ระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์

Posted on : 04-11-2012 | By : Author | In : การทำงานของเครื่องยนต์

จุดประสงค์ของระบบหล่อลื่น

ระบบหล่อลื่นป้อนนํ้ามันหล่อลื่นไปตามจุดต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ที่มีการเคลื่อนที่ รูปที่ 9.1 แสดงระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 สูบแบบโอเวอร์เฮดแคมชาฟต์ มีน้ำมันหล่อลื่น ดูดน้ำมันจากอ่างแล้วส่งน้ำมันผ่านช่องทางเดินไปยังแบริ่งหลักซึ่งรองรับเพลาข้อเหวี่ยง

ระบบหล่อลื่น

นํ้ามันจากแบริ่งหลักถูกป้อนผ่านรูนํ้ามันซึ่งเจาะอยู่ภายในเพลาข้อเหวี่ยงไปยังแบริ่งก้านสูบ ในระหว่างนั้น นํ้ามันบางส่วนไหลผ่านช่องนํ้ามันเข้าไปหล่อเลี้ยงแบริ่งเพลาลูกเบี้ยวและกลไกวาล์วนํ้ามันบางส่วนถูกเหวี่ยงออกจากแบริ่งก้านสูบไปบนผนังกระบอกสูบเพื่อหล่อเลี้ยงลูกสูบ แหวนลูกสูบ และสลักลูกสูบ

หลังจากนํ้ามันหล่อลื่นได้ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงจุดต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วก็จะไหลกลับลงสู่อ่างนํ้ามันตามเดิม

รูปที่ 9.2 แสดงระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 6 สูบแบบก้านกระทุ้ง นํ้ามันหล่อลื่นไหลผ่านรูในก้านกระทุ้งไปหล่อเลี้ยงกระเดื่องวาล์วและก้านวาล์ว ชิ้นส่วนอื่น ๆ ได้รับนํ้ามันหล่อลื่นด้วยวิธีเดียวกัน

เครื่องยนต์กระบอกสูบวีจำนวนมากมีรูหรือร่องนํ้ามันในก้านสูบ ซึ่งจะเคลื่อนมาตรงกับรูบนแกนสลักข้อเหวี่ยงทุก ๆ รอบของการหมุน ซึ่งนํ้ามันหล่อลื่นจะถูกฉีดออกมาและกระเด็นไป บนผนังกระบอกสูบของลูกสูบซึ่งอยู่ในด้านตรงข้าม ดังแสดงในรูปที่ 9.3

 

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ:

Share this :

  • Stumble upon
  • twitter

Comments are closed.