สมรรถนะลูกสูบของเครื่องยนต์

Posted on : 01-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ลูกสูบสมรรถนะสูง

ลูกสูบอะลูมิเนียมอาจทำด้วยการหล่อหรือการขึ้นรูป การหล่อทำด้วยการเทอะลูมิเนียมเหลวลงในแม่พิมพ์ ส่วนการขึ้นรูปทำด้วยการอัดอะลูมิเนียมด้วยความดันสูงให้ไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ เพื่อขึ้นรูปเป็นลูกสูบ

ลูกสูบขึ้นรูปมีความหนาแน่นมากกว่าลูกสูบหล่อและเป็นทางเดินของความร้อนที่ดี เพื่อนำความร้อนออกจากหัวลูกสูบ รูปที่ 5.26 แสดงการกระจายของอุณหภูมิของลูกสูบหล่อ แต่ถ้าเป็นลูกสูบขึ้นรูป ลูกสูบจะเย็นกว่าเดิมอีก 37.8°c (100°F)

ลูกสูบ

รูปที่ 5.35 การไหลของเนื้ออะลูมิเนียมของลูกสูบขึ้นรูปจะช่วยลดการสึกหรอและเพิ่มความแข็งแรงให้กับลูกสูบ การไหลของเนื้ออะลูมิเนียมในกระโปรงลูกสูบอยู่ในแนวดิ่งซึ่งเป็นแนวเดียวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของลูกสูบในกระบอกสูบ ลูกสูบขึ้นรูปมีนํ้าหนักเบาและแข็งแรงกว่าลูกสูบหล่อ ซึ่งมีผลทำให้ภาระความเฉื่อยบนแบริ่งลดลง ลูกสูบขึ้นรูปมีราคาแพงและนิยมใช้กับเครื่องยนต์สมรรถนะสูง

ลูกสูบสมรรถนะสูงบางแบบมีกระโปรงลูกสูบซึ่งได้รับการออกแบบพิเศษเพื่อเสริมความแข็งแรง ซึ่งกระโปรงลูกสูบแบบรูปไข่และแบบคลื่นจะให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้น สำหรับกระโปรงลูกสูบแบบฐานรองรับสลักด้านนอก ให้ความแข็งแรงมากที่สุด ซึ่งฐานรองรับสลักจะอยู่ข้างนอกผนังลูกสูบ ดังแสดงในรูปที่ 5.36

ลูกสูบความฝืดตํ่า

เครื่องยนต์บางเครื่องใช้ลูกสูบความฝืดตํ่า (low-friction piston) ลูกสูบนี้ทำจากอะลูมิเนียมผสมซึ่งมีอนุภาคซิลิกอนฝังอยู่ หลังจากหล่อลูกสูบเสร็จแล้ว จะใช้สารเคมีกัดเนื้ออะลูมิเนียมผสมออกบางส่วน อนุภาคซิลิกอนจะยื่นออกมามากกว่าผิวอะลูมิเนียม ทำให้ผิวหน้าลูก สูบมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เสื้อสูบของเครื่องยนต์บางเครื่องทำจากอะลูมิเนียมผสมพร้อมอนุภาคซิลิกอน ลักษณะของลูกสูบความฝืดตํ่า ดังแสดงในรูปที่ 5.37

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.