ส่วนประกอบของเครื่องยนต์

Posted on : 25-10-2012 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

เครื่องยนต์

1.  เสื้อสูบ (Cylinder block) ทำหน้าที่ห่อหุ้มกระบอกสูบ และระบายความร้อน

2.  ฝาสูบ  ทำหน้าที่ปิดส่วนบนของกระบอกสูบและประกอบด้วยห้องเผาไหม้ ตั้งอยู่ที่ส่วนบนของกระบอกสูบ

3.  กระบอกสูบ อยู่ภายในเสื้อสูบ ทำหน้าที่เป็นทางเดินของลูกสูบ ซึ่งประกอบด้วยแหวน

4.  ลูกสูบ(Piston)อยู่ในกระบอกสูบ ประกอบด้วย

-แหวนลูกสูบ (Piston ring)

-แหวนน้ำมันลูกสูบ (Oil ring)

ทำหน้าที่ดูดอัดแกสไอดี แกสไอเสีย และส่งกำลังงานไปยังก้านสูบ

5.  ก้านลูกสูบ (Conecting rod) ต่อตรงไปจากลูกสูบทำหน้าที่รับกำลังดันจากลูกสูบ

6.  ข้อเหวี่ยง (Crank) ต่อกับก้านลูกสูบทำหน้าที่รับแรงดันจากก้านลูกสูบ ซึ่งเป็นแรงตรงเปลี่ยนให้เป็นแรงหมุน

7.  เพลาข้อเหวี่ยง (Crank Shaft) ต่อกับข้อเหวี่ยงทำหน้าที่หมุนเป็นวงกลม

8.  ล้อช่วยแรง (Fly wheel) ต่อติดกับเพลาข้อเหวี่ยงทำหน้าที่เก็บแรงหมุนจากข้อเหวี่ยงหมุนให้มีกำลังเพื่อการส่งกำลังงานออกไปใช้

9.  แบริ่ง  มีอยู่ตามส่วนที่เคลื่อนไหว เช่นที่เพลาข้อเหวี่ยงเรียกว่า แบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง (Main bearing) อยู่ที่ก้านสูบเรียกว่า แบริ่งก้านสูบ(Conecting rod bearing) ทำหน้าที่รองรับน้ำหนัก ที่ส่งมาจากแรงระเบิดของเครื่องยนต์

10.  ลิ้น (Vaive) มีอยู่สองอย่างด้วยกัน คือลิ้นไอดี (Inlet valve) ลิ้นไอเสีย (Exhaust valve) อยู่ห้องเผาไหม้ทำหน้าที่ลิ้นไอดี เปิดให้ไอดีเข้าในกระบอกสูบในจังหวะดูดแล้วปิด ลิ้นไอเสียทำหน้าที่เปิดให้ไอเสียออกในจังหวะคายแล้วปิด

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.