สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าของรถยนต์

Posted on : 10-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้าแสดงดังต่อไปนี้
รีเลย์


ปกติปิด


ปกติเปิด


รีเลย์ 2 ทาง


ความต้านทาน


ความต้านทานแบ่งค่า


ความต้านทานเปลี่ยนค่าได้(รีโอสตัต)


เซนเซอร์ (เทอร์มิสเตอร์)


เซนเซอร์รับสัญญาณความเร็วแบบเข็ม


ขั้วต่อสาย


โซลีนอยด์


แบตเตอรี่


คาพาซิเตอร์


ลำโพง


สวิตช์
ปกติเปิด


ปกติปิด


สวิตช์ไฟ 2 ทาง


สวิตช์จุดระเบิด


สวิตช์หยุดปัดน้ำฝน


ทรานซิสเตอร์


สายไฟ
ไม่ต่อ


เชื่อมต่อ


หลอดไฟหน้า
ไส้หลอดเดี่ยว


ไส้หลอด 2 ไส้


จุดบุหรี่


แตร


สวิตช์ตัดวงจร


ไดโอด


คอยล์จุดระเบิด


ซีเนอร์ไดโอด


หลอดไฟ


จานจ่าย


LED(ไดโอดเปล่งแสง)


ฟิวส์


มิเตอร์แบบเข็ม


ฟิวส์สาย


มิเตอร์แบบดิจิตอล


กราวด์


มอเตอร์


OR ลอจิก


เมื่อมีไฟจ่ายเข้าที่ A หรือ B จะมีไฟจ่ายออกจาก C
เมื่อ A และ B มีแรงเคลื่อนต่ำ (0 โวลต์) ไม่มีไฟจ่ายออกจาก C (0 โวลต์)
เมื่อ A หรือ B มีแรงเคลื่อนสูง (12 โวลต์) จะมีไฟจ่ายออกจาก C (12 โวลต์)
เราสามารถแสดงได้ด้วยวงจรของรีเลย์ทางด้านซ้ายมือ


AND ลอจิก


เมื่อมีไฟจ่ายเข้าทั้ง A และ B จะมีไฟจ่ายออกจาก C
เมื่อ A และ B มีแรงเคลื่อนสูง (12 โวลต์) จะมีไฟจ่ายออกจาก C (12 โวลต์)
ถ้า A หรือ B มีแรงเคลื่อนต่ำ (0 โวลต์) จะไม่มีไฟจ่ายออกจาก C
เราสามารถแสดงได้ด้วยวงจรของรีเลย์ทางด้านซ้ายมือ


INV.(Inverter) ลอจิก


เมื่อมีไฟจ่ายให้กับ A,B จะเป็นกราวด์
เมื่อ A มีแรงเคลื่อนต่ำ 0 โวลต์ B จะมีแรงเคลื่อนสูง 12 โวลต์
เมื่อ A มีแรงเคลื่อนสูง 12 โวลต์ B จะเป็นกราวด์
เราสามารถแสดงได้ด้วยวงจรของรีเลย์ทางด้านซ้ายมือ


PROCESS ลอจิก


PROCESS ใช้แสดงการทำงานอย่างสลับซับซ้อนของวงจรให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น การทำงานหลักๆ ที่ใช้คือ
1. การตรวจสอบสัญญาณ
2. การแปลงสัญญาณ
การทำงานของชุดควบคุมการจุดระเบิดแบบทรานซิสเตอร์ทั้งหมด สามารถแสดงได้ดังรูปข้างบน

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.