หน้าที่แหวนลูกสูบในเครื่องยนต์

Posted on : 31-10-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

แหวนลูกสูบทำหน้าที่เป็นซีลระหว่างผนังกระบอกสูบกับลูกสูบ ลูกสูบไม่สามารถสอดเข้าพอดีกับกระบอกสูบเพื่อซีลตัวเองได้ดี เพราะว่าต้องมีระยะช่องว่างเล็กน้อยระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกสูบติดตายในกระบอกสูบ

ถ้าไม่มีแหวนลูกสูบ ไอดีที่ถูกอัดและแก๊สเผาไหม้จะรั่วไหลผ่านช่องว่างระหว่างลูกสูบ กับผนังกระบอกสูบ สิ่งนี้จะทำให้กำลังเครื่องยนต์บางส่วนสูญเสียไป

แหวนลูกสูบนอกจากทำหน้าที่เป็นซีลระหว่างลูกสูบกับผนังกระบอกสูบแล้ว ยังทำหน้าที่กวาดนํ้ามันหล่อลื่นออกจากผนังกระบอกสูบ ในขณะที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะกำลังและจังหวะดูด สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้นํ้ามันหล่อลื่นไหลเข้าห้องเผาไหม้มากเกินไป เมื่อนํ้ามันหล่อลื่นเผาไหม้ ในห้องเผาไหม้ จะเหลือเป็นกากคาร์บอนซึ่งทำให้หัวเทียนบอด เคลือบบนวาล์ว และทำให้แหวนตาย

หน้าที่อีกประการหนึ่งของแหวนลูกสูบคือ ช่วยระบายความร้อนออกจากลูกสูบ โดยถ่ายเทความร้อนจากลูกสูบไปยังผนังกระบอกสูบ ความร้อนจากผนังกระบอกสูบถ่ายเทต่อไป ยังนํ้าหล่อเย็นซึ่งไหลเวียนในโพรงนํ้า ทำให้ลูกสูบมีอุณหภูมิไม่สูงเกินไปที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

แหวนลูกสูบมี 2 ชนิด ได้แก่ แหวนอัดและแหวนนํ้ามัน โดยทั่วไปเครื่องยนต์มีแหวนลูกสูบ 3 อัน สองอันบนเป็นแหวนอัด ส่วนอันล่างสุดเป็นแหวนนํ้ามัน แหวนอัดทำหน้าที่เป็นซีลป้องกันการรั่วไหลของความดันในห้องเผาไหม้ ส่วนแหวนนํ้ามันทำหน้าที่กวาดนํ้ามันหล่อลื่น ส่วนเกินบนผนังกระบอกสูบให้ไหลกลับลงสู่อ่างนํ้ามัน และเหลือเพียงเล็กน้อยเพื่อหล่อลื่นลูกสูบ และแหวนลูกสูบ

แหวนลูกสูบ

รูปที่ 5.10 จะแสดงชุดของแหวนลูกสูบ ซึ่งประกอบด้วยแหวนอัด 2 อันและแหวนนํ้ามัน 1 อัน และรูปที่ 5.11 จะแสดงชุดของแหวนลูกสูบ ซึ่งประกอบด้วยแหวนอัด 2 อันและชุดแหวน น้ำมัน 1 ชุด แหวนลูกสูบมีจุดแยกหนึ่งแห่งเพื่อให้สามารถขยายตัวและสวมเข้าในร่องแหวนบน ลูกสูบได้ รอยต่อของแหวนลูกสูบมักเป็นรอยต่อแบบต่อชน สำหรับแหวนลูกสูบของเครื่องยนต์งานหนัก รอยต่ออาจเอียงหรือเหลื่อมกันก็ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5.12

เมื่อประกอบแหวนลูกสูบเข้ากับลูกสูบ และสวมลูกสูบเข้าในกระบอกสูบ แหวนลูกสูบจะถูกกดจนกระทั่งปลายแหวนลูกสูบเกือบชนกัน ระยะห่างระหว่างปลายแหวนลูกสูบเรียกว่า ระยะปากแหวน (ring-end gap) เมื่อเครื่องยนต์ทำงานจนถึงอุณหภูมิทำงานของเครื่องยนต์ แหวนลูกสูบ จะขยายตัวจนกระทั่งปลายแหวนเข้าชนกันพอดี

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.