หน่วยรวมวงจรรถยนต์

Posted on : 09-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

หน่วยรวมวงจร (integrated circuits) หรือที่เรานิยมเรียกกันว่าตัวไอซีคืออุปกรณ์ที่รวมชิ้นส่วนต่างๆ ของวงจรไฟฟ้าเข้าด้วยกันไว้ในแผ่นซิลิคอนขนาดไม่กี่มิลลิเมตร และบรรจุไว้ในตัวถังเซรามิกหรือ พลาสติกดังรูปที่ 1.36


รูปที่ 1.36 ภาพตัดแสดงหน่วยวงจรรวม
ข้อดีหรือประโยชน์ของไอซีก็คือ

1. สามารถบรรจุชิ้นส่วนจำนวนมากเข้าไปไว้ในแผ่นซิลิคอนเพียงแผ่นเดียวเล็กๆ ได้ ทำให้สามารถลดจุดเชื่อมต่อลงได้มาก และสามารถย่อขนาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลงได้มาก
2. ลดชิ้นส่วนที่จะต้องนำมาต่อเพิ่มเติมลงได้มาก
3. มีขนาดเล็กและนํ้าหนักเบา
4. ต้นทุนการผลิตตํ่า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.