หลักการปรับอากาศเบื้องต้น

Posted on : 31-05-2013 | By : Author | In : ระบบต่าง ๆ ในรถยนต์

BASIC AIR CONDITIONING SYSTEM
เครื่องปรับสภาวะอากาศ (แบบติดหน้าต่างหรือฝาผนังห้อง)
เครื่องปรับภาวะอากาศหรือถ้าจะเรียกแบบชาวบ้านซึ่งเรียกว่าเครื่องปรับอากาศ ประกอบไปด้วยส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้
1. เฮอร์เมติคคอมเพรสเซอร์ Hermatic Compressor
2. คอนเด็นเซอร์ Condenser


ภาพที่ 1 ภาพภาคตัดแสดงวงจรและส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศชนิดติดหน้าต่าง (window Type)
3. อีแวปปอเรเตอร์หรือขดเย็น ซึ่งใช้ท่อแคปิลลาลี่เป็นตัวควบคุมสารทำความเย็น
4. พัดลม
ภาพภาคตัดรูปที่ 1 ภาพไดอะแกรมแสดงถึงสารทำความเย็นในสภาพของของเหลวความดันสูง ซ้ายมือแสดงถึงอากาศเย็นที่พัดผ่านและสารทำความเย็นสภาวะไอความดันต่ำ

จากภาพ 1 เราเริ่มไล่วงจรการทำงานในระบบการปรับอากาศโดยเริ่มต้นจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์สารทำความเย็นจะถูกปั๊มด้วยคอมเพรสซัอร์อัดสารทำความเย็นส่งผ่านไปยังคอนเด็นเซอร์ผ่านท่อคาปิลลารี่และผ่านต่อไปยังแผงอีแวปปอเรเตอร์ ขณะที่สารทำความเย็นเข้าไปในอีแวปปอเรเตอร์อยู่ในสถานะของเหลวกำลังดันต่ำซึ่งจะดูดเอาความร้อนจากภายในห้องผ่านขดอีแวปปอเรเตอร์เข้ามาและเดือดกลายเป็นไอ ทำให้ผิวหน้าด้านนอกท่ออีแวปปอเรเตอร์ เกิดความเย็นขึ้นอย่างรวดเร็วและที่ด้านหลังขดอีแวปปอเรเตอร์ มีพัดลมจะเป่าลมผ่านขดอีแวปปอเรเตอร์พัดพาเอาความเย็นเข้ามาภายในห้องดูภาพที่ 1 ประกอบ
เมื่อสารทำความเย็นผ่านขดอีแวปปอเรเตอร์ดูดเอาความร้อนเข้ามาจะเดือดกลายเป็นไอแต่เป็นไอที่มีความดันต่ำ
เมื่อสารทำความเย็นไหลผ่านขดอีแวปปอเรเตอร์ออกมาก็จะไหลกลับทางท่อทางกลับออกไปยังคอมเพรสเซอร์และปั๊มให้มีความดันสูงและส่งไประบายความร้อนที่คอนเดน¬เซอร์ต่อไปทำเช่นนี้ตราบเท่าที่เครื่องยังทำงานอยู่
การระบายความร้อนที่คอนเด็นเซอร์ใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนจากภาพที่1 จะเห็นได้ว่าในเครื่องปรับอากาศมีมอเตอร์พัดลมเพียงตัวเดียวแต่มีแกนพัดลมยื่นออกมาสองข้าง ข้างหนึ่งสำหรับเป่าอากาศผ่านอีแวปปอเรเตอร์เพื่อพัดลมเย็นเข้าไปภายในห้องส่วนปลายอีกด้านของมอเตอร์ติดพัดลมสำหรับเป่าอากาศเพื่อระบายความร้อนคอนเด็นเซอร์
สารทำความเย็นเมื่อออกจากคอมเพรสเซอร์มีสภาพเป็นไอร้อน เมื่อไหลเข้ามายังคอนเด็นเซอร์ และถูกระบายความร้อนออกไปจะเปลี่ยนสถานะจากไอความดันสูงเป็นของเหลว (โดยการกลั่นตัว เนื่องจากถูกระบายความร้อนออกไป)
การปรับเครื่องปรับอากาศให้เย็นมากหรือน้อยทำได้โดยปรับสวิชเทอร์โมสตัทซึ่งติดอยู่ที่แผงหน้าปัดที่ด้านหน้าเครื่อง
ด้านใต้ขดอีแวปปอเรเตอร์มีถาดรองรับน้ำ ซึ่งเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำที่ขดอีแวปปอเรเตอร์และระบายออกทิ้งทางด้านหลังเครื่องถาดรองรับน้ำ ผู้ผลิตบางบริษัทได้ให้น้ำไหลมาใต้แท่นยึดคอมเพรสเซอร์เพื่อพาความร้อนออกจากคอมเพรสเซอร์และคอนเด็น¬เซอร์อีกโสดหนึ่งด้วย
รูป 2 แสดงถึงระบบทำความเย็นเบื้องต้นแบบหนึ่ง อากาศจากภายในห้อง (Return air) ผสมกับอากาศบริสุทธิ์ภายนอก และถูกดูดผ่านกรองอากาศเข้าไปผ่านขดอีแวปปอเรเตอร์ ลักษณะเช่นนี้ความดันจะถูกดูดออกก่อนที่อากาศเย็นจะผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการทำความเย็น


ภาพที่ 2 แสดงการปรับสภาวะอากาศภายในห้องโดยการดูดความชื้นออกจากอากาศภายนอกและเข้ามาผสมกับความเย็นจากอีแวปปอเรเตอร์
กรณีที่อากาศผ่านออกจากอีแวปปอเรเตอร์จะมีความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ เราเรียกว่าอากาศสมบูรณ์ (Saturated air) เมื่ออากาศเย็นจากอีแวปปอเรเตอร์เข้าไปผสมกับอากาศภายในห้องจะทำให้อุ่นขึ้นทำให้ร่างกายมีความรู้สึกสบายขึ้น การที่อากาศเย็นกับอากาศภายในห้องผสมกันเป็นการลดความชื้นสัมพัทธ์ ทำให้ร่างกายมีความรู้สึกสบายขึ้น

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.