ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารทำความเย็น

Posted on : 22-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

สิ่งที่ควรระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย SPECIAL SAFTY PRECAUTION
มีสารทำความเย็นหลายชนิดที่ใช้ในระบบทำความเย็น แต่ในระบบทำความเย็นในรถยนต์ใช้ R – 12 เท่านั้น ส่วนเครื่องปรับอากาศตามอาคารใช้ R-22
จะกล่าวถึงอันตรายเกียรกับสารทำความเย็น R-12 และ R- 22 สารทำความเย็นทั้งสองประเภทนี้ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น เมื่อเกิดรอยรั่วขึ้นไม่อาจตรววนับได้ง่ายนัก อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับสารทำความเย็น R- 12 และ R- 22 อยู่บางประการ ข้อควรระวังอย่างยิ่ง ถ้าสารทำความเย็นเข้าตาให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ห้ามขยี้ตา
2. ล้างตาด้วยน้ำสะอาด
3. หยอดตาด้วยยาหยอดตาแก้ตาอักเสบ
4. ปิดตาป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาด้วยผ้าพันแผลที่สะอาด
5. นำส่งโรงพยาบาลทันที เพื่อให้แพทย์เยียวยาต่อไป
6. อย่าพยายามรักษาตาด้วยตนเองเพราะตาอาจบอดได้
ถ้า-R 12 โดนผิวหนังที่ใดก็ตาม จะทำให้ผิวหนังเป็นรอยด่าง ถ้า R- 12 โดนผิวหนังให้ใช้น้ำเย็นเช็ดออกทันทีแล้วทาด้วยยาแก้ผิวหนังอักเสบ

ถ้า R- 12 ถูกเปลวไฟหรือโลหะที่ร้อนจะก่อตัวเกิดฟอสจีนแก๊ส Phosgenegas ขึ้น เมื่อสูดแก๊สนี้เข้าไปแม้ชั่วระยะเวลาอันสั้นก็จะทำให้เกิดเยื่อจมูกอักเสบ เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจและปอด
การทำงานเกี่ยวข้องกับ R- 12 หรือสารทำความเย็นอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน จงทำตามกฎต่อไปนี้
1. เหนืออุณหภูมิ 130°  ฟ สารทำความเย็นที่เป็นของเหลวจะง่ายต่อการบรรจุใส่ภาชนะเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นมากๆ ความกดดันจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสัมพันธ์กันกับอุณหภูมิ เพื่อหลีกเลี่ยงต่อการเสี่ยงอันตราย ไม่ควรให้ขวดที่บรรจุสารทำความเย็นได้รับความร้อนสูงเกินกว่า 125° ฟ
2. ไม่ควรให้มีเปลวไฟใกล้สารทำความเย็นหรือที่เก็บถัง อย่าให้มีความต้านทานในวงจรไฟใกล้สารทำความเย็น
3. อย่าหยิบถังสารทำความเย็นไปใช้ผิดหรือเก็บถังสารทำความเย็นผิดที่ การเก็บถังสารทำความเย็นควรเก็บไว้ในแนวตั้งเสมอ การปิดเปิดถังสารทำความเย็นควรใช้ประแจเปิดปิดลิ้นที่หัวขวดเพื่อป้องกันการเสียหาย
4. อย่าทำงานเกี่ยวข้องกับสารทำความเย็นโดยที่ไม่มีการป้องกันลูกตา
5. อย่าให้ที่เก็บถังสารทำความเย็นได้รับความร้อนจนเกินควร
6. ไม่ควรเปิดถังสารทำความเย็นในที่ๆ ไม่มีอากาศถ่ายเท
7. เมื่อต้องการไล่สารออกจากระบบ ค่อยๆ ปล่อยสารออก
8. ห้ามเติมสารทำความเย็นอย่างอื่นลงไปในระบบนอกจากน้ำมันหล่อลื่นเท่านั้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.