บรรจุสารทำความเย็นในสภาพของแกส

Posted on : 27-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

การเติมสารทำความเย็นในสภาพของแก๊สด้วยถังบรรจุขนาดเล็ก (ระบบทำความเย็นทำงาน)
ให้อ่านคำแนะนำและข้อควรระมัดระวังก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการ วิธีการและลักษณะการบรรจุคล้ายกัน แต่แตกต่างกันที่ลักษณะการวางถังบรรจุสารทำความเย็นหงายหรือควํ่า วิธีการบรรจุสารทำความเย็น ในลักษณะหงายหรือตั้งกระป๋อง เป็นวิธีการบรรจุสารทำความเย็นในลักษณะเป็นแก๊สการบรรจุสารทำความเย็นในลักษณะควํ่าเป็นวิธีการบรรจุสารทำความเย็นในลักษณะเป็นของเหลว การเตรียมงาน การปฏิบัติอื่นๆ เหมือนกันทุกประการ
วิธีการบรรจุสารทำความเย็นในสภาพของแกส
1. ติดเครื่องยนต์ความเร็ว 1250 รอบ/นาที โดยการตั้งสกรูปรับความเร็วที่คาร์บูเรเตอร์
2. ต่อชุดแมนิโฟลด์เกจเข้ากับคอมเพรสเซอร์ ต้องแน่ใจว่าลิ้นทั้ง 2 ของแมนิโฟลด์เกจปิดสนิท
3. เปิดสวิชควบคุมความเร็วพัดลมและสวิชควบคุมอุณหภูมิให้เย็นจัดสุด
4. เปิดลิ้นด้านความดันต่ำที่แมนิโฟลด์เกจเพื่อให้ไอของสารทำความเย็นเข้าสู่ระบบ
5. เมื่อความดันด้านความดันต่ำลดลงต่ำกว่า 40 p.s.i.g. อาจคว่ำกระป๋องบรรจุลงเพื่อให้สารทำความเย็นให้ไหลเข้าสู่ระบบเร็วขึ้น

6. การเติมสารทำความเย็นควรระวังสารทำความเย็นหมดถัง ถ้าหากสารทำความเย็นหมดถังให้เปลี่ยนถังใหม่ การเติมสารทำความเย็นให้เติมตามปริมาณที่ทางโรงงานผู้ผลิตกำหนดมา
7. ถ้าหากไม่ทราบปริมาณที่ต้องเติมว่ากี่ออนซ์ ให้เติมสารทำความเย็นจนเต็ม โดยดูจากตาแก้วทีรีซีฟเวอร์ ถ้าตาแก้วใสไม่มีฟองแสดงว่ามีสารทำความเย็นเต็ม เมื่อเต็มแล้วให้เติมเข้าไปอีกประมาณ ¼  ปอนด์
การบริการหลังจากเติมสารทำความเย็น
1. ปิดเกจวัดความดันด้านความดันสูง
2. ถอดสายยางท่อกลางของชุดแมนิโฟลด์เกจออกจากกระป๋อง
3. หมุนคอมเพรสเซอร์ด้วยมือ 2-3 รอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารทำความเย็นในสภาพของเหลวเข้าไปอยู่ในคอมเพรสเซอร์
4. ติดเครื่องยนต์ตั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์อยู่ในขั้นเดินเร็ว
5. ทดสอบการทำงานของระบบว่ามีความเย็นเพียงพอหรือไม่
6. ถ้าระบบทำงานเรียบร้อยให้ถอดชุดแมนิโฟลด์เกจออก และใส่ฝาครอบลิ้นเซอร์วิสให้เรียบร้อย

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.


Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25a7%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2582%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b7%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599-%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b0%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2598%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25b2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25aa%25e0%25b9%2588%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25b3%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2587%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2582%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25b1%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25b4%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b9%2584%25e0%25b8%25ad%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%25a2%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2599%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%2596%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents() [function.file-get-contents]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179

Warning: file_get_contents(http://urls.api.twitter.com/1/urls/count.json?url=http%3A%2F%2Fwww.auto2drive.com%2F%25e0%25b9%2581%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%2595%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b5%25e0%25b9%2588%2F) [function.file-get-contents]: failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /home/napin165/public_html/AUTO2DRIVE.COM/wp-content/plugins/most-shared-posts/msp-fetch.php on line 179