สีและคุณลักษณะทั่วไปของวัสดุในการทำสี

Posted on : 19-11-2013 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

สี

 (General Characteristics of Painting Materials)
สี (Painting) คคือ วัสดุสิ้นเปลืองมีคุณภาพและคุณสมบัติต่างๆ หลายประการ ตามจุดประสงค์ในการตบแต่งงานขั้นสุดท้าย โดยทำให้โลหะหรือชิ้นงานมีความสวยงาม และทนทาน สีที่ใช้กับงานโลหะมีมากมายหลายชนิด ซึ่งสุดแล้วแต่ความประสงค์และชนิดของงาน ซึ่งมีสีแลคเกอร์ (Lacques) สีอีนาเมล (Enamels) ยากันซึม (sealers) สีพื้นชนิดใส (Primer) สีพื้นอย่างข้น (Primer Surfacer) สีทับหน้า (Top Coat) สีโป้วแห้งเร็ว (Putty)
สีที่บรรจุในกระป๋องมีส่วนประกอบดังนี้
1. เนื้อสี (pigment)
2. กาว (Binder)
3. ทินเนอร์ (Thinner)

1. เนื้อสี (pigment) เนื้อสีมีลักษณะเป็นผงละเอียดมีคุณสมบัติให้สี ทำให้มองเห็นเป็นสีต่างๆ ตามต้องการ มีอำนาจในการที่ปิดบังและปกคลุมพื้นผิวเบื้องล่าง (Hiding Power) ที่อยู่ใต้สีและมีความสามารถในการทนทาน (Durability) แก่สีที่พ่นลงไป เนื้อสีเป็นผงละเอียด ถ้าจะเปรียบเทียบก็จะคล้ายกับแป้งที่ใช้ทำครัว หรือคล้ายกับแป้งฝุ่นโรยตัวเด็ก แต่มีสีที่แตกต่างกัน สำหรับเนื้อสีที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น สีทับหน้า ( Top Coats or Color Coat) จะให้สีและความทนทานเท่านั้น (มีเนื้อสีน้อย) และสีพื้น (under Coat) มีคุณสมบัติเฉพาะตัว คือ ช่วยเติมรอยขูดข่วนต่างๆ ที่เกิดจากกระดาษทราย และเนื้อสีจะขัดได้ง่ายโดยมีเนื้อสีมาก
2. กาว (Binder) หรือบางครั้งก็แรียก Frxed Vehicle กาวที่ใช้ผสมในสีมีมากมายหลายชนิด ซึ่งกาวมีคุณสมบัติในการจับตัวกับสีและเกาะตัวกับงานโลหะที่ต้องการพ่นสีได้ดี กาวมีลักษณะเป็นของเหลวใสคล้ายกับน้ำ และกาวที่ใช้ในงานสีมีสีต่างๆ กัน ตั้งแต่ของเหลวใส จนถึงสีเหลืองแก่เป็นยางเหนียว กาวที่ใช้มีความข้นน้อยๆ จนถึงชนิดที่มีความข้นคล้ายน้ำผึ้ง ถ้าปราศจากเนื้อสีเมื่อกาวแห้งจะมีลักษณะเป็นของแข็งโปร่งเเสง และให้ความมันแวววาวถ้าอยู่ในสี มันก็จะเพิ่มความมันให้แก่เนื้อสี
3. ทินเนอร์ หรือตัวทำละลาย (Thinner or Solvent)
ทินเนอร หรือตัวทำละลาย เป็นสารละลายใสๆ ช่วยให้เนื้อสี และกาวผสมกันได้ดี เป็นตัวทำให้เนื้อสีและกาวเจือจางเป็นของเหลว จึงสามารถทำการพ่นสีหรือทาได้ด้วยแปรง หากผสมทินเนอร์ได้ถูกต้องตามอัตราส่วนผสมแล้ว เมื่อพ่นสีเสร็จทินเนอร์จะระเหยกลายเป็นไอทิ้ง เนื้อสีและกาวเกาะแข็งตัวกับชิ้นงาน กลายเป็นชิ้นสีที่แห้ง ตัวทำละลายที่ใช้ผสมสีแลกเกอร์เรียก ทินเนอร์ (Thinner) ตัวทำละลายที่ใช้ผสมสีอีนาเมล (Enamel) คือรีดิวเชอร์หรือน้ำมันสน
ตัวทำละลาย ถ้ามองดูแล้วทุกชนิดจะมีคุณสมบัติทางฟิสิกส์คล้ายๆ กัน แต่จริงๆ แล้วตัวทำละลายแต่ละตัวจะมีความแตกต่างกันมากในคุณสมบัติการทำงาน และความสัมพันธ์กับความทนทานของสีด้วย
ข้อควรจำ
จงจำไว้ว่า เนื้อสี กาว และทินเนอร์ ที่ใช้มีมากมาย และสีต่างๆ มีคุณสมบัติทางเคมีที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากการคนคว้าในอุตสาหกรรมสี ดังนั้นคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ปริมาณ และคุณภาพขององค์ประกอบทั้ง 3 (เนื้อสี, กาว, ทินเนอร์,) ถ้าเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้การใช้งาน ความทนทาน และการใช้สี เปลี่ยนไปจึงควรทำตามคำแนะนำข้างกระป๋องสี

ที่มา:อร่าม  เริงฤทธิ์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.