หม้อกรองอากาศ

Posted on : 08-11-2012 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

      เครื่องยนต์สันดาปภายในทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์ก๊าซโซลีนก็ตาม จำเป็นจะต้องใช้อ๊อกซิเจนเข้าไปผสมกับเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิดการสันดาปภายในกระบอกสูบของเครื่องยนต์ อ๊อกซิเจนที่ใช้ในการสันดาปนี้ได้มาจากอากาศในบรรยากาสทั่วๆ ไป  ซึ่งไม่ต้องซื้อหา แต่อากาศในบรรยากาศนี้จะมีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกปนอยู่เป็นจำนวนมาก  เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกถูกดูดเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์และภายในกระบอกสูบ  จึงต้อมีหม้อกรองอากาศที่ท่อทางตอนที่อากาสจะถูกดูดผ่านเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์หรือเครื่องยนต์เสียก่อน

ในรถยนต์สมัยใหม่นี้ หม้อกรองอากาศเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่ติดตั้งกับท่ออากาศก่อนเข้าคาร์บูเรเตอร์ เพื่อทำหน้าที่กรองเอาฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกในอากาศไว้ ทำให้อากาศที่ผ่านเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์ปราศจากฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก

ตามปกติเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ต้องการอากาศเพื่อใช้ในการสันดาปภายในกระบอกสูบประมาณนาทีละ 100-200 ลูกบาศก์ฟุต ดังนั้นหม้อกรองอากาสจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสกัดกั้นฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่ปนมากับอากาศไว้ที่ไส้หม้อกรอง ไม่ให้ผ่านเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์หรือภายในกระบอกสูบ เมื่อใช้ไปนานๆ ที่ไส้หม้อกรองจะมีฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกอัดติดอยู่เป็นจำนวนมากมาย ทำให้อากาศไม่สามารถผ่านเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์ได้โดยสะดวก จึงต้องทำการเปลี่ยนไส้หม้อกรองหรือนำไส้หม้อกรองมาทำความสะอาดเสียใหม่  เพื่อให้อากาสสามารถผ่านไส้หม้อกรองเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์ได้สะดวกเหมือนเดิม ปกติเราจะต้องถอดไส้หม้อกรองมาทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่เมื่อใช้รถยนต์เป็นระยะทางทุก ๆ 12,000 ไมล์ หรือประมาณ 16,000 กิโลเมตร

นอกจากนี้หม้อกรองอากาศยังช่วยลดเสียงดังที่เกิดจากการที่เครื่องยนต์ดูดอากาสเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์อีกด้วย  โดยไส้หม้อกรองจะไปทำหน้าที่เป็นผนังกั้นเสียงของลมที่ดูดเข้าไปทางท่อคาร์บูเรเตอร์ การออกแบบหม้อกรองอากาศเข้าคาร์บูเรเตอร์ ก็มีผลต่อการลดเสียงที่เกิดจากอากาศถูกดูดเข้าคาร์บูเรเตอร์ด้วยเหมือนกัน

รถส่วนมากจะมีท่อต่อจากหม้อกรองอากาศเข้ากับฝาครอบวาล์ว ทำหน้าที่นำอากาศดีจากหม้อกรองไประบายภายในห้องเครื่อง แล้วจึงออกทางท่ออีกด้านหนึ่งที่ต่อเข้าไปกับคาร์บูเรเตอร์หรือทางเดินอากาศดีขาเข้า (inlet manifold)

หม้อกรองอากาศเป็นจำนวนมาก ออกแบบมาให้สามารถปรับแต่งให้ใช้ได้ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว ในฤดูหนาวอากาศในบรรยากาศจะเย็นกว่าปกติ ดังนั้นท่อดูดอากาศเข้าหม้อกรองจะแกว่งไปรอบๆ เพื่อดูดอากาสบางส่วนจากท่อไอเสีย ซึ่งร้อนมาทำให้อากาศก่อนเข้าหม้อกรองอุ่นขึ้น เป็นผลทำให้เครื่องยนต์ที่ติดยากในฤดูหนาวสามารถติดได้ง่ายขึ้น  นอกจากนี้ยังป้องกันไม่ให้มีเกล็ดน้ำแข็งเกาะที่คาร์บูเรเตอร์อีกด้วย แต่การทำเช่นนี้ก็มีผลเสียด้วยเหมือนกัน กล่าวคือความหนาแน่นของอากาศลดลง และมีไอเสียปนอยู่กับไอดีเข้าไปสันดาปในกระบอกสูบอีกครั้ง ทำให้กำลังของเครื่องยนต์ตกลงเล็กน้อย

