เกจวัดความดันและสวิทช์ของเครื่องยนต์

Posted on : 18-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

เกจวัดความดัน

1. เกจวัดความเร็วเป็นไมล์หรือกิโลเมตรต่อชั่วโมง มีตัวเลขบอกไว้ เช่น 10,20,30,40,50 อาจมีบอกไว้จนถึง 160 ตามลำดับ เมื่อรถจอดอยู่กับที่ เข็มจะชี้บอกอยู่ที่เลข 0 แต่ถ้ารถแล่นเร็วขึ้นไปเข็มก็จะชี้บอกความเร็วไปตามลำดับ

2.  OIL หรือ OIL PRESSURE คือเกจวัดความดันน้ำมันเครื่อง เมื่อเครื่องยนต์เริ่มติดเครื่อง เกจจะบอกความดันของน้ำมันเครื่องที่ปั๊มหมุนเวียน หรือถ้าใช้แบบหลอดไฟฟ้าในเมื่อเปิดสวิทช์ไฟ หลอดไฟฟ้าก็จะติด แต่เมื่อน้ำมันเครื่องปั๊มหมุนเวียน (ติดเครื่องยนต์) หลอดไฟฟ้าก็จะดับทันที

3.  AMPS หรือ GEN เมื่อไฟชาร์จเข็มก็จะบอกไปทางเครื่องหมาย + หรือถ้าหลอดไฟฟ้า ไฟก็จะดับ แต่ถ้าไฟไม่ชาร์จเข็มก็จะชี้บอกไปทางเครื่องหมาย – หรือหลอดไฟฟ้าจะติด

4.  TEMP เกจวัดความร้อน ความร้อนปกติของเครื่องยนต์จะอยู่ระหว่าง 170-190 องศา F หรืออยู่ในขีดที่กำหนดไว้ ถ้ามีความร้อนสูงหรือมีความร้อนน้อยก็จะไม่อยู่ในขีดนี้

5.  FUEL คือเกจวัดน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะมีตัว E อยู่ทางด้านน้ำมันหมด และตัว F อยู่ทางด้านน้ำมันเต็มถังระหว่างกลาง จะมีตัวเลขเศษส่วนบอกจำนวนน้ำมันในถัง เมื่อเปิดสวิทช์เข็มจะชี้บอกจำนวนน้ำมันที่มีอยู่ในถัง

6.  PRESS หรือ VAC คือ เกจวัดความดันหรือแรงดูดในหม้อลมเบรค ซึ่งจะทำให้การเหยียบเบรคเบาแรงลง ถ้าต้องการให้เกจต่ำลงก็ให้ดับเครื่องยนต์และเหยียบเบรคแล้วปล่อยสัก 2 หรือ 3 ครั้ง

7.  WIPE หรือ W คือที่ปัดกวาดกระจกข้างหน้า เมื่อเปิดสวิทช์เครื่องปัดกวาดก็จะทำงาน

8.  LIGHT หรือ L คือไฟที่ใช้ส่องทางและไฟท้ายรถในเวลากลางคืนหรือมีหมอกหนาทึบ ไม่สามารถมองเห็นทางได้ชัดเจน

9.  CHOKE หรือ C คือลิ้นบังคับให้น้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาเพื่อการเผาไหม้ ตามธรรมดาลิ้นนี้จะเปิดอยู่โดยไม่ทำงาน แต่เมื่อต้องการให้น้ำมันขึ้นมามาก ๆ ก็ใช้ดึง C ออกมาจากที่เดิมให้หมด

10.  STOP คือ ที่ดับเครื่องดีเซลให้หยุด แต่ถ้าเครื่องเบ็นซินใช้ปิดสวิทช์ OFF และเมื่อเปิดสวิทช์ใช้ ON

11.  สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใหญ่ ๆ ก็จะมีคันบังคับยกวาวอยู่ด้วย ทางด้านที่ยกวาวนี้จะเขียนไว้ว่า START เพื่อการสตาร์ทให้เครื่องยนต์หมุนเร็วด้วยแรงฉุดที่เบา ๆ และเมื่อต้องการให้เครื่องยนต์ติดก็ให้ยกขาบังคับวาวอันนี้ไปทาง RUN

12.  START คือปุ่มที่ใช้บังคับให้เครื่องยนต์หมุนตอนแรก และเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วก็ให้ปล่อยกลับมาอยู่ในลักษณะเดิม สตาร์ทนี้ใช้ตัว S แทนอยู่ที่ปุ่ม

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.