สสารกับการปรับสภาวะอากาศ

Posted on : 21-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

ช่างเทคนิคต้องมีความเข้าใจในเรื่องพลังงานความร้อน และผล ของความร้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการปรับสภาวะอากาศ เรื่อง สสาร ความร้อน ความดัน หลักการทำความเย็นเบื้องต้น และหลักการของฟิสิกส์เบื้องต้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เข้าใจระบบการปรับสภาวะอากาศดีขึ้น
สสารทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีน้ำหนักและต้องการที่อยู่รอบๆ ตัวเรานี้ประกอบไปด้วยสสารซึ่งพบอยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลว และแกส เพื่อที่จะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงขอยกธาตุชนิดหนึ่งคือ น้ำ น้ำโดยธรรมชาติแล้วเป็นของเหลว ถ้าเราเอาความร้อนออกจากน้ำ น้ำก็จะกลายเป็นน้ำแข็งเป็นการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวมาเป็นของแข็ง


แต่ตรงกันข้ามถ้าให้ความร้อนแก่น้ำ ซึ่งอยู่ในสภาวะของเหลว จนกระทั่งเดือดเป็นไอน้ำก็จะเปลี่ยนสภาวะกลายเป็นแกส ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราอาจเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งได้ภายในสามสถานะ คือของแข็ง ของเหลว และแกส
ของเหลวที่อยู่ในภาชนะรูปร่างใดก็จะเป็นรูปร่างนั้นๆ ตามภาชนะที่บรรจุอยู่ ของเหลวนั้นไม่สามารถคงรูปอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองและในภาชนะที่บรรจุของเหลวอยู่นั้น แรงดันของๆ เหลวในภาชนะจะดันออกไปทางด้านข้างและด้านล่าง ส่วนแกสกระจายอยู่ในอากาศรอบๆ ตัวเรา ถ้าแกสนี้บรรจุอยู่ในภาชนะที่ปิดหมดทุกด้าน แกสจะมีแรงดันเท่ากันและจะมีแรงดันกระจายออกไปด้วยแรงดันที่เท่ากันทุกทิศทาง
โครงสร้างของสสาร THE STRUCTURE OF MATTER
โมเลกุลแต่ละโมเลกุลของสสาร ประกอบขึ้นด้วยส่วนที่เล็กที่สุด ซึ่งยังคงแสดงถึงคุณสมบัติเดิมของมันอยู่ ตัวอย่างเช่น เกลือธรรมดาเม็ดหนึ่งอาจแยกออกเป็นอนูจำเพาะ ซึ่งอนูเหล่านี้ยังคงรักษาคุณสมบัติเดิมคือความเค็มเอาไว้ อนูจำเพาะของเกลือ แยกออกเป็นโซเดียมหนึ่งปรมาณู และคลอไรด์หนึ่งปรมาณู เมื่อแยกอนูจำเพาะของเกลือออกเป็นปรมาณูก็จะไม่แสดงถึงคุณสมบัติเดิมของมัน แต่จะแสดงถึงคุณสมบัติของสารต่างชนิดกันคือ โซเดียมและคลอไรด์


การจัดและการเคลื่อนที่ของโมเลกุลARRANGEMENT AND MOVEMENT OF MOLECULES
วัสดุเดียวกันมีโมเลกุลเหมือนกัน วัสดุต่างชนิดกันมีโมเลกุลแตกต่างกัน วัสดุที่ต่างชนิดกันมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกัน


รูปที่ 3.3 โมเลกุลของแกสมีเธนและโมเลกุลของน้ำ
วัสดุชนิดหนึ่งจะประกอบไปด้วยโมเลกุล และโมเลกุลจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอ การเคลื่อนที่จะต้องใช้พลังงาน พลังงานที่ใช้ในงานเคลื่อนที่นี้เรียกว่า “พลังงานศักย์” Kinetic energy
ตัวอย่างเช่น ถ้าให้พลังงานความร้อนของแข็งก็เท่ากับเป็นการเพิ่มพลังงานศักย์ของโมกุล การเคลื่อนที่ของโมกุลที่เป็นของแข็งจะมาในรูปของการสั่นสะเทือน Vibration ซึ่งอนุของโมเลกุลจะไม่เคลื่อนที่ไปจากเดิมมากนัก


รูปที่ 3.4 การเคลื่อนที่โมเลกุลของ ของแข็ง ของเหลว และแกสเมื่อได้รับความร้อน
การเอาความร้อนออกหรือใส่ความร้อนเข้าไปสสารใดก็ตาม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้สสารเปลี่ยนสถานะไป ทั้งนี้เพราะเหตุว่าความร้อนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ในการเคลื่อนที่ของสสาร เช่นถ้าเอาความร้อนออกก็จะทำให้การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสสารลดช้าลง เช่นของเหลว (น้ำ) ก็จะกลายเป็นของแข็ง แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าให้ ความร้อนแก่น้ำเพิ่มขึ้นก็จะเป็นการเร่งการเคลื่อนไหวของโมเลกุลของสสารของเหลว (น้ำ) ก็จะเดือดกลายเป็นไอ เป็นต้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2584%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2587%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2581%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2599%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179