นอกจากนี้ยังมีระบบกรองอากาศชนิดพิเศษที่มีราคาแรงใช้กับรถยนต์ที่ผลิตมาจากอเมริกาหรือกลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป (ระบบนี้ไม่จำเป็นสำหรับเมืองไทย) ระบบกรองอากาศแบบนี้  จะมีตัวควบคุมอุณหภูมิของอากาศติดรวมเข้ากับหม้อกรองอากาศ เพื่อทำให้อากาสเข้าคาร์บูเรเตอร์มีอุณหภูมิคงที่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นฤดูหนาวหรือฤดูร้อนก็ตาม

หม้อกรองอากาศมีมากมายหลายชนิดแตกต่างกันไปตามขนาดและรูปร่าง ไส้หม้อกรองอากาสชนิดทำด้วยกระดาษนิยมใช้มากกว่าชนิดทำด้วยโลหะหรือชนิดอ่างน้ำมันเนื่องจากสามารถถอดทำความสะอาดและเปลี่ยนได้ง่าย

หม้อกรองอากาศนับว่ามีส่วนสำคัญมากต่อการยืดอายุของเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากอากาศเข้าไปทำความเสียหายต่อเครื่องยนต์ เปรียบเสมือนจมูกของคนเราที่มีขนจมูกและน้ำมูกคอยดักจับฝุ่นละอองและเขื้อโรคในอากาสไม่ให้ผ่านเข้าไปหลอดลมและปอด

รูปที่ 1 หม้อกรองอากาศชนิดไส้หม้อกรองทำด้วยกระดาษ หม้อกรองอากาศชนิดใช้กันอยู่มีมากมายหลายชนิดแตกต่างกันไปตามรูปร่างและขนาด ซึ่งถูกกำหนดให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แต่ละแบบ หม้อกรองอากาศชนิดไส้หม้อกรองทำด้วยกระดาษ เป็นแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วๆ ไป เนื่องจากหม้อกรองอากาศชนิดนี้มีข้อดีกว่าหม้อกรองอากาศชนิดอ่างน้ำมันเครื่องหลายๆ ประการ เช่น มีน้ำหนักเบากว่าและกระทัดรัดกว่าด้วย ไส้หม้อกรองทำด้วยกระดาษนี้ยังมีราคาถูกด้วย สามารถถอดออกทำความสะอาดหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยสะดวกมาก

รูปที่ 2 หม้อกรองอากาศชนิดอ่างน้ำมันเครื่อง หม้อกรองอากาศชนิดนี้นิยมใช้มากตามแถบภูมิประเภทที่มีฝุ่นละอองมาก เนื่องจากสามารถสกัดกั้นสิ่งสกปรกที่ปนอยู่ในอากาศจำนวนมากได้ดีกว่า อากาสจะผ่านเข้าหม้อกรองทางท่ออากาศเข้า แล้วผ่านไปเหนืออ่างน้ำมัน ฝุ่นละอองในอากาสจะถูกไอน้ำมันจับตัวรวมกันเป็นกลุ่มก้อน แล้วผ่านไปติดไส้หม้อกรองที่ทำด้วยฝอยโลหะก่อนที่ผ่านเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์ ซึ่งสามารถแน่ใจได้ว่าอากาศถูกกรองมาอย่างดีแล้วก่อนผ่านเข้าไปในสันดาปในกระบอกสูบต่อไป

หม้อกรองอากาศชนิดไส้หม้อกรองทำด้วยโลหะ หม้อกรองอากาศชนิดนี้ทำด้วยฝอยโลหะมาอัดรวมกันเป็นก้อนและอาบไว้ด้วยน้ำมันเมื่ออากาศผ่านเข้ามาทางท่ออากาศเข้าผ่านไส้กรองอากาศไปยังทางอากาศออกไปยังคาร์บูเรเตอร์ทางตอนล่าง ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจะถูกกรองติดอยู่ที่ไส้หม้อกรองจนหมด

ไส้หม้อกรองทำด้วยกระดาษ ท่ออากาศเข้า ไส้หม้อกรองทำด้วยกระดาษ ซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้ ท่ออากาศออกไปยังคาร์บูเรเตอร์

ที่มา:นนทศักดิ์  ศิริโภค

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.