ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:สายพาน

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

ส่วนมากสายพานเป็นรูปตัววี (V) และสวมกับร่องรูปตัววีบนพูลเลย์ สายพานจมลงในร่องบนพูลเลย์เมื่อสายพานมีความตึงเหมาะสม ความฝืดระหว่างด้านข้างของสายพานกับด้านข้างของร่องสายพานบนพูลเลย์ช่วยในการถ่ายทอดกำลังจากพูลเลย์หนึ่งไปยังพูลเลย์อื่น ๆ กำลังไม่ได้ถ่ายทอดผ่านผิวหน้าส่วนล่างสุดของสายพานรูปตัววี

สายพานรูปตัววีมีพื้นที่ผิวด้านข้างกว้างที่สัมผัสกับร่องสายพาน สิ่งนี้ช่วยให้กำลังสามารถถ่ายทอดผ่านสายพานรูปตัววีได้จำนวนมาก รูปทรงตัววีของสายพานที่สอดเข้าในร่องสายพาน ช่วยป้องกันการลื่นไถลของสายพาน

เครื่องยนต์จำนวนมากมีสายพานรูปตัววี 2 เส้นพร้อมด้วยพูลเลย์ร่องคู่ สายพานทั้ง 2 เส้นทำงานพร้อมกัน ถ้ามีเส้นใดต้องเปลี่ยนใหม่ จะต้องเปลี่ยนทั้ง 2 เส้นพร้อมกัน เพราะถ้าเปลี่ยนเพียงเส้นเดียว สายพานเส้นใหม่จะทำงานหนักกว่าเส้นเก่าและสึกหรออย่างรวดเร็ว สายพานเส้นเก่าจะยืดตัวมากกว่าเส้นใหม่ จึงไม่สามารถรับภาระได้มาก

สายพานเครื่องยนต์

เครื่องยนต์บางเครื่องใช้สายพานหลายร่อง (serpentine belt) พร้อมกับพูลเลย์หลายร่อง ดังแสดงในรูปที่ 8.11 สายพานหลายร่องเพียงเส้นเดียวสามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งได้แก่ อัลเทอร์เนเตอร์ คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ ปั๊มนํ้า และปั๊มอากาศ

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.