คมีความบกพร่อง เร่งเครื่องยนต์ทันทีโดยไม่มีการอุ่นเครื่อง ตั้งระยะห่างหน้าทองขาวผิดหรือกาวานาสุญญากาศชำรุด เกิดเวเปอร์ล็อก หรือใช้หัวเทียนผิดชนิด แกนหัวเทียนสึกมาก หรือตั้งระยะเขี้ยวหัวเทียนไม่เหมาะสม
อะไรเป็นสาเหตุทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลังและหยุดหมุนเมื่อผมโยกคัน เกียร์ซึ่งเป็นแบบอัตโนมัติไปยังตำแหน่งขับเคลื่อน
อาจมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นที่คอนเดนเซอร์ในระบบจุดระเบิดที่ใช้หน้าทองขาว หรือมีการรั่วไหลเกิดขึ้นที่สายต่อสุญญากาศของเครื่องยนต์หรือของระบบส่งกำลัง
ที่มา:ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป, สมชาย  กังวารจิตต์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.