หลักการใช้เกียร์

Posted on : 18-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

ระบบเกียร์

1.  เมื่อรถทำงานหนักหรือขึ้นเนินหรือลงจากเนินควรใช้เกียร์ต่ำ

2.  ควรเปลี่ยนเกียร์ตามลำดับ เช่น เมื่อออกรถตอนแรกใช้เกียร์ 1 และต่อไปใช้เกียร์ 2-3-4-5 ตามลำดับและควรเปลี่ยนเกียร์เมื่อรถมีกำลังสูงพอกับเกียร์นั้นๆ

การเปลี่ยนเกียร์เพื่อออกรถ ชนิดมี 4 เกียร์ (รถยนต์)

1.  ใช้เกียร์ 1 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 0-10 ก.ม. ต่อ ช.ม.

2.  ใช้เกียร์ 2 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 10-25 ก.ม. ต่อ ช.ม.

3.  ใช้เกียร์ 3 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 25-50 ก.ม. ต่อ ช.ม.

4.  ใช้เกียร์ 4 ให้รถแล่นไปได้ประมาณ 50 ก.ม. ต่อ ช.ม. ขึ้นไป

3.  ควรกดใส่เกียร์ด้วยกำลังดันเบาๆ ถ้าหากใส่เกียร์ไม่เข้าจะมีเสียงดังแกรกๆ ก็ควรกดไว้เบาๆ สักครู่หนึ่งเกียร์ก็จะเข้าได้  แต่ถ้าเกียร์ยังไม่เข้าอีก ก็ควรผ่อนขาเหยียบคลัชขึ้นมาสักนิดหน่อย เกียร์จะเข้า แต่เมื่อเกียร์เข้าแล้วก็ควรเหยียบคลัชลงไปให้หมดอีกครั้งหนึ่ง

4.  พยายามกดใส่เกียร์ให้ตรงช่องที่กำหนดไว้สำหรับช่องที่จะเข้าเกียร์นั้น จะต้องมีรูปแบบตัว H เสมอไป (นอกจากโอโตเมติคเกียร์)

ข้อควรระวัง

1.  อย่าใส่เกียร์ถอยหลังเมื่อรถกำลังแล่นด้วยความเร็วไปข้างหน้า เพราะว่าจะทำให้ระบบเกียร์เสียได้

2.  ถ้าใส่เกียร์ไม่เข้าไม่ควรใช้กำลังดันจะทำให้เฟืองเกียร์หรือด้ามเกียร์หัก

3.  ถ้าใส่เกียร์ไม่หมดในขณะที่รถทำงานเกียร์จะหยุดตีกลับ ทำให้เฟืองเกียร์หักหรือเสียได้

4.  ถ้าจำเป็นต้องลากหรือดันเพื่อให้เครื่องยนต์ติดก็ควรใช้เกียร์ 2 แต่ถ้ารถมีน้ำหนักมากไม่ควรใช้วิธีนี้เลยเพราะว่าจะทำให้เกียร์เสียได้

5.  ในเมื่อรถจอดอยู่กับที่ห้ามฝึกหัดเข้าเกียร์เพราะว่าจะทำให้เกียร์ค้างได้ง่าย

ข้อควรสังเกตคือ เกียร์ 1,2,3,4 จะอยู่เรียงกันตามลำดับ แต่เกียร์ถอยหลังจะอยู่ทางด้านนอกออกไป (R คือช่องเกียร์ถอยหลัง)

ระบบเกียร์

ระบบเกียร์

ระบบเกียร์รถที่ใช้เกียร์เดินหน้า 3 เกียร์

L คือโล = ช้า

H คือไฮ = เร็ว

(ชนิดขับ 2 ล้อหลัง)

ช่องเกียร์บังคับเกียร์ 1,2,3 ช้าหรือเร็วตามตัวอักษรที่มีกำกับไว้ อันนี้เป็นตัวอย่างเกียร์ของจิบเล็ก L และ HL แถวหลังใช้บังคับล้อหน้า (ชนิดขับทั้ง 4 ล้อ)

ระบบช่องเกียร์ทั้งสองตัวอย่างนี้เป็นระบบที่ใช้กับชนิดคันเกียร์ อยู่เหนือกระปุกเกียร์ และคันเกียร์อยู่ที่บริเวณใต้พวงมาลัย ตัวอย่าง

ระบบเกียร์

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.