หลักของการขับรถให้มีความเร็วสูง

Posted on : 19-10-2012 | By : Author | In : การขับรถเกียร์ธรรมดา

ขับรถเร็ว

ในการที่เราจะขับรถให้มีความเร็วสูงนี้  เราจำเป็นจะต้องขับรถให้มีความชำนาญเสียก่อน แล้วจึงค่อยขับให้เร็วขึ้นตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วย

1.  รถจะต้องเคยใช้อยู่ประจำ หรือรถเคยมือ

2.  ถนนจะต้องกว้างขวางพอและไม่ลื่น

3.  จะต้องชำนาญทางที่จะขับไปนั้น

4.  รถจะต้องอยู่ในสภาพดีหรือใหม่

5.  ที่นั่งขับจะต้องนั่งได้อย่างถนัด ไม่มีผู้อื่นเกะกะและเหยียบเบรคเหยียบคลัชได้อย่างถนัดด้วย(เท้าจะต้องทำงานได้อย่างสะดวก และขาจะต้องยาวพอเหมาะกับการนั่งขับ)

6.  ควรขับให้มีความเร็วสูงตามความมั่นใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ให้มีความเร็วสูงเกินความมั่นใจ ถ้ารถส่ายหรือเสียหลักให้รีบเบาคันเร่งน้ำมันเสียทันที  เพื่อเป็นการลดความเร็วลง พร้อมด้วยประคองรถให้อยู่ในลักษณะทรงตัวตลอดเวลาด้วย

7.  ร่างกายและจิตใจผู้ขับจะต้องอยู่ในสภาพดีเป็นปกติ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัย

8.  พยายามขับให้รถแล่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอ คือเมื่อจะหยุดรถเบาหรือเพิ่มความเร็ว รถจะต้องไม่กระตุกหรือหยุดอย่างกะทันหันจนเกินไป จะต้องค่อย ๆ เบาลงหรือเร็วขึ้นตามลำดับ

9.  ใช้สายตามองไปข้างหน้า ให้เห็นป้ายเครื่องหมายบอกอันตราย หรือความปลอดภัยในระยะไกลๆ เพื่อจะได้ลดความเร็วได้ทันท่วงที

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.