หม้อลมเบรค

Posted on : 09-11-2012 | By : Author | In : การดูแลรักษารถ

ถ้าท่านสังเกตรถรุ่นใหม่ๆ ที่นำออกมาขายตามท้องตลาดในปัจจุบันจะเห็นว่า ในระบบเบรคส่วนมากแล้วมักจะมีหม้อลมช่วยในการเบรค จนทำให้ดูคล้ายว่าเป็นแฟชั่นทีเดียว  ระบบเบรคโดยมีหม้อลม จะช่วยทำให้ผู้ขับออกแรงเหยียบเบรคน้อยกว่าระบบเบรคที่ไม่มีหม้อลม เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการใช้ผลต่างของความดันภายในหม้อลมเป็นตัวเพิ่มแรง ทีนี้เราจะลองมาดูกันว่าหม้อลมนั้นทำงานกันได้อย่างไร

รถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ โดยทั่วไปจะใช้ระบบเบรคแบบไฮดรอลิค(hydraulic) ซึ่งประกอบด้วยแม่ปั๊มเบรค(master cylinder) มีลูกสูบ บรรจุน้ำมันเบรคอยู่ภายใน จากแม่ปั๊มเบรคมีท่อน้ำมันเบรคต่อไปที่ลูกปั๊มเบรคที่ล้อทั้งสี่ เมื่อเวลาเราเหยียบเบรค แม่ปั๊มเบรคจะอัดดันน้ำมันเบรคไปที่ลูกปั๊มเบรคทำให้ลูกสูบที่ลูกปั๊มเบรคขยายออกไปผลักดันให้ผ้าเบรคไปเสียดสีกับดรัม(drum) หรือจาน (disc) ของเบรค

หม้อลมเป็นกลไกที่เราติดตั้งเข้ากับระบบเบรคไฮดรอลิก ดูรูปที่ 1 ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดใหญ่ ภายในมีลูกสูบหรือไดอะแฟรม(diaphragm) และมีท่อต่อกับเครื่องสูบอากาศ เพื่อดูดอากาศจากภายในทรงกระบอกให้มีความดันต่ำมากเกือบเป็นสูญญากาศ และที่ปลายหม้อลมจะมีลูกสูบอันเล็ก (slave piston)ดังรูปที่ 3,4,5 เมื่อเวลาเราเหยียบเบรค น้ำมันเบรคจากกระบอกสูบเบรคจะไปดันให้วาล์วควบคุมอากาศที่หม้อลมเปิดออก ทำให้อากาศจากภายนอก ซึ่งมีความดันเท่าบรรยากาศเข้าไปทางหัวลูกสูบหม้อลม  ส่วนอีกด้านหนึ่งจะถูกปิดไม่ให้อากาศจากภายนอกเข้าจึงยังคงเป็นบริเวณที่มีความดันอากาศต่ำมาก  ดังนั้นลูกสูบจะเคลื่อนไปดันลูกสูบเล็กที่ปลายหม้อลม ซึ่งทำหน้าที่อัดดันน้ำมันเบรคไปที่ลูกปั๊มเบรค

หม้อลมชนิดที่ใช้ในรถยนต์ จะใช้ท่อต่อจากหม้อลมไปที่ท่อไอดีของเครื่องยนต์แทนเครื่องดูดอากาศ ท่อไอดีของเครื่องยนต์ซึ่งมีความดันต่ำมากอยู่แล้ว จะเป้นตัวดูดอากาศจากภายในหม้อลมแทน

รถยนต์ที่ใช้หม้อลม ถึงแม้หม้อลมจะเกิดขัดข้อง เราก็ยังสามารถใช้เบรคได้เหมือนเดิม เพียงแต่เราต้องใช้แรงเหยียบเบรคเพิ่มขึ้นเท่านั้น

รูปที่ 4 1. ขณะเริ่มเหยียบเบรค  น้ำมันเบรคจากแม่ปั๊มเบรคจะถูกอัดเข้ามาในหม้อลมไปดันให้วาล์วควบคุมอากาศเปิดออก อากาศจากภายนอกจะเข้าไปทางหัวลูกสูบ ทำให้ความดันทางหัวลูกสูบสูงกว่าอีกด้านหนึ่ง ลูกสูบหม้อลมจะเริ่มเคลื่อนไปดันลูกสูบเล็กที่ปลายหม้อลม

2. วาล์วควบคุมอากาสขณะกำลังเริ่มเปิด

3. น้ำมันเบรคที่ถูกอัดจากแม่ปั๊มเบรคเข้าไปในหม้อลม

4. บริเวณที่มีความดันอากาศต่ำมาก

รูปที่ 5 1. ขณะเหยียบเบรคเต็มที่   อากาศจากภายนอกจะเข้าไปในหม้อลมทางหัวลูกสูบจนเต็มที่ ลูกสูบหม้อลมจะเลื่อนไปจนสุดดันให้ลูกสูลเล็กที่ปลายหม้อลม ไปอัดน้ำมันเบรคไปที่ลูกปั๊มเบรคเต็มที่

2. วาล์วควบคุมอากาศขณะเปิดเต็มที่

3. ลูกสูบเล็กที่ปลายหม้อลม ขณะกำลังอัดน้ำมันเบรคเต็มที่

4. สปริงลูกสูบหม้อลมขณะถูกกด

5. ความดันจากอากาศภายนอก จะดันลูกสูบหม้อลมให้เคลื่อนที่ไปดันลูกสูบเล็กที่ปลายหม้อลม

ที่มา:นนทศักดิ์  ศิริโภค

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.