ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์:สารกันเยือกแข็ง

Posted on : 03-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

เนื่องจากสารหล่อเย็นที่เป็นนํ้าเพียงอย่างเดียวจะทำให้เกิดสนิมในเสื้อสูบและฝาสูบ สนิมอาจอุดตันในหม้อนํ้าหรือในช่องผ่านของนํ้า และในกรณีของประเทศที่มีอากาศหนาวจัด นํ้าหล่อเย็นอาจกลายเป็นนํ้าแข็งซึ่งอาจทำความเสียหายให้แก่ระบบหล่อเย็น โดยทั่วไปแล้วนํ้าธรรมดาจะแข็งตัวที่อุณหภูมิ 0°c (32°F)

ต่อมาจึงได้มีการนำสารบางอย่างเติมลงในนํ้าหล่อเย็น ซึ่งได้แก่ เอทีลีนกลีซอล (ethylene glycol) สารนี้เมื่อผสมกับนํ้าตามสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วจะช่วยเพิ่มจุดเดือดของนํ้าให้สูงขึ้น และช่วยลดจุดเยือกแข็งให้ตํ่าลง ทำให้นํ้าเดือดยากขึ้นและแข็งตัวยากขึ้นเช่นกัน

สารกันเยือกแข็ง

โดยทั่วไปนิยมผสมสารกันเยือกแข็งกับนํ้าในอัตราส่วน 1:1 ดังแสดงในรูปที่ 8.25 จะทำให้สารหล่อเย็นมีจุดเยือกแข็งลดลงเป็น -37°c (-34°F) และจุดเดือดเพิ่มขึ้นเป็น 130°c (266°F) ถ้าใช้ความเข้มข้นของสารกันเยือกแข็ง 64 เปอร์เซ็นต์จะช่วยลดจุดเยือกแข็งของสารหล่อเย็นลงได้ตํ่าถึง -64°c (-84°F)

ข้อสังเกต ถ้าเติมสารกันเยือกแข็งเกินกว่า 64 เปอร์เซ็นต์ จุดเยือกแข็งของนํ้าไม่ได้ลดลงต่อไป แต่กลับเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเท่ากับ -23°c (-9°F)

สารกันเยือกแข็งทั้งหมดมีสารเสริมป้องกันสนิมผสมรวมอยู่ด้วย ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนสารหล่อเย็นใหม่ ๆ ก็ไม่จำเป็นต้องเติมสารป้องกันสนิมลงไปอีก เพราะสารป้องกันสนิมบางกระป๋อง อาจมีผลทำให้สารกันเยือกแข็งเสื่อมสภาพได้

ผู้ผลิตบางรายผสมสารป้องกันการเกิดฟองลงในสารกันเยือกแข็งด้วย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สารหล่อเย็นเกิดฟอง เพราะฟองอากาศในสารหล่อเย็นทำให้การนำความร้อนเลวลง สารกันเยือกแข็งส่วนมากมีสีผสมลงไปด้วย เช่น สีแดง สีเขียว หรือสีเหลือง เมื่อนํ้าหล่อเย็นไหลซึม ออกมาสีที่ผสมลงไปจะช่วยทำให้สามารถมองเห็นรอยรั่วตามจุดต่าง ๆ ของระบบหล่อเย็นได้

เมื่อสารหล่อเย็นมีสีเป็นสีสนิมย่อมแสดงว่าสารหล่อเย็นเก่าและควรเปลี่ยนใหม่ โดยถ่ายสารหล่อเย็นเก่าออกแล้วเติมส่วนผสมของสารกันเยือกแข็งกับนํ้าลงไปใหม่ ผู้ผลิตบางรายแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทุก ๆ 2 ปี และผู้ผลิตบางรายแนะนำให้เปลี่ยนใหม่ทุก ๆ ปี

สารกันเยือกแข็งบางยี่ห้อมีสารกันซึมผสมลงไปด้วย เมื่อเกิดการรั่วซึมของระบบหล่อเย็น สารกันซึมจะอุดรอยรั่ว อย่างไรก็ตามถ้ารอยรั่วโตมาก จะไม่สามารถอุดได้ด้วยสารเคมีใด ๆ จะต้องนำไปซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่

เครื่องยนต์หล่อเย็นด้วยอากาศ

เครื่องยนต์หล่อเย็นด้วยอากาศมีครีบบนเสื้อสูบและฝาสูบ เพื่อช่วยในการระบายความร้อนออกจากเครื่องยนต์ เครื่องยนต์บางเครื่องมีเสื้อพัดลมและพัดลมเพื่อช่วยให้การไหลเวียนของอากาศรอบเสื้อสูบและฝาสูบดีขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%258c%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%2588%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259f%25e0%25b8%25b7%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2597%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%2582%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2597%25e0%25b8%25b8%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25ab%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2581%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%259d%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b9%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259c%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b4%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%2599%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%258b%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-york%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179