สีพ่นอีนาเมล

Posted on : 21-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

สีพ่นอีนาเมล

(spraying Enamel)
สีอีนาเมล (Eenamel)
เคล็ดลับในการพ่นสีอีนาเมล ให้พ่นเฉพาะบางส่วนที่ต้องการหรือพ่นทั้งคัน โดยพ่นประมาณ 2-3 ชั้นเท่านั้นก็เป็นอันเสร็จ สิ้นสุดของการพ่น เมื่อสีแห้งแล้วจะให้ความทนทานและความเงางามสูง สีที่ปรากฎชัดเจนและไม่ต้องขัดเงาให้เสียเวลา และงานพ่นสีอีนาเมลจะสมบูรณ์ ได้ต้องปฏิบัติดังนี้
1. อัตราส่วนผสมถูกต้อง
1. ความดันของอากาศอัด
1. จำนวนสีที่เหมาะสม
1. การเลือกรีดิวเซอร์
1. ปืนพ่นสี
1. ช่วงพักระหว่างชั้นสี
สีพ่นอีนาเมล จะรวมถึงสี แอลคิด, อะคริลิค, และโบรียูเรเทน หรือ ยูเรเทน ซึ่ง จะต้องปฏิบัติตามหัวข้อดังกล่าว

1. อัตราส่วนผสมระหว่างอีนาเมลกับรีดิวเซอร์ประมาณ 33-1/3% หมายความว่าใช้ รีดิวเซอร์ 1 คว๊อท (quart) ต่อสีอีนาเมล 3 คว๊อท หรือ 11 ออนย์ (ounces) ของรีดิวเซอร์ ต่อ 1 คว๊อท ของสีอีนาเมล อัตราส่วนผสม 33-1/3% เป็นส่วนผสมที่ถูกต้องที่สุด ซึ่งจะทำให้ การพ่นสีได้หนาและการระเหยของรีดิวเซอร์ และสีทำปฏิกิริยากับอ๊อกซิเจนได้ดีที่สุด อีนาเมลบางชนิดสามารถลดจำนวนของรีดิวเซอร์ได้ 15-20% ซึ่งจะให้พิมพ์สีได้หนาเช่นเดียวกับ 33-1/3%
1. ความดันของอากาศอัด ที่ใช้ในการพ่นสีอีนาเมลจะต้องปรับความดันให้ถูกต้อง ซึ่งจะใช้ประมาณ 55-60 ปอนด์ จะทำให้การแตกตัวของสีถูกต้องทำให้การไหลของสีที่งานเรียบ สมํ่าเสมอ จะไม่ทำให้ผิวสีเสีย
1. จำนวนสีที่เหมาะสม ในการพ่นสีอีนาเมลทุกครั้งระยะห่างระหว่างปืนพ่นสีกับงาน ต้องถูกต้อง ถ้าระยะห่างของปืนพ่นสีชิดกับงานเกินไปขณะพ่นสี จะทำให้การกระจายของสีไม่ดี สีมีความเข้มมากเนื้อสีมากอาจทำให้สีย้อยได้ แต่ถ้าถือปืนพ่นสีห่างจากชิ้นงานมากเกินไปจะทำให้ฝอยสีแห้งจำนวนเนื้อสีจะบาง
1. เลือกรีดิวเซอร์ให้เหมาะสมกับสีนั้นๆ รวมทั้งการระเหยของรีดิวเซอร์ สภาวะอากาศ, ความชื้น ซึ่งมีรีดิวเซอร์อยู่ 2 ชนิด ให้เลือกใช้กับสี
ก. รีดิวเซอร์ใช้กับสภาวะอากาศปกติ (All Weather Reducer Flo-Dry)
ข. รีดิวเซอร์ที่ใช้กับอากาศเย็น (Cold Shop Reducer Dte 101)
ก. รีดิวเซอร์ใช้กับสภาวะอากาศปกติ เป็นการรวมตัวทำละลายเข้าด้วยกัน ทำให้การระเหยของรีดิวเซอร์เป็นไปอย่างรวดเร็ว ช่วยให้สีที่พ่นจับตัวกันแน่นไม่ทำให้สีไหลย้อย ซึ่งทำให้สีแห้งสนิท สีราบเรียบเกิดความเงางาม ดังนั้นรีดิวเซอร์นี้จึงเหมาะสำหรับการผสมกับสี อีนาเมล ถ้าอุณหภูมิของอากาศปกติ
ข. รีดิวเซอร์ที่ใช้กับอากาศเย็น จะทำให้สีที่พ่นไปจับตัวกันอย่างรวดเร็ว ซึ่งรีดิวเซอร์แบบนี้เหมาะที่จะนำมาผสมกับสีอีนาเมลกับสภาวะอากาศที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 70°F แต่ถ้า อุณหภูมิเกิน 70°F ต้องระมัดระวังในการพ่นเพราะจะทำให้สีที่พ่นไปแห้งเร็วเกินไป ควรรักษา ผิวงานไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินไป
สำหรับสภาวะอากาศร้อน ควรใช้หัวรีดิวเซอร์ (Retarder) (Dte 447) เติมลงไปกับสีเพื่อที่จะให้สีมีความสวยงาม เมื่ออุณหภูมิสูงนั้นรีดิวเซอร์อื่นๆ เมื่อพ่นแล้วแห้ง หรีอพ่นแล้วเกิวผิวส้ม (orang peel) หัวรีดิวเซอร์จะช่วยได้
1. ปืนพ่นสี ปืนพ่นสีที่จะใช้พ่นสีอีนาเมลจะต้องปรับขนาดรูปร่างของสี และปรับปริมาณของสีให้ถูกต้อง และระยะห่างที่ใช้พ่นถูกต้องด้วย
1. ช่วงพักระหว่างชั้นสี สำหรับสีอีนาเมล จะพ่นไปประมาณ 2 ชั้นเท่านั้น โดยชั้นที่ 1 ให้พ่นสีปานกลาง (Medium Coat) และพักช่วงชั้นที่ 1 ประมาณ 10-30 นาที จึงทำการพ่นสีชั้นที่ 2 เป็นแบบเปียก ถ้าต้องการให้สีแห้งเร็วขึ้น ต้องใช้ความร้อนในอบที่ 180 °F สีจะแห้งสนิทภายในเวลาประมาณ 30 นาที

ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.