การหยุดรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน

ในการขับขี่ตามปกติแล้ว ผู้ขับขี่ที่ดีจะไม่เบรกรถยนต์อย่างรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ฉุกเฉินก็อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น มีคนวิ่งตัดหน้ารถของคุณในขณะที่คุณกำลังขับขี่ คุณจะต้องทราบว่าจะหยุดรถยนต์อย่างรวดเร็วได้อย่างไรและอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณด้วย
การหยุดรถยนต์ในกรณีฉุกเฉิน จะเสี่ยงต่อการลื่นไถลไปบนถนน การหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการลื่นไถลเป็นสิ่งจำเป็น ถึงแม้ว่าคุณจะต้องหยุด รถยนต์อย่างรวดเร็วก็ตาม คุณก็ยังควรจะดำเนินตามกฏการเบรกอย่างเป็นขั้นตอน คือเพิ่มแรงเบรกให้มากขึ้นในขณะที่รถยนต์วิ่งช้าลง
ปฏิกิริยาการเริ่มเหยียบเบรกมีความสำคัญมากต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน คุณเริ่มเหยียบเบรกเร็วเท่าใด คุณก็สามารถหยุดรถยนต์อย่างทันเหตุการณ์มากเท่านั้น
ควรฝึกฝนการปฏิบัติต่อไปนี้ให้เกิดความคุ้นเคย
-มือทั้งสองข้างวางอยู่บนพวงมาลัย คุณจะสามารถควบคุมรถยนต์ได้ดีขึ้น
-หลีกเลี่ยงการเบรกอย่างรุนแรงซึ่งอาจทำให้ล้อหนึ่งล้อใดล็อกตายได้ เพราะการลื่นไถลจะทำให้ไม่สามารถควบคุมทิศทางได้
-ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ จนกว่ารถยนต์จะเริ่มหยุด สิ่งนี้จะช่วยให้การเบรกมั่นคงขึ้นและทรงตัวดีขึ้น
-ไม่ต้องใช้เบรกมือ เบรกมือส่วนมากทำงานเฉพาะที่ล้อหลัง การเพิ่ม แรงเบรกที่เบรกมือด้วย จะยิ่งทำให้ล้อลื่นไถลได้ง่ายขึ้นเนื่องจากล้อล็อกตาย
ถ้าคุณยังไม่ได้ออกตัวอีกครั้งหนึ่ง คือจอดรถยนต์อยู่กับที่หลังจากเบรกแล้วคุณควรใช้เบรกมือและโยกคันเกียร์ไปที่เกียร์ว่างคุณควรฝึกฝนการเบรกเพื่อให้ทราบปริมาณแรงเหยียบเบรกที่เหมาะสม แต่อย่าลืมว่าคุณจะต้องพิจารณาถึงสภาพถนนและสภาพภูมิอากาศด้วย
ถ้าถนนแห้ง คุณควรเหยียบเบรกด้วยแรงกดมากขึ้น แต่ถ้าถนนเปียก คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้แรงกดมากเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อกตาย ซึ่งจะนำไปสู่การลื่นไถล ดังนั้นคุณควรลดความเร็ว และทิ้งระยะห่างจากรถยนต์คันหน้ามากขึ้นในกรณีของถนนเปียก
หลักปฏิบัติในการเบรกอย่างฉุกเฉิน
มีดังนี้
-ไม่ต้องให้สัญญาณ มือทั้งสองข้างของคุณต้องอยู่บนพวงมาลัยเพื่อควบคุมทิศทางของรถยนต์

-ไม่ต้องถือกฎเรื่องมองกระจก คุณควรทราบอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างอยู่ด้านหลัง
-พยายามหยุดรถยนต์ให้รวดเร็วและปลอดภัยอย่างมากที่สุด โดยคุณสามารถควบคุมรถยนต์ของคุณได้
-มองโดยรอบก่อนออกตัวอีกครั้งหนึ่ง
เทคนิคการขับขี่แบบระวังภัย
ควรปฏิบัติดังนี้
-หลีกเลี่ยงมิให้เกิดกรณีฉุกเฉิน
-มองไปข้างหน้าให้ไกลมากๆ
-สังเกตการเล่นของเด็กเล็กริมถนน และประเมินว่ามีแนวโน้มอันตรายหรือไม่
-สังเกตเมื่อขับขี่ผ่านเขตโรงเรียนและชุมชน
-ระมัดระวังคนข้ามถนน
-ขับขี่ด้วยอัตราเร็วที่คุณสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยในระยะทางที่คุณสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ถ้าคุณมองเห็นไม่ชัดเจน ควรลดความเร็วลง
-ควรคาดการณ์ว่าอาจเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นด้วย
ที่มา:ธีรยุทธ  สุวรรณประทีป

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.